Organizacje społeczne i prawnicze wywierają presję na prezydencie Dudzie

Prawo i Sprawiedliwość, opozycja, ale przede wszystkim Polacy czekają na projekty ustaw, które obiecał przedstawić Andrzej Duda. Właśnie w tej sprawie list otwarty do głowy państwa skierowały liczne organizacje społeczne i prawnicze,

 

 

Sędzia Jakub Iwaniec nie jest już członkiem zespołu do zwalczania mowy nienawiści

Po publikacji prasowej sędzia Jakub Iwaniec zrezygnował z udziału w powołanym przez Zbigniewa Ziobro zespole, do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej. 

 

 

Nie ma wolności bez niezależnych sądów

Gdy dowiedziałem się o planowanych zgromadzeniach w Poznaniu wiedziałem, że muszę tam pojechać, stanąć z innymi i zapalić świeczkę. Było to dla mnie bardzo ważne - Michał Olszewski - sędzia z Kościana.

Nie można ulegać naciskom

Uważam, że jeśli jakiś prezes zostanie odwołany z niewiadomego powodu, to nominowany na jego stanowisko sędzia powinien odmówić. Chodzi o kwestie etyczne, a także względy koleżeńskie - Bartłomiej Starosta

 

Ta ustawa nie usprawni sądów

Nie widzę w nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych ani jednego przepisu, którym miałby realnie wpłynąć na poprawę efektywności i jakości pracy sądów - Krystian Markiewicz.

 

Ci, którzy przyjmą funkcję od Ziobry, będą oskarżani o "współudział"

Takie zachowania mogą być ocenione w przyszłości jako współudział w działaniach niezgodnych obowiązującym porządkiem prawnym. –  Bartłomiej Starosta.

 

Bunt i inicjatywa sędziów. Ekspert prezydenta krytyczny wobec zmian forsowanych przez PiS

Forum Współpracy Sędziów wezwało sędziów do nieprzyjmowania stanowisk prezesów sądów z rąk ministra Ziobry. W tym samym czasie Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przesłało prezydentowi własne projekty ustaw o sądownictwie (http://www.tvn24.pl).

Clash over judges raises fears for Poland rule of law

Law and Justice says its plans resemble systems in other European countries. But Krystian Markiewicz, president of Iustitia, the Polish judges’ association, said the system in countries such as Spain, superficially similar to the Polish proposals, operates very differently - Financial Times

 

Śląski sędzia radzi prezydentowi!

Krystian Markiewicz w imieniu SSP "Iustitia" złożył projekty zmian trzech ustaw - o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych

Timmermans do szefa MSZ: Sądy krajowe są elementem systemu unijnego

Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans wskazuje na podstawy prawne oceny zgodności wprowadzanych w Polsce reform sądownictwa z przepisami unijnymi. Dodaje, że sądy krajowe w zakresie, w jakim stosują prawo UE, są częścią systemu unijnego