Oświadczenie Prezesa i Wiceprezesów "Iustitii" z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie projektu nowelizacji k.p.k.

W dniu dzisiejszym na konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło padło ze strony jednego z dziennikarzy stwierdzenie, że sędziowie krytycznie odnieśli się do projektu ustawy zmieniającej kodeksy karne - określanej powszechnie jako "odwołanie reformy z 1 lipca 2015 r.". W odpowiedzi na to Pani Premier stwierdziła, że sędziowie powinni się z tym projektem ustawy zapoznać, zanim będą się na jej temat wypowiadać.
W związku z powyższą sytuacją oświadczamy, co następuje.

Projekt reformy prawa karnego, przyjęty w dniu dzisiejszym przez Radę Ministrów, został opracowany w tajemnicy i nigdy nie ujawniono go żadnym przedstawicielom środowiska sędziowskiego. Wbrew długoletniej praktyce nie przedstawiono go sędziom do konsultacji ani drogą służbową, za pośrednictwem prezesów sądów, ani przez skierowanie go do organizacji pozarządowych, w szczególności Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Projektu tego aż do dnia dzisiejszego, w rezultacie decyzji władz wykonawczych, sędziowie nie mogli poznać. Z tego powodu nie wypowiadaliśmy się w ogóle na temat jego treści - ani pozytywnie, ani negatywnie. W wystąpieniach medialnych odnosiliśmy się jedynie ogólnie do udostępnianych w środkach masowego przekazu informacji na temat planowanych kierunków zmian.

Czytaj więcej...

Nasze propozycje zmian w ustawie o TK

W związku z trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) SSP „Iustitia” postuluje wprowadzenie zmian zmierzających do odpolitycznienia procesu wyboru sędziów Trybunału i podwyższenia ich rangi oraz usunięcia wątpliwości, co do wykładni tej ustawy.  

W szczególności proponujemy: podwyższenie wymagań stawianych kandydatowi w zakresie wiedzy prawniczej, wprowadzenie zakazu kandydowania posłów, senatorów i wyższych urzędników państwowych, wprowadzenie możliwości zgłaszania kandydatów przez środowiska prawnicze i naukowe, wprowadzenie obowiązku niezwłocznego przyjęcia ślubowania od wybranego sędziego i dopuszczenie do złożenia go w formie pisemnej, a także sprecyzowanie daty rozpoczęcia kadencji sędziego. Część proponowanych rozwiązań pochodzi z pierwotnego projektu prezydenckiego z roku 2013, który został następnie niestety zmieniony w toku prac Sejmu poprzedniej kadencji.

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian ustawowych, które w naszej ocenie powinny naprawić sytuację wokół wyboru sędziów Trybunału:

Czytaj więcej...

Łukasz Piebiak powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Z dniem 23 listopada 2015 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", sędzia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Łukasz Piebiak powołany został na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W związku z powyższym Łukasz Piebiak zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia oraz z kierowniczych funkcji w zespołach problemowych Stowarzyszenia, w których uczestniczył. Pozostaje natomiast członkiem naszego Stowarzyszenia.

Gratulujemy naszemu koledze i życzymy - jemu i nam - aby pełnienie przez niego urzędu przyniosło same korzyści polskiemu sądownictwu.

Maciej Strączyński

Prezes SSP "Iustitia"

Sędziowie jeżdżą gorzej niż politycy?

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, dotyczącymi ilości wykroczeń drogowych popełnianych przez sędziów, Zespół Informacyjny "Iustitii" przygotował i rozesłał w dniu  25.08.2015 r. komunikat prasowy, którego treść poniżej prezentujemy:

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w prasie statystykami, z których wynika, że spośród osób objętych immunitetem najwięcej wykroczeń drogowych popełniają sędziowie i prokuratorzy, chcielibyśmy wyjaśnić, że informacja ta wymaga dodatkowego komentarza.

Fakt popełnienia wykroczenia drogowego jest w każdym wypadku naganny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwiać. Natomiast zestawianie liczby wykroczeń popełnionych przez sędziów z wykroczeniami popełnionymi przez parlamentarzystów nie ma większego sensu. Parlamentarzystów jest w Polsce 560, sędziów zaś ponad 10 tysięcy. Z prostego wyliczenia wynika, że w zeszłym roku wykroczenie popełnił prawie co dziewięćdziesiąty sędzia i co trzydziesty piąty parlamentarzysta.

Czytaj więcej...

Obywatelski Sędzia Roku

  

         

 Fundacja Court Watch Polska od tego roku organizuje coroczny plebiscyt „Obywatelski Sędzia Roku”. Tym tytułem będzie nagradzać przedstawiciela trzeciej władzy, który w ostatnim roku (od 1 lipca 2014 do 1 lipca 2015) wyróżnił się w sposób szczególny reprezentowaniem perspektywy obywateli w sądownictwie i działaniami budującymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie chodzi o działalność orzeczniczą, a o inicjatywy podejmowane przez sędziów poza tą sferą.

Nagroda będzie przyznawana sędziemu, który skutecznie zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą a społeczeństwem i sprawia, że obywatele mają poczucie, że zostali potraktowani w sądzie z szacunkiem i godnością.

Zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. może wysłać każda osoba, która miała styczność z sądownictwem. Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię i nazwisko sędziego, wskazanie sądu, w którym ww. sędzia pracuje, a także uzasadnienie, a w nim informację umożliwiającą weryfikację zgłoszenia (m.in. kontakty do innych osób, linki do artykułów itp.) oraz kontakt do osoby zgłaszającej.

Czytaj więcej...

7 miesięcy ministra Grabarczyka

Po siedmiu miesiącach sprawowania funkcji do dymisji podał się Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Był on dwudziestym drugim politykiem zajmującym ten ministerialny fotel w III RP, co świadczy o wyjątkowej niestabilności obsady resortu sprawiedliwości w ostatnich 25 latach.

Tak krótki okres sprawowania funkcji oczywiście nie pozwolił na żadne długofalowe działania, tym niemniej warto pokrótce przypomnieć plusy i minusy działalności Cezarego Grabarczyka z punktu widzenia funkcjonowania polskiego sądownictwa.

Czytaj więcej...