Minister Sprawiedliwości nie chce rozmawiać z sędziami

Sędziowie nie mają nawet możliwości odbycia rozmów z wiceministrem Łukaszem Piebiak, który zajmuje się reformą i jest również wieloletnim sędzią - Krystian Markiewicz.

Polityczna KRS

Proponowane przez polityków zmiany ustawy o KRS, w tym polityczny wybór członków rady, godzą w zasadę niezależności władzy sądowniczej. Projekt Iustitii tego błędu nie zawiera - adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas /DGP/.

PO, PiS i sprawa sędziowska - Sędziowie powinni mieć własny samorząd. Wielką Radę Sędziów - Krzysztof Kozłowski.

Wywiad z Wiceministrem Łukaszem Piebiakiem

- czuję się wice-Ziobrą, odpowiedzialnym za nadzór administracyjny nad sądami i ich reformę, sprawy międzynarodowe oraz parę innych rzeczy.

Sędziowski projekt zmian w KRSJesteśmy krytykowani, że jedynie kontestujemy. Pokazujemy więc, że jesteśmy w stanie złożyć własny projekt - powiedział Krystian Markiewicz 

Sędziowie kontra Minister Ziobro - apelujemy o konsensus polityczny - Bartłomiej Przymusiński.