Przesłanie prof. Adama Strzembosza z okazji Zebrań Sędziów 20 kwietnia 2017 r.