III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego 2015, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie w hotelu Polonia Palace.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką tegorocznej edycji wydarzenia. Dostępna jest na stronie www.TAX.allerhand.pl.

Inne dane na stronie www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia". Oto tematy Kongresu.

Czytaj więcej...

Kongres Sędziów Gospodarczych "Iustitii"

        W dniu 3 lutego 2015r. w siedzibie Sądu Najwyższego w sali im. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego odbył się Kongres sądownictwa gospodarczego. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z okazji rocznicy 25 – lecia sądownictwa gospodarczego w Polsce. Kongres został objęty honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. Przedmiotem kongresu była przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sądownictwa gospodarczego w Polsce.

          Uroczystość otworzył niezwykle interesujący i bardzo pouczający wykład Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Tadeusza Erecińskiego. Profesor Ereciński  odwołał się w swoim wspaniałym wystąpieniu do przedwojennych korzeni sądownictwa gospodarczego i powojennej instytucji Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, jak też dokonał podsumowania kodeksowej regulacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Bardzo trafnie zwrócił on również uwagę na mankamenty poprzednich regulacji procesowych wyrażające się w przyznaniu absolutnej wartości szybkości postępowania. Profesor Ereciński podkreślił, że odejście od modelu odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych jest nieodwracalne. Pan Prezes zwracał uwagę na znaczenie i potrzebę zachowania specjalizacji sędziów gospodarczych, jak też nie wykluczył de lege ferenda wprowadzenia do postępowania w sprawach gospodarczych ławników.

Czytaj więcej...

Konferencja "Rola biegłego w postępowaniu sądowym"

Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje, pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ogólnopolską konferencję naukową „ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM”.

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kamienna 43/59, Wrocław.

Szczegóły dostępne na stronie Oddziału we Wrocławiu.

 

 

Konferencja w sprawie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

          W dniu 28 stycznia 2015 r.  w Warszawie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej miała miejsce konferencja zorganizowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, fundacji, której założycielem jest Profesor Leszek Balcerowicz. Tematyka konferencji dotyczyła projektowanych zmian prawa upadłościowego i naprawczego, zwłaszcza wprowadzenia nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne.        

Czytaj więcej...

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

12 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.KongRes2015.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia"

 

Czytaj więcej...

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

24 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.REAL.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia"

 

Czytaj więcej...