XVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów "Iustitii" zwołane!

Na zebraniu w dniu 9 lutego 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" podjął uchwałę o zwołaniu XVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów. W związku z kończącą się kadencją zarządu będzie to zebranie wyborcze.

Zebranie odbędzie się w dniach 12 - 14 kwietnia 2013 r. w Toruniu (hotel "Filmar").

Przedstawiamy uchwałę o zwołaniu zebrania.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu "Iustitii" co do drogi zawodowej do urzędu sędziego

     W związku z rozpoczęciem po raz kolejny w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad modelem drogi zawodowej prawników dążących do urzędu sędziego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przypomina, że kilkakrotnie już prezentowało swoje stanowisko w tym względzie. W szczególności miało to miejsce przed wprowadzeniem obecnego systemu, tj. zniesieniem aplikacji sądowej i utworzeniem Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
     "Iustitia" konsekwentnie twierdziła, że wprowadzony wówczas system jest niewłaściwy, jednakże nasze zdanie zostało po raz kolejny zignorowane przez polityków. Obecna sytuacja wymiaru sprawiedliwości i trudności z właściwym naborem kandydatów do służby sędziowskiej, dostrzegane i opisywane szeroko zwłaszcza przez Krajową Radę Sądownictwa, dowodzi słuszności naszego ówczesnego stanowiska i faktu, że ignorowanie zdania środowiska sędziowskiego nieuchronnie prowadzi do pogorszenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
     W obecnej sytuacji wyrażamy stanowisko następujące.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Zarządu SSP Iustitia ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 1/12

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z przykrością stwierdza, że stowarzyszenie nie zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, pomimo złożenia stosownego wniosku. Uniemożliwiło to stowarzyszeniu wzięcie aktywnego udziału w postępowaniu. Podkreślić należy, że orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją zamrożenia wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nastąpiło z zastrzeżeniem epizodyczności i wyjątkowości takiej decyzji władzy ustawodawczej. Jesteśmy przekonani, że próba powtórzenia w przyszłości tego rozwiązania spotka się ze zdecydowaną reakcją Trybunału. Byliśmy przekonani o niezgodności z Konstytucją także zamrożenia wynagrodzeń sędziów w 2012 r. z uwagi na brak wykazania przez władzę ustawodawczą konieczności podjęcia tej decyzji dla zapewnienia równowagi budżetowej. Treść rozstrzygnięcia nie jest jednak dla nas zaskoczeniem. Już w uzasadnieniu oceny skutków ustawy sporządzonym przez Radę Ministrów stwierdzono, że wprowadzenie szczególnego przepisu zamrażającego wynagrodzenia sędziów w 2012 r. zostało, w toku konsultacji poprzedniej wersji projektu ustawy, zaproponowane przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.

Zaproszenie na "Bal Prawnika" - Toruń

     Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Toruniu serdecznie zaprasza wszystkich naszych członków i  sympatyków na

 BAL PRAWNIKA

który odbędzie się w dniu 2 lutego 2013 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Rozpoczęcie balu o godzinie 19.00.

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości z 9 października 2012 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło odpowiedzi na uchwały stowarzyszeń sędziowskich, dotyczące reorganizacji sądownictwa. Odpowiedż ta, z dnia 9 października 2012 r., podpisana anonimowo przez „Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości”

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4367,odpowiedz-ministerstwa-sprawiedliwosci-na-uchwaly.html

zawiera stwierdzenie, że niektóre argumenty zawarte w uchwałach m.in. „Iustitii” mijają się z prawdą. W przypadku uchwały Zarządu SSP „Iustitia” wskazano dwie kwestie.

Zarzuty, że uchwała mija się z prawdą, stanowczo odrzucam z przyczyn wskazanych niżej.  

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie oceny funkcjonowania przepisów o e-sądzie

W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego nie spowodowało spadku liczby spraw rozpoznawanych w tradycyjny sposób, a wręcz liczba spraw wzrosła, gdyż do spraw rozpoznawanych w zwykłych postępowaniach doszły sprawy toczące się na skutek sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych przez e-sąd. Kwestia, czy przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym przyczyniły się do poprawy pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, nadal stoi pod znakiem zapytania. 

Czytaj więcej...