Opinia w sprawie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r.

założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

W uzasadnieniu pisma, którym przekazano projekt do konsultacji, zauważono, iż potrzeba dokonania zmian wynika z konieczności zagwarantowani dziecku, którego rodzice się rozwodzą lub z innych przyczyn żyją w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez obojga rodziców oraz iż proponowana nowelizacja zmierza do zwiększenia ochrony wspomnianego prawa dziecka w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno w sytuacji rozwodu rodziców (art. 58 k.r.o.), jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale z różnych przyczyn żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o.).

Czytaj więcej...

Trzeba przywrócić jeszcze jeden sąd - opinia uzupełniająca "Iustitii"

Wszystko się zmienia... gdy w dniu 10 listopada 2014 r. "Iustitia" opiniowała projekt rozporządzenia przywracającego z dniem 1 lipca 2015 r. wszystkie pozostałe sądy, które padły ofiarą "reformy Gowina", stwierdziliśmy, że tylko czterech sądów nie można przywrócić. Co do trzech z nich nie widzieliśmy realnych szans na przywrócenie. Czwarty - Sąd Rejonowy w Strzyżowie - znajdował się na pograniczu warunków przywrócenia, jako że obejmował stosunkowo duży obszar, zamieszkiwany przez ponad 62.000 mieszkańców. Apelowaliśmy więc o monitorowanie, czy sąd ten nie spełni warunków do oficjalnego samodzielnego istnienia.

I już spełnił! W roku 2014, jak się dowiedzieliśmy, podlegający badaniu wpływ spraw do zniesionego Sądu Rejonowego w Strzyżowie przekroczył 5.400. Tak więc Sąd Rejonowy w Strzyżowie musi zostać zgodnie z ustawą utworzony, obligatoryjnie. "Iustitia" stwierdziła to w opinii uzupełniającej, którą prezentujemy.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia asesury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, przywracającej instytucję asesora sądowego.

Opinia wydana została na etapie prac sejmowych; projektu wcześniej nie przedstawiono Stowarzyszeniu do zaopiniowania. Przedstawiamy zatem opinię Stowarzyszenia, opracowaną przez Zespół ds. Ustroju Sądów.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie projektu ustawy o biegłych sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt ustawy o biegłych sądowych z dnia 9 października 2014 roku. Zespół ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia opracował opinię odnośnie tego projektu ustawy.

Opinię tę prezentujemy poniżej.

 

Czytaj więcej...

Koniec "reformy Gowina" - opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia pozostałych sądów

Sławetna "reforma Gowina", która wprowadziła tak ogromne zamieszanie w sądownictwie, ląduje ostatecznie tam, gdzie jest jej miejsce - w koszu na śmieci. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekty kolejnych rozporządzeń, które z dniem 1 lipca 2015 r. mają przywrócić niemal wszystkie zniesione sądy, za wyjątkiem tylko czterech. W czasach ministra Marka Biernackiego, niechętnego przywracaniu sądów, przygotowano jedynie projekt rozporządzenia przywracającego te sądy, które minister przywrócić musiał - związany był co do ich przywrócenia treścią ustawy. Minister Cezary Grabarczyk idzie w przeciwnym kierunku: zamierza przywrócić wszystkie sądy, które przywrócić można w zgodzie z ustawą. A można przywrócić ich łącznie 75, z 79 zniesionych.

Czytaj więcej...

Kasacja dla MS w sprawach karnych

Dobiegają końca prace legislacyjne nad projektem zmian kodeksu postępowania karnego, nadającym Ministrowi Sprawiedliwości prawo do wnoszenia kasacji w sprawach karnych (druk sejmowy nr 839). Warto przypomnieć, że prawo to Minister Sprawiedliwości utracił w chwili rozłączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Obecny projekt został wniesiony jako poselski jeszcze w roku 2012 i przez dłuższy czas nie był rozpoznawany. Dopiero w czerwcu 2014, po otrzymaniu poparcia ze strony rządowej, prace nad projektem uległy nagłemu przyspieszeniu. W ciągu 2 dni (27 i 29 sierpnia 2014 r.) odbyły się w Sejmie dwa czytania, projekt został uchwalony i przekazany do Senatu, gdzie aktualnie jest rozpatrywany (druk senacki nr 709).

Z uwagi na tryb wniesienia projektu (projekt poselski) nie był on konsultowany z organizacjami społecznymi, w tym z „Iustitią”. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia nie uzyskali też zaproszenia na posiedzenia komisji sejmowych w tym zakresie. W związku z tym Zespół ds. Prawa Karnego SSP "Iustitia" opracował opinię dotyczącą projektu, którą przedstawiamy poniżej.

(MK)

Czytaj więcej...