Przemówienie Prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza podczas Kongresu Prawników Polskich