4 lutego 2022r. mija 2 lata odkąd nielegalna Izba Dyscyplinarna odsunęła od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna

Już od dwóch lat sędzia nie może wyjść na salę rozpraw, założyć togi sędziowskiej, łańcucha z orłem i wydawać wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

– Dlaczego tak się stało?

Sędzia wykonał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2019 r. i chciał zbadać legalność neo-KRS. W tym celu zażądał od Sejmu list poparcia dla kandydatów do Rady. To nie spodobało się rządzącym. Zależni od władzy politycznej rzecznicy dyscyplinarni i Izba Dyscyplinarna szybko uruchomili represje względem sędziego.

– Jakie są skutki ?

  • ➡️ sędzia Juszczyszyn nie może orzekać, czyli nie może załatwiać spraw obywateli
  • ➡️ liczba spraw wpływających do sądu co roku wzrasta, a skoro jeden sędzia jest odsunięty od pracy, to pozostali są bardziej obciążeni
  • ➡️ w efekcie obywatele dłużej czekają na orzeczenia.

–  Co z Izbą Dyscyplinarną?

  • ➡️ Sąd Najwyższy, Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości UE w swoich orzeczeniach stwierdziły nielegalność Izby
  • ➡️ TSUE orzeczeniem z lipca 2021 r. nakazał wstrzymanie jej działalności
  • ➡️ Izba nadal działa, represjonuje kolejnych sędziów za stosowanie prawa polskiego i europejskiego
  • ➡️ rządzący i kierująca Sądem Najwyższym pani Manowska nie wykonali orzeczenia TSUE i za to na Polskę nałożono karę finansową

Dziś (4.02.2022r) to już 93 MILIONY EURO!  Działalność Izby jest też przyczyną zablokowania wypłaty miliardów euro z Funduszu Odbudowy UE. Jak na dłoni widać, że działalność Izby Dyscyplinarnej przynosi polskim obywatelom wymierne szkody:

  • – dłużej czekają na rozpoznanie swoich spraw sądowych
  • – kary finansowe i zablokowanie środków unijnych obciąża budżet państwa czyli WSZYSTKICH obywateli.

– Czy sytuację można rozwiązać?Tak!

SSP Iustitia opracowała konkretny projekt ustawy przywracającej praworządność. Są w nim gotowe rozwiązania jak zakończyć chaos prawny, który obywatelom zgotował rząd Zjednoczonej Prawicy. Podstawowym założeniem projektu jest powołanie Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z Konstytucją. Nielegalność neo-KRS jest przecież źródłem wadliwości wszystkich powołań na urząd sędziego.

Nasz projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://www.iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4311-naprawimy-fundamenty-sadow-oszczedzimy-miliony-euro-pakiet-projektow-ustaw-o-przywroceniu-praworzadnosci?

Czy pomysł Prezydenta rozwiązuje problem? NIE!

Prezydenckie idee nie rozwiązują problemu wadliwości neo-KRS, która zatruwa system wadliwymi powołaniami sędziów. Prezydent skupia się wyłącznie na zmianie nazewnictwa Izby Dyscyplinarnej. Prezydent za wszelką cenę chce zabetonować swój układ, ze swoimi sędziami, których powołał.

Celowo piszemy o ideach, bo nikt póki co nie widział projektu ustawy i konkretnych propozycji przepisów opracowanych przez Prezydenta…