Dobroć w granicach prawa

Te same media, które dziś się oburzają, że można skazać "za batonik", jutro opiszą sprawę sklepikarza, dla którego drobne kradzieże są prawdziwą plagą. Będą przy tym ganiły sądy za brak zaangażowania w ściganie drobnych wykroczeń i wołały o "zero tolerancji". Sędzia, by wydać sprawiedliwy wyrok, sam musi ocenić na podstawie akt wszystkie aspekty sprawy. Z profesjonalnego punktu widzenia, przynajmniej na podstawie tego, co wiem z prasy, nie widzę uchybień w pracy sądów, które orzekały w sprawach upośledzonego Arkadiusza K. i potem płk. Olkowicza. Powtarzam, osoba upośledzona nie powinna trafić do aresztu. Namawiam jednak do większej rozwagi w komentowaniu tej sprawy.

Barbara Zawisza w Gazecie Wyborczej w sprawie pułkownika Olkowicza

Ministerstwo wyrusza w „Rejs”

Tak naprawdę chodzi o kompetencje zgromadzeń okręgowych, których nie mają zgromadzenia ogólne sędziów apelacji. To zgromadzenia ogólne sędziów okręgu wybierają przedstawicieli, którzy następnie wybierają znaczną część członków Krajowej Rady Sądownictwa – konstytucyjnego organu, który ma stać na straży niezawisłości sędziów, wyposażonego w ważne atrybuty, np. prawo do skarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie sądów rejonowych z racji na ogół młodszego wieku są bardziej skłonni do kontestowania zastanej rzeczywistości. Mogliby wybrać taki skład Rady, który, nie daj Boże, wszedłby w spór z urzędnikami. Na przykład z takimi, którzy próbują ograniczyć niezawisłość sędziów i niezależność sądów.

Barbara Zawisza w Rzeczpospolitej w sprawie nowelizacji u.s.p.

Sędzia na celowniku

Upublicznianie oświadczeń majątkowych sędziów ?w internecie to bardzo zły pomysł, który może zagrozić ich bezpieczeństwu – zwraca uwagę sędzia Barbara Zawisza.

Barbara Zawisza w sprawie publikacji oświadczeń majątkowych sędziów

W odpowiedzi profesorowi Balcerowiczowi

Szanowny Panie Profesorze, w „Rz" nr 155(9882) udzielił Pan Agacie Łukaszewicz ważnego wywiadu. Ważnego, choć nie ze wszystkim, co Pan powiedział, mogę się zgodzić.

Barbara Zawisza - polemika w sprawie sytuacji polskiego sądownictwa

Krótko czy dogłębnie? Czego oczekujemy od sądów

Musimy się na coś zdecydować: albo chcemy szybkich rozstrzygnięć, albo prowadzenia rozbudowanych procesów. Czy sędziowie mają szybko orzekać na podstawie przedstawionych przez strony dowodów, czy też pełnić swoistą funkcję opiekuńczą i starać się mozolnie ustalić fakty.

Barbara Zawisza w Dzienniku Gazecie Prawnej o szybkości orzekania


Sądy na wokandzie 2013

W związku z publikacją raportu fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju „Sądy na wokandzie 2013. Przejrzystość i wydajność pracy" (Raport FOR) przez prasę przetoczyło się w ostatnim czasie sporo negatywnych opinii na temat naszego sądownictwa.

Barbara Zawisza w Rzeczpospolitej o raporcie FOR