Kontakt ze Stowarzyszeniem. Aktualności

Zarząd SSP „Iustitia” zaprasza sędziów, którzy chcieliby uzyskać informacje lub wsparcie w zakresie statusu sędziów sądów zniesionych lub w innej kwestii służbowej, do kontaktu z właściwym Oddziałem lub  Zarządem Stowarzyszenia.

Członków „Iustitii”, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, zapraszamy do zarejestrowania się na Forum Członków „Iustiii” http://forum.iustitia.pl - przeznaczonym wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

     Jednocześnie informujemy, że wg uzyskanych informacji (na dzień 21.10), spośród 57 zlikwidowanych sądów, z których otrzymaliśmy dane, jedynie 15 pracowało bez zakłóceń, natomiast w 42 zniesionych sądach sędziowie bądź to w ogóle zaprzestali wykonywania obowiązków orzeczniczych, bądź też prowadzą rozprawy, ale nie wydają orzeczeń lub wykonują jedynie czynności niecierpiące zwłoki. W wielu sądach odwoławczych wstrzymano rozpoznawanie spraw z sądów zlikwidowanych, natomiast w dwóch okręgach zapadły już pierwsze orzeczenia uchylające z powodu niewłaściwej obsady sądu.

    Podkreślić należy, że powstrzymanie się od orzekania nie jest oznaką protestu przeciwko reformie – jak to się niekiedy próbuje przedstawić – lecz wyrazem przekonania, że zgodnie z uchwałą SN pełnienie obowiązków sędziego nie jest możliwe z powodu błędów formalnych popełnionych podczas procesu przenoszenia sędziów z sądów likwidowanych. 

     Zaznaczyć też trzeba, że dane statystyczne, zamieszczane przez anonimowego autora w komunikatach na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmują jedynie sędziów, którzy całkowicie odstąpili od wykonywania obowiązków orzeczniczych i złożyli stosowne oświadczenia w tym zakresie, w związku z czym nie odzwierciedlają skali problemu, przed jakim stanął obecnie wymiar sprawiedliwości w Polsce. 

(MK)

Oświadczenie Prezesa i Wiceprezesów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z 12 października 2013 r.

W związku z oświadczeniem nieznanego autora, które zostało zamieszczone w dniu 10 października 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i zatytułowane "oświadczenie Ministerstwa", oświadczamy, co następuje.

Podkreślanie przez autora oświadczenia, że uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 roku została wydana w jednostkowej sprawie i nie ma mocy obowiązującej w zakresie dotyczącym innych spraw, jest jednoznacznym wskazaniem, że Ministerstwo oczekuje od sędziów sądów powszechnych, by do tej uchwały się nie stosowali. Tego typu wypowiedzi jakiegokolwiek przedstawiciela resortu sprawiedliwości nie powinny mieć nigdy miejsca. Oświadczenie to należy zestawić z jawnie ogłoszonym rozesłaniem do sądów "stanowiska Ministra wskazującego na brak podstaw do odstępowania od wykonywania służby przez sędziów" - co w istocie jest próbą wydania sędziom polecenia, aby ignorowali uchwałę Sądu Najwyższego, a także żądania "monitorowania postępowań", czyli sprawdzania, którzy sędziowie postępują zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, a którzy wykonują polecenie ministra. Budzi to poważne zagrożenie wykorzystywania tzw. nadzoru administracyjnego do wpływania na orzecznictwo i naruszania przez władze wykonawcze konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej.

Czytaj więcej...

Wybory w Oddziale Wrocławskim

W dniu 30 września 2013 r. odbyło się zebranie członków Oddziału Wrocławskiego SSP "Iustitia", na którym dokonano wyboru władz Oddziału. Wybranym na kolejną kadencję członkom Zarządu Oddziału Wrocławskiego serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy.

Poniżej prezentujemy komunikat wystosowany z tej okazji przez Prezesa Oddziału Wrocławskiego.

(MK)

Czytaj więcej...

Spotkanie Zarządu SSP "Iustitia" z kierownictwem KSSiP w Krakowie

     W dniu 12 września 2013r. w Krakowie odbyło sie spotkanie przedstawicieli Zarządu SSP Iustitia z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy Stowarzyszenia ze Szkołą w zakresie rozszerzenia możliwości kształcenia ustawicznego sędziów. Spotkanie zostało zainicjowane przez Zarząd Stowarzyszenia. 
     Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu spotkania i wniosków zawiera wspólny komunikat opracowany przez strony po zakończeniu pierwszej tury rozmów, który zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

Sprostowanie Zarządu SSP "Iustitia" dotyczące informacji podanej przez Informacyjną Agencję Radiową

Informacyjna Agencja Radiowa w dniu 4 czerwca 2013 r., przy okazji rozmowy z Prezesem "Iustitii" Maciejem Strączyńskim, włączyła do swojego przekazu agencyjnego, rozesłanego innym rozgłośniom, nieprawdziwą informację, która nie miała żadnych podstaw faktycznych w wypowiedziach Prezesa "Iustitii". Wypowiedzi Prezesa "Iustitii" zostały zresztą w całości nagrane przez dziennikarza IAR, a nieprawdziwe informacje nie pochodziły z tych nagrań i w ogóle w nich nie padają.

W związku z tym Zarząd "Iustitii" wystąpił ze sprostowaniem skierowanym do właściwych mediów, podpisanym przez Wiceprezesa - rzecznika prasowego Barbarę Zawiszę.

Czytaj więcej...

„Iustitia" żąda sprostowania informacji podanych w "Gazecie Pomorskiej"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do "Gazety Pomorskiej" z żądaniem sprostowania nieprawdziwej informacji podanej w artykule z dnia 21 lutego 2013 r. Autor artykułu sygnowanego (MC) informował czytelników, że "Iustitia" wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wprowadzenie "dodatków wielkomiejskich". Co ciekawe, w artykule są cytowane wypowiedzi Prezesa "Iustitii", z których wcale nie wynika, by Stowarzyszenie taki wniosek złożyło.

Oto treść wniosku o sprostowanie.

Czytaj więcej...