Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie upowszechnianych projektów zmian prawa ustrojowego sądownictwa

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" podjął na zebraniu w dniu 7 listopada 2015 r. uchwałę dotyczącą rozpowszechnianych w ostatnim okresie i przekazywanych przez prasę projektów zmian prawa, które miałyby być realizowane w najbliższych latach. Chodzi naturalnie o projekty zmian dotyczących ustroju sądownictwa polskiego, zapowiadanych przez niektóre osoby publiczne jako pomysły przewidziane do niezwłocznej realizacji.

Z uwagi na fakt, że projekty te już są komentowane, Zarząd postanowił od razu zabrać w powyższej sprawie głos.

Uchwałę przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Sędziowie w sprawie wynagrodzeń pracowników

Nie ustają kontrowersje odnośnie wynagrodzeń pracowników sądów. Co prawda Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało waloryzację wynagrodzeń pracowników w roku 2016, jednakże te propozycje są uznawane za niewystarczające. W dniu 24 września 2015 r. odbyła się w Warszawie akcja protestacyjna pracowników sądownictwa.

Sędziowie w dalszym ciągu popierają słuszne postulaty płacowe pracowników sądów. Uchwałę w tym zakresie podjął Zarząd „Iustitii”:  Treść uchwały

Docierają również do nas kolejne uchwały podejmowane przez organy samorządu sędziowskiego. Tym razem przedstawiamy poniżej uchwały: Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w sprawie skargi konstytucyjnej na nowelizację u.s.p.

W związku z wyznaczonym na dzień 1 października 2015 r. terminem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny prezydenckiej skargi na ustawę nowelizującą prawo o ustroju sądów powszechnych (Lex Biernacki) przypominamy, że na dorocznym zjeździe w Gdańsku Europejskie Stowarzyszenie Sędziów podjęło w dniu 16 maja 2015 r. uchwałę kategorycznie sprzeciwiającą się udostępnianiu komukolwiek - w tym Ministrowi Sprawiedliwości - w jakiejkolwiek (czy to tradycyjnej czy elektronicznej) formie informacji znajdujących się w aktach spraw sądowych bez zgody sądu.

Poniżej przedstawiamy tekst uchwały w oryginale oraz w tłumaczeniu na język polski.

Czytaj więcej...

Uchwała w sprawie wynagrodzenia pracowników sądownictwa i prokuratury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo domaga się niezwłocznego wprowadzenia regulacji zapewniających należyte wynagradzanie pracowników sądownictwa i prokuratury w Polsce.

Od kilku lat trwa postępująca pauperyzacja pracowników administracyjnych sądownictwa i prokuratury. Ich wynagrodzenia nie są waloryzowane, co oznacza, że w rzeczywistości ciągle spadają. Sędziowie i prokuratorzy nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków bez należytego wsparcia kadry administracyjnej, w szczególności sekretarskiej. Władze publiczne stale podnoszą wymagania stawiane pracownikom administracyjnym sądów i prokuratury, a jednocześnie nie oferują w zamian godziwych warunków pracy, umożliwiających im zachowanie przyzwoitego poziomu życia.

Czytaj więcej...

Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie sytuacji w Turcji

O sytuacji w tureckim wymiarze sprawiedliwości informowaliśmy już kilkakrotnie. Jest ona - mówiąc oględnie - daleka od standardów, jakich oczekiwać należałoby od demokratycznego państwa. Aktywną rolę w walce o niezawisłość i niezależność sądownictwa w Turcji odgrywa od dawna YARSAV - Tureckie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów.

Obecnie represje za walkę o niezawisłość sądów dotknęły prezesa YARSAV. Murat Arslan, sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Turcji, kierujący od lat tym stowarzyszeniem i piętnujący naruszenia zasad demokracji i praworządności, został usunięty ze stanowiska sędziowskiego. Jednocześnie władze Turcji starają się tworzyć odpowiednie pozory - powołane zostało "nowe i niezależne" stowarzyszenie sędziów, deklarujące skrupulatne poparcie dla wszystkich decyzji władz politycznych.

Oto apel Zarządu "Iustitii" związany z sytuacją w Turcji.

Załączamy także jego wersję w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Uchwała dotycząca immunitetu sędziowskiego w sprawach o wykroczenia drogowe

W Senacie toczą się prace nad ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., która zakłada wprowadzenie możliwości zrzeczenia się immunitetu w zakresie wykroczeń drogowych m.in. przez posłów, senatorów i prokuratorów. W toku prac sejmowych analogiczne rozwiązanie wprowadzono także co do sędziów.

Rozwiązanie to wzbudziło istotne wątpliwości konstytucyjne, bowiem zgodnie z art.181 Konstytucji sędziowie nie mogą zrzec się immunitetu zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i o wykroczenia.

W związku z powyższym Zarząd SSP „Iustitia” przyjął uchwałę, której treść prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...