Zaproszenie na "Bal Prawnika" - Toruń

     Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Toruniu serdecznie zaprasza wszystkich naszych członków i  sympatyków na

 BAL PRAWNIKA

który odbędzie się w dniu 2 lutego 2013 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Rozpoczęcie balu o godzinie 19.00.

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości z 9 października 2012 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło odpowiedzi na uchwały stowarzyszeń sędziowskich, dotyczące reorganizacji sądownictwa. Odpowiedż ta, z dnia 9 października 2012 r., podpisana anonimowo przez „Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości”

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4367,odpowiedz-ministerstwa-sprawiedliwosci-na-uchwaly.html

zawiera stwierdzenie, że niektóre argumenty zawarte w uchwałach m.in. „Iustitii” mijają się z prawdą. W przypadku uchwały Zarządu SSP „Iustitia” wskazano dwie kwestie.

Zarzuty, że uchwała mija się z prawdą, stanowczo odrzucam z przyczyn wskazanych niżej.  

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie oceny funkcjonowania przepisów o e-sądzie

W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego nie spowodowało spadku liczby spraw rozpoznawanych w tradycyjny sposób, a wręcz liczba spraw wzrosła, gdyż do spraw rozpoznawanych w zwykłych postępowaniach doszły sprawy toczące się na skutek sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych przez e-sąd. Kwestia, czy przepisy o elektronicznym postępowaniu upominawczym przyczyniły się do poprawy pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, nadal stoi pod znakiem zapytania. 

Czytaj więcej...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie niezależności sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z wielkim zaniepokojeniem przyjęło doniesienia medialne o treści rozmowy telefonicznej Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Stowarzyszenie pragnie przypomnieć, że w toku konsultacji społecznych w trakcie prac nad projektem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w 2011 roku, podstawowym postulatem wysuwanym przez SSP Iustitia, było odebranie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi politykowi - Ministrowi Sprawiedliwości i przekazanie go I Prezesowi Sądu Najwyższego. Jednym z argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem było uniezależnienie sądownictwa od wpływu polityków. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje pełną niezależność od wpływu polityki na kształt sądownictwa, a nawet od prób wpływania na niezawisłość sędziowską.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie opublikowanego nagrania rozmowy z Prezesem SO w Gdańsku

W związku z opublikowaniem przez jedną z ogólnopolskich gazet zapisów rozmowy telefonicznej z prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, dotyczącej biegu rozpoznawania zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Marcina P., Zarząd SSP „IUSTITIA” zwraca się do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Sądownictwa o rozważenie przeprowadzenia z urzędu postępowania wyjaśniającego określonego w art. 114 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych. Podejmowanie decyzji quasi-nadzorczych pod naciskiem innych osób, jak też choćby sugerowanie, że taki proces może mieć miejsce, stanowi w naszej ocenie poważne uchybienie godności urzędu sędziego.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie wyboru organów samorządu sędziowskiego

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich sędziów sądów powszechnych o aktywny udział w wyborach do organów samorządu sędziowskiego i o zgłaszanie jako kandydatów do niego najlepszych i najbardziej godnych zaufania sędziów.

Zdajemy sobie sprawę, że ustawodawca od lat ogranicza uprawnienia organów samorządowych w sądach, a po ostatniej nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ich kompetencje stały się niemal iluzoryczne. Te zmiany ustawowe mają na celu obniżenie rangi władzy sądowniczej i takie ustawienie pozycji organów samorządowych, aby jak najwięcej uprawnień miał powoływany przez ministra przełożony, a jak najmniej - organ demokratycznie wybierany przez sędziów. Słyszymy, że taka sytuacja zniechęca wielu sędziów do udziału w organach samorządowych i wyborach do nich, gdyż dostrzegają, że samorząd ma i tak coraz mniejszy wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane w sądach

Czytaj więcej...