Konferencja dotycząca zmian procedury karnej

W dniu 31 marca 2015 roku w siedzibie Sądu Najwyższego odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" konferencja „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.".

Nowa procedura karna, która już za kilka miesięcy całkowicie zmieni model postępowania, wzbudza ogromne zainteresowanie i zaniepokojenie, a liczba osób zgłoszonych na konferencję kilkakrotnie przewyższała pojemność sali. Konieczne więc było – przy współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury - zorganizowanie transmisji on-line dla wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Konferencja w sprawie nowego prawa konsumenckiego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało zaproszenie na Konferencję Naukową „Konsument w świecie cyfrowym. Nowe prawo konsumenckie – nowe problemy ”, która odbyła się 25.03.2015 r. we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zorganizowana została przez CBKE WPAIE Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Prawa i Postepowania Cywilnego WPIA Uniwersytetu Opolskiego, Okręgową Izba Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego. Zgromadziła wielu specjalistów z zakresu ochrony praw konsumentów.

Przez poniższy link można przejść na stronę przygotowaną dla tego wydarzenia ze szczegółowymi informacjami na jego temat:

http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/konferencja/

Czytaj więcej...

Nagranie z konferencji dotyczącej zmian w procedurze karnej

Transmisja z konferencji

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematyką konferencji „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.", która została zorganizowana przez SSP "Iustitia" w dniu 31 marca 2015 r. w siedzibie Sądu Najwyższego, prezentujemy nagrania z przebiegu tej konferencji.

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję w sprawie szkód na osobie

 

 

 ZAPRASZAMY

 na

 

KONFERENCJĘ

 

Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela

 

organizowaną przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz  Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

14 kwietnia 2015 r.

 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,5 Warszawa

(Sady Żoliborskie)

 

honorowy patronat nad konferencją objęli:

 

 

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf 

 

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. dr hab. Krzysztof Rączka

 

Czytaj więcej...

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego 2015, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie w hotelu Polonia Palace.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką tegorocznej edycji wydarzenia. Dostępna jest na stronie www.TAX.allerhand.pl.

Inne dane na stronie www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia". Oto tematy Kongresu.

Czytaj więcej...

Kongres Sędziów Gospodarczych "Iustitii"

        W dniu 3 lutego 2015r. w siedzibie Sądu Najwyższego w sali im. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego odbył się Kongres sądownictwa gospodarczego. Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z okazji rocznicy 25 – lecia sądownictwa gospodarczego w Polsce. Kongres został objęty honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. Przedmiotem kongresu była przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sądownictwa gospodarczego w Polsce.

          Uroczystość otworzył niezwykle interesujący i bardzo pouczający wykład Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Tadeusza Erecińskiego. Profesor Ereciński  odwołał się w swoim wspaniałym wystąpieniu do przedwojennych korzeni sądownictwa gospodarczego i powojennej instytucji Państwowego Arbitrażu Gospodarczego, jak też dokonał podsumowania kodeksowej regulacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Bardzo trafnie zwrócił on również uwagę na mankamenty poprzednich regulacji procesowych wyrażające się w przyznaniu absolutnej wartości szybkości postępowania. Profesor Ereciński podkreślił, że odejście od modelu odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych jest nieodwracalne. Pan Prezes zwracał uwagę na znaczenie i potrzebę zachowania specjalizacji sędziów gospodarczych, jak też nie wykluczył de lege ferenda wprowadzenia do postępowania w sprawach gospodarczych ławników.

Czytaj więcej...