ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

kwartalnik

36 numer Kwartalnika Iustitii (2/2019)

Przed Wami drugi numer Kwartalnika w 2019 r. A w nim m.in:

– „Miszczowie i Mistrzowie polskiego sądownictwa” – Krysttiana Markiewicza;

– relacja z II Kongresu Prawników Polskich;

– „Wykorzystanie w procesie cywilnym badań fokusowych nad świadomością i postawami społecznymi wobec prawa – zarys problemu” – Mateusz Wiktor Golak

– Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.2.2017 r., III KK 226/16 – Łukasz Breguła

– Czy Konstytucja jest potrzebna do wymierzania sprawiedliwości? – Piotr Tuleja

– Opinia prawna w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia NSA z 25.9.2018 r. (II GW 22/18) o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z 24.8.2018 r. – Andrzej Jakubecki

– „Wokanda luksemburska. Trudna sztuka autoprezentacji, czyli o tym, jak organ podający się za KRS walczy o ponowne otwarcie ustnego etapu postępowania przed TSUE przez pryzmat wypowiedzi członków tego organu” – Joanna Hetnarowicz-Sikora

– Zjednoczeni wokół wartości, którym wspólnie służymy wywiad z adw. Mikołajem Pietrzakiem

– Forum Współpracy Sędziów – podsumowanie dwóch lat działalności – Bartłomiej Starosta

Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj: link do publikacji.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content