Godność nowoczesnego sędziego

Niestety, bardzo często politycy dopuszczają się wypowiedzi szkalujących sędziów, którzy nie orzekli po ich myśli, i wtedy należy zadać sobie pytanie: czy godna postawa powinna polegać na milczącym znoszeniu zniewag? Czy godna postawa powinna polegać na milczącym akceptowaniu ustaw odbierających niezależność sądom czy upokarzających sędziów? To bardzo wygodne z punktu widzenia polityków odbierać sędziom prawo do zabierania głosu w takich sytuacjach pod pretekstem „uchybienia godności”.

Bartłomiej Przymusiński w Gazecie Prawnej o potrzebie obecności sędziów w debacie publicznej

ACTA 2.0. Permanentna inwigilacja

W dniu 20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych. Uchwalona ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji kilometrówek. Największe kontrowersje budzi jednak kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów.

Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej o nowelizacji u.s.p.

Wielki Brat patrzy

Bardzo istotną z punktu widzenia praw obywatelskich zmianą jest przyznanie ministrowi sprawiedliwości prawa do dostępu do akt sądowych oraz informacji zawartych w systemach informatycznych. W rezultacie politycy otrzymają dostęp online do wszystkich protokołów, orzeczeń i uzasadnień sporządzanych przez sądy. Dokumenty te nie będą bynajmniej - wbrew twierdzeniom ministerstwa – anonimowe.

Mariusz Królikowski w Gazecie Wyborczej o dostępie polityków do sądowych systemów informatycznych

Zamknąć usta sabotażystom

Nasi reformatorzy wymiaru sprawiedliwości jak socjaliści u „Kisiela” bohatersko walczą z trudnościami w innym ustroju nieznanymi. Ich reformy są zawsze dobre i tylko sabotaż nieodpowiedzialnych sędziów powoduje, że deklarowane cele nie zostały osiągnięte. Mowa o uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 15 stycznia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Łukasz Piebiak w Rzeczpospolitej o nowelizacji u.s.p.

Poprawiać na gorsze

Na posłach i senatorach spoczywa polityczna i moralna odpowiedzialność za jakość stanowionego prawa. Prawo odnoszące się do sądów jest złe, pogrąża sądownictwo w otchłani pozornych oszczędności, których koszt społeczny będzie po wielekroć wyższy.

Bartłomiej Przymusiński w Rzeczpospolitej o jakości procesu legislacyjnego

Sądy w kilometrówkach a niezawisłość i niezależność

Ostatnie lata to konsekwentny odwrót od zmian w ustroju sądów powszechnych, które po 1989 r. wprowadzili demokratyczni reformatorzy. Kolejne nowelizacje głęboko ingerują w trójpodział władzy, podważają niezależność sądów i godzą w sędziowską  niezawisłość.

Adam Daniel w Rzeczpospolitej o ograniczeniu zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów

Z perspektywy pączka w maśle

Fajnie być sędzią w Polsce. Przynajmniej według analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju, działającego pod patronatem prof. Leszka Balcerowicza. Autorka analizy wskazała, że zarabiamy dwukrotnie więcej niż sędziowie w Szwecji i Francji, a lektura całości pozwala na wniosek, że słabo wynagradzani adwokaci, nie mówiąc już o najzdolniejszych wśród przedstawicieli innych zawodów prawniczych nie wspominając, powinni ustawiać się w kolejce do naszego zawodu.

Barbara Zawisza i Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej w sprawie raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju na temat zarobków sędziów

Krótka historia pewnej reformy

Dobiega końca epopeja likwidacji małych sądów w tzw. reformie Gowina. Na mocy uchwalonej w marcu ustawy minister sprawiedliwości ma obowiązek przywrócić co najmniej 41 sądów zlikwidowanych 1 stycznia 2013 r.

Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej w sprawie reformy Gowina

Nie chodzi o przejrzystość, ale o nieustanną kontrolę

Niech minister sobie nagrywa, co chce. Ale potem niech odkłada nagranie na półkę i wykorzystuje do celów kontrolnych. A sądom niech pozwoli normalnie pracować. Sąd odwoławczy zamiast w ciągu kilku minut przeczytać protokół będzie odsłuchiwał całe nagranie. Dopiero zrobi się opieszale, ale wina spadnie na sędziów.

Maciej Strączyński w Rzeczpospolitej w sprawie nagrywania rozpraw

Wrzutki z opóźnionym zapłonem

Prawidłowo prowadzony proces tworzenia prawa jest fundamentem zaufania obywateli do demokratycznego państwa. Praktyka ostatnich lat to niestety historia ciągłego chodzenia na skróty.

Mariusz Królikowski w Rzeczpospolitej o nowej technice legislacyjnej przy noweli u.s.p.