III Kongres Sędziów Gospodarczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na III Kongres Sędziów Gospodarczych. Kongres odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Spotkania w ramach kongresu stają już tradycją. W tym roku nastąpi to po raz trzeci, aby w sędziowskim gronie, ale i wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców omówić aktualne problemy, z którymi borykają się nasze sądy. 

Kongres jest adresowany do sędziów i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w dyskusji.  Zapewniamy każdemu możliwość zabrania głosu i podzielenia się swoimi uwagami o bieżących problemach. Kongres ma być platformą wymiany nie tylko naszych doświadczeń, ale i ma on stanowić podstawę do zgłaszania cennych uwag, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie sądów gospodarczych. Jako sędziowie sami przecież najlepiej wiemy, jak można poprawić warunki naszej pracy i działanie sądów z korzyścią dla stron postępowania.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu, jakim jest spotkanie sędziów wszystkich sądów gospodarczych w Polsce. Oto program kongresu.

Czytaj więcej...

Konferencja „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza 12 lutego w godzinach 9.00 – 15.30 do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na konferencję „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”. Wydarzenie kończy projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”. 

Podczas konferencji zostanie przedstawiona publikacja „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”.

Szczegóły na stronie HFPC.

Konferencja w sprawie mediacji

Stowarzyszenie Notariuszy RP organizuje konferencję naukową "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów". Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43.  

Konferencja jest objęta patronatem SSP „Iustitia”.

Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora. Podczas Konferencji poruszone zostaną istotne zmiany w obowiązujących przepisach po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Organizatorzy liczą na aktywny udział mediatorów, pracowników naukowych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i studentów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji, szczególnie w obliczu zmian ustawodawczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Konferencje z udziałem "Iustitii"

W październiku i listopadzie 2015 r. przedstawiciele SSP „Iustitia” uczestniczyli w trzech wydarzeniach, istotnych z punktu widzenia statutowych celów Stowarzyszenia.

W dniach 19-20.10.2015 r. w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje wraz Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Relacja z konferencji.

W dniach 5-6.11.2015 r. w Warszawie odbył się VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego  - INSO 2015, zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Kongres był objęty patronatem SSP "Iustitia". Relacja z konferencji.

 

W dniu 27 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”, zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, w ramach projektu poświęconego uzasadnieniom decyzji stosowania prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  Relacja ze spotkania.

Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi

27 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zostało zorganizowane spotkanie „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”.

Odbyło się ono w ramach projektu poświęconego uzasadnieniom decyzji stosowania prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia, sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych, a także reprezentanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz osoby biorące udział w realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej 2015

26 listopada 2015 r. w Warszawie, w hotelu Polonia Palace, odbędzie się  Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej 2015 (Allerhand Space Law and Policy Summit 2015). Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda.

Kongres jest objęty patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Ideą Kongresu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z polityką kosmiczną, w kontekście traktatów międzynarodowych, uregulowań europejskich i tworzących się regulacji polskich. W trakcie wystąpień zaproszeni Eksperci odpowiedzą na pytania o rolę polskich instytucji w kształtowaniu polityki kosmicznej; ważną częścią kongresu będzie też dyskusja na temat komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej i rozwoju przedsiębiorczości w odniesieniu do sektora kosmicznego.  

Czytaj więcej...