Do załatwienia sprawy wykroczeniowej nie potrzeba sędziego

Barbara Zawisza o propozycjach zmian dotyczących orzekania w sprawach o wykroczenia

Te opieszałe sądy?

Naturalnie łatwiej do opinii publicznej przebijają się informacje o nielicznych postępowaniach przewlekłych, niż o większości toczących się sprawnie. W rezultacie kiepski wizerunek polskich sądów jest systematycznie podtrzymywany, nieraz wbrew statystycznym faktom.

Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej o przewlekłości postępowań

Powrót do PRL

Nawet w czasach słusznie minionych nikomu nie przyszło do głowy wprost zapisać w kodeksie, że dowody w sprawie karnej wolno zdobywać nielegalnie.

Maciej Strączyński w Dzienniku Gazecie Prawnej o nielegalnym pozyskiwaniu dowodów

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego trzeba wykonać

Z wyrokami sądów i trybunałów można się zgadzać lub nie, ale wykonać je trzeba. Dotyczy to także polityków. Na tym polega konstytucyjna zasada równości wobec prawa – tłumaczy sędzia.

Aneta Łazarska w Rzeczpospolitej sprawie wyroków TK

Demokratyczne państwo bezprawia

Politycy ścierających się frakcji wyrażają przekonanie, że miejsca w Trybunale powinny się stać partyjnym łupem. Takie plemienne rozumienie roli TK jest szkodliwe – pisze sędzia.

Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej o sytuacji prawnej wokół TK

Po 15 kwietnia prokuraturze będzie łatwiej. Wszystkim innym trudniej

Powróciliśmy do sytuacji, w której na barkach sądu orzekającego w sprawie, będzie dokonanie oceny, czy możliwe jest przeprowadzenie dowodu uzyskanego w sposób sprzeczny z przepisami.

Rafał Puchalski w Dzienniku Gazecie Prawnej o zmianach w procedurze karnej


"Sędziowie i urzędnicy wykonają wyroki Trybunału Konstytucyjnego"

To żenujące, że władza mówi, że nie uznaje wyroku. To Trybunał Konstytucyjny ma kontrolę nad ustawodawstwem Sejmu, a nie władze polityczne. Wyroki Trybunału trzeba stosować, to nie spotkania towarzyskie.

Maciej Strączyński i inni w Gazecie Wyborczej o sytuacji po wyroku TKydzielania spraw 

Tydzień w celi nie zdemoralizuje, a będzie kubłem zimnej wody

Proponowany tydzień w zakładzie karnym może zadziałać jak terapia szokowa.

Barbara Zawisza w Kurierze Porannym o planowanych zmianach w wymiarze kar.

Wyrok zapada, a ludzie nic nie rozumieją

W zdecydowanej większości sądów funkcjonują zarządzenia, w których wręcz zakazuje się sędziom wypowiedzi na temat spraw, które prowadzili. Uważam to za jeden z kolejnych błędów wizerunkowych w sądach.

Rafał Puchalski w Dzienniku Gazecie Prawnej o polityce komunikacyjnej sądów

Do nieuważnego czytelnika

Stabilność prawa jest wartością samą w sobie. W Polsce nieznaną. Ale znaną prawnikowi praktykującemu w brytyjskim systemie prawnym

Maciej Strączyński w Rzeczpospolitej w polemice wobec artykułu mecenasa Tobolewskiego