Konferencja w KSSiP

21 kwietnia 2016 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się konferencja: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej- aplikacja sędziowska i co dalej?”

Czytaj więcej...

Konferencja „Ethos sędziego" - skrót relacji

- Wybór tych sędziów nie jest przypadkowy. Ich życie jest świadectwem wierności najwyższej wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska – mówiła przedstawicielka "Iustitii" sędzia Aneta Łazarska na konferencji „Ethos sędziego", która odbyła się 18 marca w Warszawie, o trzech sędziach usuniętych ze stanowisk za wierność swoim zasadom. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Czytaj więcej...

III Kongres Sędziów Gospodarczych - skrót relacji

- Różnica jest w mentalności. Tam do sadów przychodzą ludzie, aby dowiedzieć się, kto ma rację. Do polskich sadów przychodzi się, by sąd przyznał im rację – porównywał sytuację polskich sądów do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Holandii sędzia SO w Warszawie Wiktor Piber. Interesująca dyskusja na temat nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. dotyczących mediacji odbyła się 3 marca w Warszawie podczas III Kongresu Sędziów Gospodarczych. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców sędziowie omawiali problemy, na które natrafiają sądy gospodarcze. Dla sędziów kongresy są tradycyjnie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów nie tylko we własnym gronie. III Kongres podzielony był na trzy panele: funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce – perspektywa sądów i przedsiębiorców, znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych oraz znaczenie sądów gospodarczych dla jednostki i państwa. Prowadzili je kolejno: sędzia Waldemar Żurek (KRS), sędzia Aneta Łazarska (Iustitia) i prof. Marek Kolasiński.


Konferencja HFPC "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

12.02.2016 r. odbyła się Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości" zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. To  kolejna faza projektu  tworzącego Przewodnik dla sędziów i prokuratorów „Równe traktowanie uczestników postępowań”. Po zebraniu zespołu roboczego złożonego z  przedstawicieli podmiotów, których działalność wiąże się z podaną tematyką, w tym  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, nastąpiła  konferencja otwierająca, a następnie w wyniku podjętych prac - przygotowana została publikacja prezentowana i omawiane na tegorocznej Konferencji.

Wystąpienia prelegentów, jak i głosy słuchaczy z sali, odnoszące się do tematyki podręcznika, potwierdzały, iż  dotyczy on wciąż żywej materii, gdyż poddawanej nieustannie  nowym wyzwaniom, w związku ze zmianami kulturowymi, którym szczególnie sprzyja dzisiejszy trend powszechnych migracji.   Aktualne przy tym pozostają stałe tematy społeczne, jak m.in.  ubóstwo. Zdarzyło się w trakcie debaty, iż tezy przewodnika wywoływały nawet dość intensywną polemiką, jak i kontrpolemikę. Potwierdza to, iż pomysł przygotowania podręcznika była bardzo potrzebny.

Czytaj więcej...

Konferencja o dowodzie z opinii biegłego

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaprasza na konferencję "Pozycja dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym". Konferencja odbędzie się w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, w dniu 08 kwietnia 2016 r.

Poniżej przedstawiamy program konferencji.

Czytaj więcej...

Konferencja "Ethos sędziego" - SSP "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na organizowaną wspólnie konferencję na temat "Ethos sędziego".

Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie uczelni przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, a wśród jej uczestników i prelegentów są dwaj prezesi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku - Jerzy Stępień i Bohdan Zdziennicki oraz sędziowie.

Na konferencję został specjalnie przygotowany, jako kanwa dyskusji, film poświęcony pamięci trzech wybitnych sędziów Sądu Najwyższego: Aleksandra Mogilnickiego, Prezesa Izby Karnej usuniętego ze stanowiska w 1929 r. przez władze za konsekwentną obronę niezawisłości sędziowskiej, Stanisława Rudnickiego, usuniętego ze stanowiska sędziego z podobnych przyczyn w 1982 r., a po upadku komunizmu - Prezesa Izby Cywilnej, oraz Stanisława Dąbrowskiego, zmarłego niedawno Pierwszego Prezesa tego Sądu. 

Przedstawiamy program konferencji.

Czytaj więcej...