Iustitia podejmuje się współorganizowania forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego

Uchwała Zarządu SSP Iustitia z dnia 11 kwietnia 2017roku

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA deklaruje gotowość do  wykonania uchwały podjętej w dniu 20 marca 2017r przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów i Przedstawicieli  Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacyjnych poprzez współorganizację forum przedstawicieli zebrań samorządu sędziowskiego.