Oświadczenie Prezesa i Wiceprezesów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z 12 października 2013 r.

W związku z oświadczeniem nieznanego autora, które zostało zamieszczone w dniu 10 października 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i zatytułowane "oświadczenie Ministerstwa", oświadczamy, co następuje.

Podkreślanie przez autora oświadczenia, że uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 roku została wydana w jednostkowej sprawie i nie ma mocy obowiązującej w zakresie dotyczącym innych spraw, jest jednoznacznym wskazaniem, że Ministerstwo oczekuje od sędziów sądów powszechnych, by do tej uchwały się nie stosowali. Tego typu wypowiedzi jakiegokolwiek przedstawiciela resortu sprawiedliwości nie powinny mieć nigdy miejsca. Oświadczenie to należy zestawić z jawnie ogłoszonym rozesłaniem do sądów "stanowiska Ministra wskazującego na brak podstaw do odstępowania od wykonywania służby przez sędziów" - co w istocie jest próbą wydania sędziom polecenia, aby ignorowali uchwałę Sądu Najwyższego, a także żądania "monitorowania postępowań", czyli sprawdzania, którzy sędziowie postępują zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, a którzy wykonują polecenie ministra. Budzi to poważne zagrożenie wykorzystywania tzw. nadzoru administracyjnego do wpływania na orzecznictwo i naruszania przez władze wykonawcze konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej.

Czytaj więcej...

Wybory w Oddziale Wrocławskim

W dniu 30 września 2013 r. odbyło się zebranie członków Oddziału Wrocławskiego SSP "Iustitia", na którym dokonano wyboru władz Oddziału. Wybranym na kolejną kadencję członkom Zarządu Oddziału Wrocławskiego serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy.

Poniżej prezentujemy komunikat wystosowany z tej okazji przez Prezesa Oddziału Wrocławskiego.

(MK)

Czytaj więcej...

Spotkanie Zarządu SSP "Iustitia" z kierownictwem KSSiP w Krakowie

     W dniu 12 września 2013r. w Krakowie odbyło sie spotkanie przedstawicieli Zarządu SSP Iustitia z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy Stowarzyszenia ze Szkołą w zakresie rozszerzenia możliwości kształcenia ustawicznego sędziów. Spotkanie zostało zainicjowane przez Zarząd Stowarzyszenia. 
     Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu spotkania i wniosków zawiera wspólny komunikat opracowany przez strony po zakończeniu pierwszej tury rozmów, który zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

Sprostowanie Zarządu SSP "Iustitia" dotyczące informacji podanej przez Informacyjną Agencję Radiową

Informacyjna Agencja Radiowa w dniu 4 czerwca 2013 r., przy okazji rozmowy z Prezesem "Iustitii" Maciejem Strączyńskim, włączyła do swojego przekazu agencyjnego, rozesłanego innym rozgłośniom, nieprawdziwą informację, która nie miała żadnych podstaw faktycznych w wypowiedziach Prezesa "Iustitii". Wypowiedzi Prezesa "Iustitii" zostały zresztą w całości nagrane przez dziennikarza IAR, a nieprawdziwe informacje nie pochodziły z tych nagrań i w ogóle w nich nie padają.

W związku z tym Zarząd "Iustitii" wystąpił ze sprostowaniem skierowanym do właściwych mediów, podpisanym przez Wiceprezesa - rzecznika prasowego Barbarę Zawiszę.

Czytaj więcej...

„Iustitia" żąda sprostowania informacji podanych w "Gazecie Pomorskiej"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do "Gazety Pomorskiej" z żądaniem sprostowania nieprawdziwej informacji podanej w artykule z dnia 21 lutego 2013 r. Autor artykułu sygnowanego (MC) informował czytelników, że "Iustitia" wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wprowadzenie "dodatków wielkomiejskich". Co ciekawe, w artykule są cytowane wypowiedzi Prezesa "Iustitii", z których wcale nie wynika, by Stowarzyszenie taki wniosek złożyło.

Oto treść wniosku o sprostowanie.

Czytaj więcej...

XVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów "Iustitii" zwołane!

Na zebraniu w dniu 9 lutego 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" podjął uchwałę o zwołaniu XVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów. W związku z kończącą się kadencją zarządu będzie to zebranie wyborcze.

Zebranie odbędzie się w dniach 12 - 14 kwietnia 2013 r. w Toruniu (hotel "Filmar").

Przedstawiamy uchwałę o zwołaniu zebrania.

Czytaj więcej...