Seminarium "Stres zawodowy w sądach powszechnych"

W dniu 22 października 2015 roku w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyło się seminarium „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki” zorganizowane przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Zarząd SSP „Iustitia” na tym seminarium reprezentowały: wiceprezes Jolanta Korwin-Piotrowska i członek zarządu Hanna Kaflak-Januszko. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele  Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji pozarządowych zrzeszających grupy zawodowe wykonujące  pracę w sądach, jak również dyrektorzy sądów.

Czytaj więcej...

12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

19-20.10.2015 r. w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”  zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje wraz Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Jednorazowy udział w konferencji sprawia, że nie dziwi, iż odbyło się już tyle jej edycji, cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem i jest bardzo dobrze oceniana przez uczestników. To niepowtarzalna inicjatywa. Pokazuje, że mimo tak wielu lat ochrony praw dziecka, nieustannie należy o nich przypominać i chronić. Przy tym zaangażowani profesjonaliści poszukują wciąż nowych, doskonalszych sposób zapewniających gwarancje praw osób, które same nie mają samodzielności, by o nie należycie zadbać. Wobec ilości pojawiających się zagrożeń z pewnością piecza rodziców nie jest wystarczająca,  zwłaszcza by zapobiegać możliwości powstawania naruszeń w sferze prawnej. Ilość inicjatyw, z jakimi można było się zetknąć, a których przejawem była troska o wszechstronne oddziaływanie na różne aspekty funkcjonowania dziecka w codziennym wzrastaniu, imponowała.

Czytaj więcej...

Spotkanie IAJ/EAJ w Barcelonie

W dniach 4-8.10.2015r., odbyło się posiedzenie plenarne Światowej Unii Sędziów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

Najistotniejszymi sprawami, nad którymi EAJ skupia się już od dłuższego czasu, była ponownie sytuacja sędziów tureckich oraz zmiany legislacyjne na Ukrainie.

Czytaj więcej...

5-lecie programu „Obywatelski Monitoring Sądów”

- Obecność obserwatorów Fundacji w sądach to nie tylko forma “patrzenia władzy na ręce”, lecz także okazja do obustronnego uczenia się – powiedział Łukasz Bojarski, prezes INPRIS i członek KRS na konferencji podsumowującej 5-lecie programu Fundacji Court Watch Polska „Obywatelski Monitoring Sądów”, która odbyła się 28 września w Warszawie. W konferencji wzięło udział blisko 130 uczestników, których większość stanowili sędziowie.

W panelu dyskusyjnym „Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli” towarzyszącym prezentacji najnowszych wyników monitoringu wzięli udział: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL z Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Łukasz Bojarski – prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), członek Krajowej Rady Sądownictwa, oraz dr Paweł Skuczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Instytutu Etyki Prawniczej.

Czytaj więcej...

IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników

IV Ogólnopolska Konferencja KPC dla Prawników

PODSTAWOWE INSTYTUCJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W PRAKTYCE SĄDÓW 

29 października 2015, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4 

Dlaczego warto wziąć udział? 

Uczestnicy zapoznają się z analizą praktyki sądowej w zakresie podstawowych instytucji postępowania cywilnego, m.in. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Udział w dyskusjach panelowych pozwoli uczestnikom zadać własne pytania lub przedstawić problematyczne zagadnienia praktyczne, które chcieliby przedyskutować z innymi uczestnikami konferencji.

Konferencja objęta jest patronatem SSP „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Uzasadnienia orzeczeń sądowych – problemy

Problematyka uzasadnień stała się w ostatnim czasie przedmiotem żywego zainteresowania i dyskusji. Wskazuje się w niej szereg problemów i trudności, jakie wywołuje obecnie uzasadnianie orzeczeń - zarówno z perspektywy regulacji prawnej, jak i (przede wszystkim) praktyki. Spotkanie ma na celu próbę zidentyfikowania tych problemów i ich uporządkowania oraz zarysowania dróg ich rozwiązania. Punktem wyjścia do dyskusji będą trzy wystąpienia poświęcone problemom tworzenia i odbioru uzasadnień, wygłoszone przez naukowców zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami nad problematyką uzasadnień. 

Spotkanie będzie skupiało się przede wszystkim na praktycznych problemach sporządzania uzasadnień: dla kogo i w jaki sposób są one pisane, jaka jest ich treść i konstrukcja oraz - co szczególnie istotne - w jakim zakresie i jakimi metodami można poprawić ich jakość oraz sprawność sporządzania. W trakcie dyskusji chcielibyśmy postawić także pytania o nowy sposób tworzenia uzasadnień - nagranie motywów w postaci ustnej, mogące (zgodnie z nowo wprowadzoną regulacją) zastąpić wypowiedź pisemną.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu badawczego poświęconego uzasadnieniom orzeczeń sądów, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Czytaj więcej...