Konferencja "Rola biegłego w postępowaniu sądowym"

Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje, pod patronatem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ogólnopolską konferencję naukową „ROLA BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM”.

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kamienna 43/59, Wrocław.

Szczegóły dostępne na stronie Oddziału we Wrocławiu.

 

 

Konferencja w sprawie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

          W dniu 28 stycznia 2015 r.  w Warszawie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej miała miejsce konferencja zorganizowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, fundacji, której założycielem jest Profesor Leszek Balcerowicz. Tematyka konferencji dotyczyła projektowanych zmian prawa upadłościowego i naprawczego, zwłaszcza wprowadzenia nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne.        

Czytaj więcej...

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

12 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.KongRes2015.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia"

 

Czytaj więcej...

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

24 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.REAL.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia"

 

Czytaj więcej...

Konferencja „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.”

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA"

Zaprasza na Konferencję pod Honorowym Patronatem

 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

 „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.”

31.03.2015 r.

w sali głównej Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6

by rozważyć, czy  tzw. duża nowelizacja Kodeksu postępowania karnego :

-   służy wymierzaniu sprawiedliwości  czy jednak stanowi  dla niego zagrożenie,

-  stanowi rzeczywiste wprowadzenie zasady kontradyktoryjności do postępowania karnego.

 

Patronat  medialny:

 

Konferencja będzie transmitowana on-line (zapis będzie dostępny także później). Transmisję konferencji umożliwiła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 

 LINK DO TRANSMISJI 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Czytaj więcej...

Kongres Sędziów Gospodarczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

z okazji jubileuszu 25-lecia sądownictwa gospodarczego w Polsce zaprasza na:

Kongres Sędziów Gospodarczych

"Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sądownictwa gospodarczego w Polsce",

który odbędzie się 3 lutego 2015 r. (wtorek) w sali głównej Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6.

Honorowy Patronat objęli :

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk

Patronat  medialny:

 

 

Czytaj więcej...