III Memoriał Tadeusza Szewioły

Zarząd Oddziału SSP "Iustitia we Wrocławiu zaprasza na

III Memoriał Tadeusza Szewioły

pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W programie turnieje koszykówki, tenisa stołowego i ringo, które zostaną rozegrane w dniu 18 marca 2016 r. w sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 17. Rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00.

Po zakończeniu rozgrywek o godz. 20.00 odbędzie się uroczysta kolacja w hotelu "Trzebnica", w trakcie której wręczone zostaną puchary i dyplomy.

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka Komisji Rewizyjnej "Iustitii"

Z dniem 2 lutego 2016 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Jacek Przygucki złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Rezygnacja wiąże się z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędzia Jacek Przygucki objął funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.

Oświadczenie Prezesa i Wiceprezesów "Iustitii" z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie projektu nowelizacji k.p.k.

W dniu dzisiejszym na konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło padło ze strony jednego z dziennikarzy stwierdzenie, że sędziowie krytycznie odnieśli się do projektu ustawy zmieniającej kodeksy karne - określanej powszechnie jako "odwołanie reformy z 1 lipca 2015 r.". W odpowiedzi na to Pani Premier stwierdziła, że sędziowie powinni się z tym projektem ustawy zapoznać, zanim będą się na jej temat wypowiadać.
W związku z powyższą sytuacją oświadczamy, co następuje.

Projekt reformy prawa karnego, przyjęty w dniu dzisiejszym przez Radę Ministrów, został opracowany w tajemnicy i nigdy nie ujawniono go żadnym przedstawicielom środowiska sędziowskiego. Wbrew długoletniej praktyce nie przedstawiono go sędziom do konsultacji ani drogą służbową, za pośrednictwem prezesów sądów, ani przez skierowanie go do organizacji pozarządowych, w szczególności Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Projektu tego aż do dnia dzisiejszego, w rezultacie decyzji władz wykonawczych, sędziowie nie mogli poznać. Z tego powodu nie wypowiadaliśmy się w ogóle na temat jego treści - ani pozytywnie, ani negatywnie. W wystąpieniach medialnych odnosiliśmy się jedynie ogólnie do udostępnianych w środkach masowego przekazu informacji na temat planowanych kierunków zmian.

Czytaj więcej...

Nasze propozycje zmian w ustawie o TK

W związku z trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) SSP „Iustitia” postuluje wprowadzenie zmian zmierzających do odpolitycznienia procesu wyboru sędziów Trybunału i podwyższenia ich rangi oraz usunięcia wątpliwości, co do wykładni tej ustawy.  

W szczególności proponujemy: podwyższenie wymagań stawianych kandydatowi w zakresie wiedzy prawniczej, wprowadzenie zakazu kandydowania posłów, senatorów i wyższych urzędników państwowych, wprowadzenie możliwości zgłaszania kandydatów przez środowiska prawnicze i naukowe, wprowadzenie obowiązku niezwłocznego przyjęcia ślubowania od wybranego sędziego i dopuszczenie do złożenia go w formie pisemnej, a także sprecyzowanie daty rozpoczęcia kadencji sędziego. Część proponowanych rozwiązań pochodzi z pierwotnego projektu prezydenckiego z roku 2013, który został następnie niestety zmieniony w toku prac Sejmu poprzedniej kadencji.

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian ustawowych, które w naszej ocenie powinny naprawić sytuację wokół wyboru sędziów Trybunału:

Czytaj więcej...

Łukasz Piebiak powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Z dniem 23 listopada 2015 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", sędzia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Łukasz Piebiak powołany został na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W związku z powyższym Łukasz Piebiak zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia oraz z kierowniczych funkcji w zespołach problemowych Stowarzyszenia, w których uczestniczył. Pozostaje natomiast członkiem naszego Stowarzyszenia.

Gratulujemy naszemu koledze i życzymy - jemu i nam - aby pełnienie przez niego urzędu przyniosło same korzyści polskiemu sądownictwu.

Maciej Strączyński

Prezes SSP "Iustitia"

Sędziowie jeżdżą gorzej niż politycy?

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, dotyczącymi ilości wykroczeń drogowych popełnianych przez sędziów, Zespół Informacyjny "Iustitii" przygotował i rozesłał w dniu  25.08.2015 r. komunikat prasowy, którego treść poniżej prezentujemy:

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w prasie statystykami, z których wynika, że spośród osób objętych immunitetem najwięcej wykroczeń drogowych popełniają sędziowie i prokuratorzy, chcielibyśmy wyjaśnić, że informacja ta wymaga dodatkowego komentarza.

Fakt popełnienia wykroczenia drogowego jest w każdym wypadku naganny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwiać. Natomiast zestawianie liczby wykroczeń popełnionych przez sędziów z wykroczeniami popełnionymi przez parlamentarzystów nie ma większego sensu. Parlamentarzystów jest w Polsce 560, sędziów zaś ponad 10 tysięcy. Z prostego wyliczenia wynika, że w zeszłym roku wykroczenie popełnił prawie co dziewięćdziesiąty sędzia i co trzydziesty piąty parlamentarzysta.

Czytaj więcej...