ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

37 spraw przed ETPCz ws. niezależności i niezawisłości polskich sądów

Jak podaje Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, zostało zakomunikowane polskiemu rządowi przyjęcie do rozpatrzenia 37 skarg przeciwko Polsce ws. niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Większość spraw dotyczy orzeczeń sądowych wydawanych przez izby Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych. Skarżący zarzucają, że składy sądowe zajmujące się ich sprawami nie były „niezależnymi i bezstronnymi sądami ustanowionymi ustawą”, ponieważ obejmowały sędziów, którzy zostali powołani przez tzw. neoKRS. Są to sprawy: 

Prolex sp. z o.o. c. Pologne (requête no 4763/22),

Rucińska c. Pologne (no 7186/22),

Nowakowski c. Pologne (no 54808/21),

Ludwisiak c. Pologne (no 54461/21),

Szewczuk c. Pologne (no 45530/21),

Kowarowski c. Pologne (no 6514/22),

Czajkowski c. Pologne (no 17162/21),

Sajon c. Pologne (no 18696/21),

Salwin c. Pologne (no 39887/21),

Chrzanowski c. Pologne (no 47767/21),

Bujak c. Pologne (no 6026/22),

Palak c. Pologne (no 46220/21),

et Łabudek c. Pologne (no 43727/21),

Szulc c. Pologne (no 2809/22)

Morawiec c. Pologne (no. 46238/20),

Gacek c. Pologne (no. 8050/21),

Kiełtyka c. Pologne (no. 37483/20),

Kapliński c. Pologne (no. 42632/20),

Poręba c. Pologne (no. 35463/21),

Kaszyński c. Pologne (no. 48530/21),

Sarata c. Pologne (no. 2415/21),

Nawrot c. Pologne (no. 51529/21),

Śliwa c. Pologne (no. 5685/22),

Nałęcz c. Pologne(no. 40001/21),

Lubomirska and Puzyna c. Pologne (no. 18422/21),

Wojtkielewicz c. Pologne (no. 42443/21),

Antoszewski c. Pologne (no. 53725/21),

Bętkowski c. Pologne (no. 54815/21),

Kamieński c. Pologne (no. 1181/22),

Szulc c. Pologne (nos. 28314/21),

Janik c. Pologne (no. 35535/21),

Dzięgała c. Pologne (no. 32097/21),

Zielińska c. Pologne (no. 48534/20),

D.C. c. Pologne (no. 41335/21),

Kocot c. Pologne (no. 55273/21,

Kappes c. Pologne (no. 55562/21),

Hejosz c. Pologne (no. 46854/20)

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7392623-10111155&filename=Communication%20de%2037%20requ%C3%AAtes%20relatives%20%C3%A0%20l%E2%80%99ind%C3%A9pendance%20de%20la%20justice%20en%20Pologne.pdf

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content