Nie ma zagrożenia, że od dziś sądy będą tylko dla bogatych

Żyjemy w kraju, w którym wyrok sądu I instancji to tylko taka wstępna propozycja ugody dla stron. Prawdziwym sądem jest sąd odwoławczy, ponieważ wszyscy się od wszystkiego odwołują. Tego nie ma nigdzie na świecie, ponieważ warunki składania odwołań są dużo ostrzejsze. Ponieważ odsetek wyroków uchylanych i zmienianych jest w Polsce niezwykle wysoki, mam obawy, że sędziowie w I instancji na wszelki wypadek, żeby sąd odwoławczy nie uchylił im wyroku, będą masowo korzystać ze stworzonej im furtki.

Maciej Strączyński w Dzienniku Łódzkim o nowej procedurze karnej

Godność nowoczesnego sędziego

Niestety, bardzo często politycy dopuszczają się wypowiedzi szkalujących sędziów, którzy nie orzekli po ich myśli, i wtedy należy zadać sobie pytanie: czy godna postawa powinna polegać na milczącym znoszeniu zniewag? Czy godna postawa powinna polegać na milczącym akceptowaniu ustaw odbierających niezależność sądom czy upokarzających sędziów? To bardzo wygodne z punktu widzenia polityków odbierać sędziom prawo do zabierania głosu w takich sytuacjach pod pretekstem „uchybienia godności”.

Bartłomiej Przymusiński w Gazecie Prawnej o potrzebie obecności sędziów w debacie publicznej

ACTA 2.0. Permanentna inwigilacja

W dniu 20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych. Uchwalona ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji kilometrówek. Największe kontrowersje budzi jednak kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów.

Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej o nowelizacji u.s.p.

Wielki Brat patrzy

Bardzo istotną z punktu widzenia praw obywatelskich zmianą jest przyznanie ministrowi sprawiedliwości prawa do dostępu do akt sądowych oraz informacji zawartych w systemach informatycznych. W rezultacie politycy otrzymają dostęp online do wszystkich protokołów, orzeczeń i uzasadnień sporządzanych przez sądy. Dokumenty te nie będą bynajmniej - wbrew twierdzeniom ministerstwa – anonimowe.

Mariusz Królikowski w Gazecie Wyborczej o dostępie polityków do sądowych systemów informatycznych

Zamknąć usta sabotażystom

Nasi reformatorzy wymiaru sprawiedliwości jak socjaliści u „Kisiela” bohatersko walczą z trudnościami w innym ustroju nieznanymi. Ich reformy są zawsze dobre i tylko sabotaż nieodpowiedzialnych sędziów powoduje, że deklarowane cele nie zostały osiągnięte. Mowa o uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 15 stycznia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Łukasz Piebiak w Rzeczpospolitej o nowelizacji u.s.p.

Poprawiać na gorsze

Na posłach i senatorach spoczywa polityczna i moralna odpowiedzialność za jakość stanowionego prawa. Prawo odnoszące się do sądów jest złe, pogrąża sądownictwo w otchłani pozornych oszczędności, których koszt społeczny będzie po wielekroć wyższy.

Bartłomiej Przymusiński w Rzeczpospolitej o jakości procesu legislacyjnego

Sądy w kilometrówkach a niezawisłość i niezależność

Ostatnie lata to konsekwentny odwrót od zmian w ustroju sądów powszechnych, które po 1989 r. wprowadzili demokratyczni reformatorzy. Kolejne nowelizacje głęboko ingerują w trójpodział władzy, podważają niezależność sądów i godzą w sędziowską  niezawisłość.

Adam Daniel w Rzeczpospolitej o ograniczeniu zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów

Z perspektywy pączka w maśle

Fajnie być sędzią w Polsce. Przynajmniej według analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju, działającego pod patronatem prof. Leszka Balcerowicza. Autorka analizy wskazała, że zarabiamy dwukrotnie więcej niż sędziowie w Szwecji i Francji, a lektura całości pozwala na wniosek, że słabo wynagradzani adwokaci, nie mówiąc już o najzdolniejszych wśród przedstawicieli innych zawodów prawniczych nie wspominając, powinni ustawiać się w kolejce do naszego zawodu.

Barbara Zawisza i Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej w sprawie raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju na temat zarobków sędziów

Krótka historia pewnej reformy

Dobiega końca epopeja likwidacji małych sądów w tzw. reformie Gowina. Na mocy uchwalonej w marcu ustawy minister sprawiedliwości ma obowiązek przywrócić co najmniej 41 sądów zlikwidowanych 1 stycznia 2013 r.

Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej w sprawie reformy Gowina

Nie chodzi o przejrzystość, ale o nieustanną kontrolę

Niech minister sobie nagrywa, co chce. Ale potem niech odkłada nagranie na półkę i wykorzystuje do celów kontrolnych. A sądom niech pozwoli normalnie pracować. Sąd odwoławczy zamiast w ciągu kilku minut przeczytać protokół będzie odsłuchiwał całe nagranie. Dopiero zrobi się opieszale, ale wina spadnie na sędziów.

Maciej Strączyński w Rzeczpospolitej w sprawie nagrywania rozpraw