Opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia asesury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, przywracającej instytucję asesora sądowego.

Opinia wydana została na etapie prac sejmowych; projektu wcześniej nie przedstawiono Stowarzyszeniu do zaopiniowania. Przedstawiamy zatem opinię Stowarzyszenia, opracowaną przez Zespół ds. Ustroju Sądów.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie projektu ustawy o biegłych sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt ustawy o biegłych sądowych z dnia 9 października 2014 roku. Zespół ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia opracował opinię odnośnie tego projektu ustawy.

Opinię tę prezentujemy poniżej.

 

Czytaj więcej...

Koniec "reformy Gowina" - opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia pozostałych sądów

Sławetna "reforma Gowina", która wprowadziła tak ogromne zamieszanie w sądownictwie, ląduje ostatecznie tam, gdzie jest jej miejsce - w koszu na śmieci. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekty kolejnych rozporządzeń, które z dniem 1 lipca 2015 r. mają przywrócić niemal wszystkie zniesione sądy, za wyjątkiem tylko czterech. W czasach ministra Marka Biernackiego, niechętnego przywracaniu sądów, przygotowano jedynie projekt rozporządzenia przywracającego te sądy, które minister przywrócić musiał - związany był co do ich przywrócenia treścią ustawy. Minister Cezary Grabarczyk idzie w przeciwnym kierunku: zamierza przywrócić wszystkie sądy, które przywrócić można w zgodzie z ustawą. A można przywrócić ich łącznie 75, z 79 zniesionych.

Czytaj więcej...

Kasacja dla MS w sprawach karnych

Dobiegają końca prace legislacyjne nad projektem zmian kodeksu postępowania karnego, nadającym Ministrowi Sprawiedliwości prawo do wnoszenia kasacji w sprawach karnych (druk sejmowy nr 839). Warto przypomnieć, że prawo to Minister Sprawiedliwości utracił w chwili rozłączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Obecny projekt został wniesiony jako poselski jeszcze w roku 2012 i przez dłuższy czas nie był rozpoznawany. Dopiero w czerwcu 2014, po otrzymaniu poparcia ze strony rządowej, prace nad projektem uległy nagłemu przyspieszeniu. W ciągu 2 dni (27 i 29 sierpnia 2014 r.) odbyły się w Sejmie dwa czytania, projekt został uchwalony i przekazany do Senatu, gdzie aktualnie jest rozpatrywany (druk senacki nr 709).

Z uwagi na tryb wniesienia projektu (projekt poselski) nie był on konsultowany z organizacjami społecznymi, w tym z „Iustitią”. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia nie uzyskali też zaproszenia na posiedzenia komisji sejmowych w tym zakresie. W związku z tym Zespół ds. Prawa Karnego SSP "Iustitia" opracował opinię dotyczącą projektu, którą przedstawiamy poniżej.

(MK)

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektów rozporządzeń o właściwości sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię w sprawie sześciu rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, związanych z nowelizacją u.s.p. przywracającą małe sądy, zniesione przez byłego ministra.

Były to projekty rozporządzeń:

 -  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych,

  - w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych,

 -w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości innych sądów rejonowych,

 - w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych,

 -w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej,

 -  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Obszerną opinię, której większość dotyczy drugiego z rozporządzeń, przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec wobec projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy jego treść. 

Czytaj więcej...