Opinia „Iustitii” o projekcie zmian dot. wzorów i urzędowych formularzy pism procesowych w p. cywilnym (projekt z dnia 2.05.2016r.)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępnienia urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  (projekt z dnia 2 maja 2016 r.). Opinia została opracowana przez członków  Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” o projekcie zmian dot. egzekucji grzywien i kar pieniężnych w p. cywilnym oraz kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa. Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” do projektu rozporządzenia Min. Sprawiedliwości dot. licytacji ruchomości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania licytacji ruchomości. Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" do projektu rozp. Min. Sprawiedliwości dot. opisu i oszacowania nieruchomości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości. Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122)

 logoStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122).

Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

poniżej tekst opinii

 

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii w sprawie zmian ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy [...] i zmian USP

logoStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię dotyczącą przygotowanego przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 31 marca 2016 roku).

Opinia została przygotowana przez Zespół Ustrojowy i przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia 7 maja 2016r. 

Poniżej treść opinii.

Czytaj więcej...