Opinia w sprawie projektu zmiany modelu funkcjonowania dyrektorów sądów

 

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

wobec projektu ustawy

 o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 14.10.2016 r.)

 

Po zapoznaniu się z nadesłanym projektem ustawy  o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 14 października 2016 r.) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”  wyraża negatywna opinię o przedłożonym projekcie i wskazuje, że w istotnej części projekt budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP oraz zgodności z zasadami prawidłowej legislacji.

Czytaj więcej...

Opinia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

cywilnyStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (nr projektu UD96). Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu z dnia 2 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu z dnia 2 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Opinia została opracowana przez członków Zespołu ustrojowego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” wobec projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (projekt z dnia 25 kwietnia 2016 r.) Opinia została opracowana przez członków Zespołu ustrojowego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 31 marca 2016 roku). Opinia została opracowana przez członków Zespołu ustrojowego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodzie lekarza, prawach pacjenta i innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Opinia została opracowana przez członków Zespołu karnego, a następnie w dniu 21 czerwca 2016 r. przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...