Uzasadnienia orzeczeń sądowych – problemy

Problematyka uzasadnień stała się w ostatnim czasie przedmiotem żywego zainteresowania i dyskusji. Wskazuje się w niej szereg problemów i trudności, jakie wywołuje obecnie uzasadnianie orzeczeń - zarówno z perspektywy regulacji prawnej, jak i (przede wszystkim) praktyki. Spotkanie ma na celu próbę zidentyfikowania tych problemów i ich uporządkowania oraz zarysowania dróg ich rozwiązania. Punktem wyjścia do dyskusji będą trzy wystąpienia poświęcone problemom tworzenia i odbioru uzasadnień, wygłoszone przez naukowców zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami nad problematyką uzasadnień. 

Spotkanie będzie skupiało się przede wszystkim na praktycznych problemach sporządzania uzasadnień: dla kogo i w jaki sposób są one pisane, jaka jest ich treść i konstrukcja oraz - co szczególnie istotne - w jakim zakresie i jakimi metodami można poprawić ich jakość oraz sprawność sporządzania. W trakcie dyskusji chcielibyśmy postawić także pytania o nowy sposób tworzenia uzasadnień - nagranie motywów w postaci ustnej, mogące (zgodnie z nowo wprowadzoną regulacją) zastąpić wypowiedź pisemną.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu badawczego poświęconego uzasadnieniom orzeczeń sądów, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Czytaj więcej...

50-lecie k.p.c. - doświadczenia i perspektywy

W dniu 18-20.09.2015 r. we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  odbył się Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, skupiony wokół hasła „50-lecie kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”.

Pod tym linkiem można zapoznać się ze szczegółowym planem  wydarzenia: http://zkpc.prawo.uni.wroc.pl/

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję w sprawie mobbingu

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH "IUSTITIA"

pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr.Adama Bodnara

„Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy -  sygnalizacja.”

odbędzie się

         3 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego

/Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, Sala Zgromadzeń/

 

Czytaj więcej...

Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych

W dniu 23 września 2015r. w budynku Sejmu RP odbyła się konferencja „Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych”, zorganizowana przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego. Została ona objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich. W konferencji, poza przedstawicielami środowisk prawniczych, udział wzięli również przedstawiciele różnych środowisk senioralnych.  

Czytaj więcej...

Relacja ze spotkania EAJ w Gdańsku

            W dniach 15 i 16 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie sędziów reprezentujących stowarzyszenia należące do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Po raz drugi gospodarzem tego corocznego spotkania była Polska. Goście zgromadzili się w Hotelu Gdańsk położonym nad Motławą. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Prezes Światowej Unii Sędziów Pani Cristina Crespo.

            Pierwszego dnia spotkanie otworzył wiceprezes EAJ Jose Igreja Matos z Portugalii, albowiem przewodniczący Pan Christophe Regnard z Francji z powodu choroby był nieobecny. Po oficjalnych powitaniach przystąpiono do zatwierdzenia protokołu spotkania z Foz Iguasu i odczytania raportów z działalności władz stowarzyszenia za okres od ostatniego spotkania w listopadzie 2014r. w Brazylii. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów powołało grupy robocze, których przewodniczący na kolejnych spotkaniach referują stan prowadzonych prac.

Czytaj więcej...

Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015

Największa w Polsce debata naukowa dotycząca nowego Prawa restrukturyzacyjnego na VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015 – 5 i 6 listopada, Warszawa.

Przyjęta formuła oraz grono prelegentów gwarantują rzetelną naukową dyskusję na najwyższym poziomie. Dyskusję, w której nie może nie uczestniczyć każdy, kto choćby okazjonalnie zajmować się będzie szeroko rozumianą restrukturyzacją przedsiębiorstw, bowiem to jedyne tej rangi wydarzenie organizowane jeszcze przed stosowaniem uchwalonych przepisów.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz Ministerstwo Gospodarki.

Szczegóły dotyczące Kongresu INSO 2015 (program, rejestracja) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.inso.allerhand.pl

Kongres objety jest patronatem SSP "Iustitia".

Czytaj więcej...