Stanowisko Porozumienia nr 22/2016 dot. potrzeby dialogu społecznego oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Warszawa, dn.1 września 2016 r.

 Porozumienie

 

Stanowisko nr 22/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich oraz wyraża nadzieję, że jego obrady znacznie przyczynią się do rozwoju dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych.

Czytaj więcej...

Stanowisko Porozumienia nr 20/2016 dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na urząd sędziego

logWarszawa, dn. 8 sierpnia 2016 r.

  

Stanowisko nr 20/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu sędziego

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z odmową powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. nr 1130.9.2016 dziesięciu kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.

Czytaj więcej...

Stanowisko Porozumienia nr 21/2016 dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów

logWarszawa, dn. 8 sierpnia 2016 r.

 

Stanowisko nr 21/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów

  

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z masowymi zwolnieniami ze służby oraz aresztowaniami sędziów i prokuratorów, do jakich dochodzi w ostatnim czasie w Turcji.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

poPorozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (którego Iustitia jest członkiem) przyjęło stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Osiągnięcie tak określonego celu nie będzie jednakże możliwe bez nakładów finansowych, choćby na stworzenie materiałów dydaktycznych w formule najtrafniej dobranej do oczekiwanych efektów

poniżej pełny tekst stanowiska

Czytaj więcej...

Nowe wspólne stanowiska sygnatariuszy Porozumienia

W ostatnich dniach sygnatariusze Porozumienia Samorządów zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych wypracowali kolejne stanowiska będące efektem bieżących prac. W dniu 25 maja wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przyjęto stanowisko nr 16/2016 dot.  zmian kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną. Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

Natomiast w dniu 27 maja przyjęto stanowisko nr 17/2016 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16). Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

źródło: http://prawnicyrazem.pl/

 

Spotkanie z RPO w ramach prac Porozumienia

W dniu 11 maja 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Porozumienia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Adama Bodnara. Spotkanie odbyło się w siedzibie RPO.

Obrady obejmowały prezentację projektu „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” oraz dyskusję ekspercką „Problematyka sankcji administracyjnych”. Sygnatariusze Porozumienia zadeklarowali chęć dalszego współdziałania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w obydwu obszarach.

Pan Rzecznik zadeklarował także udział w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja m.in. poprzez wpięcie tego dnia fioletowej wstążki jako symbolu solidarności ze środowiskiem sędziowskim. Obchody te odbywają się pod patronatem Porozumienia.

Ponadto podczas posiedzenia przyjęto drugą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych. Przyjęto wspólne stanowiska dotyczące 1) utworzenia sądowych wydziałów egzekucyjnych, 2) potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, 3) przymusu adwokacko-radcowskiego, 4) udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy, 5) wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.

Sygnatariusze postanowili także w sposób aktywny wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące podejmowanych przez siebie przedsięwzięć w zakresie ostatniego z tematów – edukacji prawnej społeczeństwa.