Ministerstwo wyrusza w „Rejs”

Tak naprawdę chodzi o kompetencje zgromadzeń okręgowych, których nie mają zgromadzenia ogólne sędziów apelacji. To zgromadzenia ogólne sędziów okręgu wybierają przedstawicieli, którzy następnie wybierają znaczną część członków Krajowej Rady Sądownictwa – konstytucyjnego organu, który ma stać na straży niezawisłości sędziów, wyposażonego w ważne atrybuty, np. prawo do skarżenia aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie sądów rejonowych z racji na ogół młodszego wieku są bardziej skłonni do kontestowania zastanej rzeczywistości. Mogliby wybrać taki skład Rady, który, nie daj Boże, wszedłby w spór z urzędnikami. Na przykład z takimi, którzy próbują ograniczyć niezawisłość sędziów i niezależność sądów.

Barbara Zawisza w Rzeczpospolitej w sprawie nowelizacji u.s.p.

Sędzia na celowniku

Upublicznianie oświadczeń majątkowych sędziów ?w internecie to bardzo zły pomysł, który może zagrozić ich bezpieczeństwu – zwraca uwagę sędzia Barbara Zawisza.

Barbara Zawisza w sprawie publikacji oświadczeń majątkowych sędziów

W odpowiedzi profesorowi Balcerowiczowi

Szanowny Panie Profesorze, w „Rz" nr 155(9882) udzielił Pan Agacie Łukaszewicz ważnego wywiadu. Ważnego, choć nie ze wszystkim, co Pan powiedział, mogę się zgodzić.

Barbara Zawisza - polemika w sprawie sytuacji polskiego sądownictwa

Krótko czy dogłębnie? Czego oczekujemy od sądów

Musimy się na coś zdecydować: albo chcemy szybkich rozstrzygnięć, albo prowadzenia rozbudowanych procesów. Czy sędziowie mają szybko orzekać na podstawie przedstawionych przez strony dowodów, czy też pełnić swoistą funkcję opiekuńczą i starać się mozolnie ustalić fakty.

Barbara Zawisza w Dzienniku Gazecie Prawnej o szybkości orzekania


Sądy na wokandzie 2013

W związku z publikacją raportu fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju „Sądy na wokandzie 2013. Przejrzystość i wydajność pracy" (Raport FOR) przez prasę przetoczyło się w ostatnim czasie sporo negatywnych opinii na temat naszego sądownictwa.

Barbara Zawisza w Rzeczpospolitej o raporcie FOR