Wybory w Oddziale Wrocławskim

W dniu 30 września 2013 r. odbyło się zebranie członków Oddziału Wrocławskiego SSP "Iustitia", na którym dokonano wyboru władz Oddziału. Wybranym na kolejną kadencję członkom Zarządu Oddziału Wrocławskiego serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy.

Poniżej prezentujemy komunikat wystosowany z tej okazji przez Prezesa Oddziału Wrocławskiego.

(MK)

Czytaj więcej...

Spotkanie Zarządu SSP "Iustitia" z kierownictwem KSSiP w Krakowie

     W dniu 12 września 2013r. w Krakowie odbyło sie spotkanie przedstawicieli Zarządu SSP Iustitia z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy Stowarzyszenia ze Szkołą w zakresie rozszerzenia możliwości kształcenia ustawicznego sędziów. Spotkanie zostało zainicjowane przez Zarząd Stowarzyszenia. 
     Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu spotkania i wniosków zawiera wspólny komunikat opracowany przez strony po zakończeniu pierwszej tury rozmów, który zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

Sprostowanie Zarządu SSP "Iustitia" dotyczące informacji podanej przez Informacyjną Agencję Radiową

Informacyjna Agencja Radiowa w dniu 4 czerwca 2013 r., przy okazji rozmowy z Prezesem "Iustitii" Maciejem Strączyńskim, włączyła do swojego przekazu agencyjnego, rozesłanego innym rozgłośniom, nieprawdziwą informację, która nie miała żadnych podstaw faktycznych w wypowiedziach Prezesa "Iustitii". Wypowiedzi Prezesa "Iustitii" zostały zresztą w całości nagrane przez dziennikarza IAR, a nieprawdziwe informacje nie pochodziły z tych nagrań i w ogóle w nich nie padają.

W związku z tym Zarząd "Iustitii" wystąpił ze sprostowaniem skierowanym do właściwych mediów, podpisanym przez Wiceprezesa - rzecznika prasowego Barbarę Zawiszę.

Czytaj więcej...

„Iustitia" żąda sprostowania informacji podanych w "Gazecie Pomorskiej"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do "Gazety Pomorskiej" z żądaniem sprostowania nieprawdziwej informacji podanej w artykule z dnia 21 lutego 2013 r. Autor artykułu sygnowanego (MC) informował czytelników, że "Iustitia" wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wprowadzenie "dodatków wielkomiejskich". Co ciekawe, w artykule są cytowane wypowiedzi Prezesa "Iustitii", z których wcale nie wynika, by Stowarzyszenie taki wniosek złożyło.

Oto treść wniosku o sprostowanie.

Czytaj więcej...

XVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów "Iustitii" zwołane!

Na zebraniu w dniu 9 lutego 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" podjął uchwałę o zwołaniu XVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów. W związku z kończącą się kadencją zarządu będzie to zebranie wyborcze.

Zebranie odbędzie się w dniach 12 - 14 kwietnia 2013 r. w Toruniu (hotel "Filmar").

Przedstawiamy uchwałę o zwołaniu zebrania.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu "Iustitii" co do drogi zawodowej do urzędu sędziego

     W związku z rozpoczęciem po raz kolejny w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad modelem drogi zawodowej prawników dążących do urzędu sędziego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przypomina, że kilkakrotnie już prezentowało swoje stanowisko w tym względzie. W szczególności miało to miejsce przed wprowadzeniem obecnego systemu, tj. zniesieniem aplikacji sądowej i utworzeniem Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
     "Iustitia" konsekwentnie twierdziła, że wprowadzony wówczas system jest niewłaściwy, jednakże nasze zdanie zostało po raz kolejny zignorowane przez polityków. Obecna sytuacja wymiaru sprawiedliwości i trudności z właściwym naborem kandydatów do służby sędziowskiej, dostrzegane i opisywane szeroko zwłaszcza przez Krajową Radę Sądownictwa, dowodzi słuszności naszego ówczesnego stanowiska i faktu, że ignorowanie zdania środowiska sędziowskiego nieuchronnie prowadzi do pogorszenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
     W obecnej sytuacji wyrażamy stanowisko następujące.

Czytaj więcej...