W odpowiedzi profesorowi Balcerowiczowi

Szanowny Panie Profesorze, w „Rz" nr 155(9882) udzielił Pan Agacie Łukaszewicz ważnego wywiadu. Ważnego, choć nie ze wszystkim, co Pan powiedział, mogę się zgodzić.

Barbara Zawisza - polemika w sprawie sytuacji polskiego sądownictwa

Krótko czy dogłębnie? Czego oczekujemy od sądów

Musimy się na coś zdecydować: albo chcemy szybkich rozstrzygnięć, albo prowadzenia rozbudowanych procesów. Czy sędziowie mają szybko orzekać na podstawie przedstawionych przez strony dowodów, czy też pełnić swoistą funkcję opiekuńczą i starać się mozolnie ustalić fakty.

Barbara Zawisza w Dzienniku Gazecie Prawnej o szybkości orzekania


Sądy na wokandzie 2013

W związku z publikacją raportu fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju „Sądy na wokandzie 2013. Przejrzystość i wydajność pracy" (Raport FOR) przez prasę przetoczyło się w ostatnim czasie sporo negatywnych opinii na temat naszego sądownictwa.

Barbara Zawisza w Rzeczpospolitej o raporcie FOR