Łukasz Piebiak powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Z dniem 23 listopada 2015 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", sędzia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Łukasz Piebiak powołany został na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W związku z powyższym Łukasz Piebiak zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia oraz z kierowniczych funkcji w zespołach problemowych Stowarzyszenia, w których uczestniczył. Pozostaje natomiast członkiem naszego Stowarzyszenia.

Gratulujemy naszemu koledze i życzymy - jemu i nam - aby pełnienie przez niego urzędu przyniosło same korzyści polskiemu sądownictwu.

Maciej Strączyński

Prezes SSP "Iustitia"

Sędziowie jeżdżą gorzej niż politycy?

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, dotyczącymi ilości wykroczeń drogowych popełnianych przez sędziów, Zespół Informacyjny "Iustitii" przygotował i rozesłał w dniu  25.08.2015 r. komunikat prasowy, którego treść poniżej prezentujemy:

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w prasie statystykami, z których wynika, że spośród osób objętych immunitetem najwięcej wykroczeń drogowych popełniają sędziowie i prokuratorzy, chcielibyśmy wyjaśnić, że informacja ta wymaga dodatkowego komentarza.

Fakt popełnienia wykroczenia drogowego jest w każdym wypadku naganny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwiać. Natomiast zestawianie liczby wykroczeń popełnionych przez sędziów z wykroczeniami popełnionymi przez parlamentarzystów nie ma większego sensu. Parlamentarzystów jest w Polsce 560, sędziów zaś ponad 10 tysięcy. Z prostego wyliczenia wynika, że w zeszłym roku wykroczenie popełnił prawie co dziewięćdziesiąty sędzia i co trzydziesty piąty parlamentarzysta.

Czytaj więcej...

Obywatelski Sędzia Roku

  

         

 Fundacja Court Watch Polska od tego roku organizuje coroczny plebiscyt „Obywatelski Sędzia Roku”. Tym tytułem będzie nagradzać przedstawiciela trzeciej władzy, który w ostatnim roku (od 1 lipca 2014 do 1 lipca 2015) wyróżnił się w sposób szczególny reprezentowaniem perspektywy obywateli w sądownictwie i działaniami budującymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie chodzi o działalność orzeczniczą, a o inicjatywy podejmowane przez sędziów poza tą sferą.

Nagroda będzie przyznawana sędziemu, który skutecznie zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą a społeczeństwem i sprawia, że obywatele mają poczucie, że zostali potraktowani w sądzie z szacunkiem i godnością.

Zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. może wysłać każda osoba, która miała styczność z sądownictwem. Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię i nazwisko sędziego, wskazanie sądu, w którym ww. sędzia pracuje, a także uzasadnienie, a w nim informację umożliwiającą weryfikację zgłoszenia (m.in. kontakty do innych osób, linki do artykułów itp.) oraz kontakt do osoby zgłaszającej.

Czytaj więcej...

7 miesięcy ministra Grabarczyka

Po siedmiu miesiącach sprawowania funkcji do dymisji podał się Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Był on dwudziestym drugim politykiem zajmującym ten ministerialny fotel w III RP, co świadczy o wyjątkowej niestabilności obsady resortu sprawiedliwości w ostatnich 25 latach.

Tak krótki okres sprawowania funkcji oczywiście nie pozwolił na żadne długofalowe działania, tym niemniej warto pokrótce przypomnieć plusy i minusy działalności Cezarego Grabarczyka z punktu widzenia funkcjonowania polskiego sądownictwa.

Czytaj więcej...

Prośba o pomoc dla chorego dziecka - 1 %

Koleżanki i Koledzy,

Jeśli nie macie planów odnośnie 1% podatku dochodowego proszę o rozważenie wsparcia mojego Andrzeja. Nie znam tak dzielnego człowieka, nie poddał się. Nie chodzi już samodzielnie, walczymy o utrzymanie części nabytych wcześniej umiejętności, nie jest łatwo.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej syna:
http://www.andrzejszekiel.pl
Jeśli mielibyście wolę innej formy pomocy - wszystkie informacje są na stronie internetowej Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą".

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Pieńkowska-Szekiel
Oddział "Iustitii" w Katowicach 

Po decyzji Prezydenta w sprawie zmian w u.s.p.

Środowisko sędziowskie z satysfakcją przyjęło decyzję Prezydenta RP o skierowaniu do prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 20 lutego 2015r., znanej jako "Lex Biernacki".

Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że jest to sukces częściowy, gdyż Prezydent z sześciu głównych zarzutów stawianych tej nowelizacji w Apelu trzech stowarzyszeń sędziowskich i stanowisku "Iustitii" uwzględnił dwa, dotyczące dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt spraw będących w toku oraz do systemów informatycznych sądów. Poza zakresem wniosku znalazły się niestety kwestie ograniczenia liczby sędziów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego, zmniejszenia roli kolegiów, wprowadzenia finansowych kar dyscyplinarnych oraz likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla większości sędziów.

Czytaj więcej...