Stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia dotyczącego harmonogramu działalności KSSiP

Poniżej prezentujemy opracowane przez Zespół ds. Szkoleń Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stanowisko odnośnie projektu z 14.07.2015 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowych przepisów karnych dotyczących wykroczeń drogowych

Zarząd "Iustitii" przyjął stanowisko dotyczące ostatniej zmiany kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i prawa o ruchu drogowym, tj. ustawy wskazywanej jako mająca poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zarząd podzielił pogląd Fundacji Helsińskiej, że część przepisów zawartych w przedmiotowej ustawie jest wysoce wątpliwa konstytucyjnie i poparł stanowisko Fundacji co do konieczności zaskarżenia ww. ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Przedstawiamy poniżej stanowisko Zarządu.

Czytaj więcej...

"Iustitia" przeciwko planom likwidacji instytucji Rzecznika Ubezpieczonych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ze zdumieniem przyjęło informację o projekcie likwidacji  Rzecznika Ubezpieczonych, instytucji z 20 –letnią tradycją, dorobkiem, renomą, która w niewątpliwy sposób wpłynęła na zapewnienie gwarancji praw ubezpieczonych. Dzięki temu mogli uzyskać ochronę bez wchodzenia na drogę postępowania sądowego, a gdy się musieli na niej znaleźć, dzięki pracom urzędu Rzecznika Ubezpieczonych mieli możliwość uzyskania różnorodnego wsparcia merytorycznego – od opracowań przez porady po aktywne działania w celu uzyskania orzeczeń, w tym wyznaczających ważne trendy w powszechnie spotykanych problemach ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej...

Stanowiska w sprawie nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego

 

 

 

 

 

Trwające prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druki nr 2824 i 3275) wzbudziły szeroką dyskusję zarówno w mediach, jak i w środowisku sędziowskim. Prezentowaliśmy już na naszej stronie stanowisko, jakie odnośnie tego projektu zajął Zespół ds. Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”.

Poniżej prezentujemy poszerzone stanowisko, przekazane przez Zespół ds. Cywilnych przed posiedzeniem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu, mającym się odbyć w dniu 22.04.2015 r.

W przedmiocie tego projektu zapadły także uchwały Zarządów Oddziałów SSP „Iustitia” w Warszawie i Wrocławiu, które również prezentujemy poniżej.   

Czytaj więcej...

Stanowisko wobec projektu zmian w zakresie upadłości

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec informacji o możliwych zmianach organizacyjnych oznaczających przeniesienie rozpoznawania spraw dotyczących upadłości konsumenckich do sądów cywilnych i rozpoznawania spraw dotyczących upadłości do sądów okręgowych.

Podczas obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zajmującej się rządowym projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na skutek poprawek zgłoszonych przez posłów koalicji rządowej, zaproponowano istotne zmiany ustrojowe w zakresie rozpoznawania przez sądy spraw upadłościowych (zob. druki nr 2824 i 3275). Skutkiem poprawek ma być rozpoznawanie spraw dotyczących upadłości konsumenckich przez sądy rejonowe – wydziały cywilne (zamiast tak jak obecnie sądy rejonowe – sądy upadłościowe, ulokowane w strukturze sądów gospodarczych), a spraw upadłościowych i spraw naprawczych w trybie  ustawy Prawo restrukturyzacyjne - przez sądy okręgowe (zamiast tak jak obecnie sądy rejonowe – sądy upadłościowe, ulokowane w strukturze sądów gospodarczych). Zmiany te mają przy tym dotyczyć spraw wszczynanych po zmianie stanu prawnego tj. po 1 stycznia 2016 r., a sprawy wszczęte do tej pory rozpoznawane będą przez dotychczasowe sądy upadłościowe, którymi są sądy rejonowe.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie zmian zasad sprzedaży przez komornika zajętych ruchomości

W dniu 19 lutego 2015 r., na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego, rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie m.in. kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678) została zgłoszona zmiana art. 864 § 1 k.p.c., stanowiąca, iż sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Niewątpliwie proponowana zmiana ma związek z nagłośnionymi w ostatnim okresie przypadkami nieprawidłowości w toku egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości, w tym ciągników rolniczych czy samochodów.

W związku z tym w Zespole ds. Prawa Cywilnego SSP „Iustitia” opracowano uwagi do tego przepisu, które prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...