Relacja ze spotkania EAJ w Gdańsku

            W dniach 15 i 16 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie sędziów reprezentujących stowarzyszenia należące do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Po raz drugi gospodarzem tego corocznego spotkania była Polska. Goście zgromadzili się w Hotelu Gdańsk położonym nad Motławą. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Prezes Światowej Unii Sędziów Pani Cristina Crespo.

            Pierwszego dnia spotkanie otworzył wiceprezes EAJ Jose Igreja Matos z Portugalii, albowiem przewodniczący Pan Christophe Regnard z Francji z powodu choroby był nieobecny. Po oficjalnych powitaniach przystąpiono do zatwierdzenia protokołu spotkania z Foz Iguasu i odczytania raportów z działalności władz stowarzyszenia za okres od ostatniego spotkania w listopadzie 2014r. w Brazylii. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów powołało grupy robocze, których przewodniczący na kolejnych spotkaniach referują stan prowadzonych prac.

Czytaj więcej...

Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015

Największa w Polsce debata naukowa dotycząca nowego Prawa restrukturyzacyjnego na VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015 – 5 i 6 listopada, Warszawa.

Przyjęta formuła oraz grono prelegentów gwarantują rzetelną naukową dyskusję na najwyższym poziomie. Dyskusję, w której nie może nie uczestniczyć każdy, kto choćby okazjonalnie zajmować się będzie szeroko rozumianą restrukturyzacją przedsiębiorstw, bowiem to jedyne tej rangi wydarzenie organizowane jeszcze przed stosowaniem uchwalonych przepisów.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz Ministerstwo Gospodarki.

Szczegóły dotyczące Kongresu INSO 2015 (program, rejestracja) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.inso.allerhand.pl

Kongres objety jest patronatem SSP "Iustitia".

Czytaj więcej...

Konferencja dotycząca zmian prawa karnego

                                  

   STOWARZYSZENIE    SĘDZIÓW   POLSKICH   „IUSTITIA”

oraz

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,

przy współudziale Prokuratury Generalnej i Naczelnej Rady Adwokackiej

 zapraszają na

 KONFERENCJĘ

" Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze doświadczenia"

  pod honorowym patronatem

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf,

  która odbędzie się w Warszawie, dnia 29 września 2015 r./wtorek/

w auli Prokuratury Generalnej przy ul. Rakowieckiej 26/30

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję dotyczącą czasu i warunków pracy sędziego

STOWARZYSZENIE    SĘDZIÓW   POLSKICH    „IUSTITIA”

  zaprasza na

KONFERENCJĘ  „CZAS PRACY I WARUNKI PRACY SĘDZIEGO (WYMIAR ZADAŃ)”

pod honorowym patronatem

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. dr hab. Romana Hausera

16.06.2015 r. (wtorek)

do Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 (Sala Zgromadzeń),

gdzie będzie także możliwość obejrzenia wystawy XXXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego – historia sądownictwa administracyjnego w Polsce od Najwyższego Trybunału Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.*

patronat medialny: 

Czytaj więcej...

Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w Gdańsku

Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) w Polsce to wydarzenie dużej rangi – do Gdańska przyjedzie ponad 70 delegatów z całej Europy – sędziów trybunałów w swoich krajach. EAJ to europejskie ramię Światowej Unii Sędziów (IAJ), skupiające 44 krajowe stowarzyszenia sędziów z Europy (zazwyczaj każdy kraj reprezentuje na zjeździe 2 delegatów).

Celem EAJ, podobnie jak całej Światowej Unii Sędziów, jest propagowanie zasad demokracji i obrona niezawisłości i niezależności sądownictwa w Europie i na świecie. W tym celu EAJ podejmuje uchwały i rezolucje, które w swojej treści kreują i przypominają o podstawowych zasadach trójpodziału władz i upominają rządy krajów członkowskich, aby przestrzegały tych zasad. Stowarzyszenie interweniuje w krajach, które zgłaszają zagrożenie ze strony polityków próbujących łamać zasady niezależności i niezawisłości sadownictwa, poprzez wysyłanie grupy obserwatorów, która spotyka się z politykami i przedstawicielami sądownictwa, a następnie sporządza raport będący podstawą późniejszej rezolucji.

Czytaj więcej...

Konferencja "Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności"

10 kwietnia 2015 r. odbyła się Konferencja naukowa „Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności” zorganizowana przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej wespół z  Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego, na którą Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało zaproszenie.  Należy złożyć szczególne podziękowania organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia, gdyż z przebiegu spotkania wynikało, że to pierwsza debata, na której podjęto trud przedstawienia dorobku Komisji nad nowym kodeksem cywilnym i poddania go powszechnej dyskusji.

Pod poniższym linkiem można zapoznać się ze szczegółami wydarzenia, jak i relacjami przybliżającymi jego przebieg :

http://rejent.com.pl/3908/Konferencje

Czytaj więcej...