IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników

IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników

PODSTAWOWE INSTYTUCJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W PRAKTYCE SĄDÓW 

29 października 2015, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4 

Dlaczego warto wziąć udział? 

Uczestnicy zapoznają się z analizą praktyki sądowej w zakresie podstawowych instytucji postępowania cywilnego, m.in. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Udział w dyskusjach panelowych pozwoli uczestnikom zadać własne pytania lub przedstawić problematyczne zagadnienia praktyczne, które chcieliby przedyskutować z innymi uczestnikami konferencji.

Konferencja objęta jest patronatem SSP „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Uzasadnienia orzeczeń sądowych – problemy

Problematyka uzasadnień stała się w ostatnim czasie przedmiotem żywego zainteresowania i dyskusji. Wskazuje się w niej szereg problemów i trudności, jakie wywołuje obecnie uzasadnianie orzeczeń - zarówno z perspektywy regulacji prawnej, jak i (przede wszystkim) praktyki. Spotkanie ma na celu próbę zidentyfikowania tych problemów i ich uporządkowania oraz zarysowania dróg ich rozwiązania. Punktem wyjścia do dyskusji będą trzy wystąpienia poświęcone problemom tworzenia i odbioru uzasadnień, wygłoszone przez naukowców zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami nad problematyką uzasadnień. 

Spotkanie będzie skupiało się przede wszystkim na praktycznych problemach sporządzania uzasadnień: dla kogo i w jaki sposób są one pisane, jaka jest ich treść i konstrukcja oraz - co szczególnie istotne - w jakim zakresie i jakimi metodami można poprawić ich jakość oraz sprawność sporządzania. W trakcie dyskusji chcielibyśmy postawić także pytania o nowy sposób tworzenia uzasadnień - nagranie motywów w postaci ustnej, mogące (zgodnie z nowo wprowadzoną regulacją) zastąpić wypowiedź pisemną.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu badawczego poświęconego uzasadnieniom orzeczeń sądów, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Czytaj więcej...

50-lecie k.p.c. - doświadczenia i perspektywy

W dniu 18-20.09.2015 r. we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  odbył się Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, skupiony wokół hasła „50-lecie kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”.

Pod tym linkiem można zapoznać się ze szczegółowym planem  wydarzenia: http://zkpc.prawo.uni.wroc.pl/

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję w sprawie mobbingu

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH "IUSTITIA"

pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr.Adama Bodnara

„Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy -  sygnalizacja.”

odbędzie się

         3 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego

/Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, Sala Zgromadzeń/

 

Czytaj więcej...

Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych

W dniu 23 września 2015r. w budynku Sejmu RP odbyła się konferencja „Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego. Została ona objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich. W konferencji, poza przedstawicielami środowisk prawniczych, udział wzięli również przedstawiciele różnych środowisk senioralnych.  

Czytaj więcej...

Relacja ze spotkania EAJ w Gdańsku

            W dniach 15 i 16 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie sędziów reprezentujących stowarzyszenia należące do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Po raz drugi gospodarzem tego corocznego spotkania była Polska. Goście zgromadzili się w Hotelu Gdańsk położonym nad Motławą. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Prezes Światowej Unii Sędziów Pani Cristina Crespo.

            Pierwszego dnia spotkanie otworzył wiceprezes EAJ Jose Igreja Matos z Portugalii, albowiem przewodniczący Pan Christophe Regnard z Francji z powodu choroby był nieobecny. Po oficjalnych powitaniach przystąpiono do zatwierdzenia protokołu spotkania z Foz Iguasu i odczytania raportów z działalności władz stowarzyszenia za okres od ostatniego spotkania w listopadzie 2014r. w Brazylii. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów powołało grupy robocze, których przewodniczący na kolejnych spotkaniach referują stan prowadzonych prac.

Czytaj więcej...