Przesłanie prof. Ryszarda Piotrowskiego z okazji Zebrań Sędziów 20 kwietnia 2017 r.