Stanowisko „Iustitii” w przedmiocie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości nt. wstępnej opinii OBWE/ODIHR

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” w pełni podziela i akceptuje krytyczne uwagi do rządowego projektu ustawy, zgłoszone we wstępnej opinii OBWE/ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – instytucja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) z 22 marca 2017 r.

Należy przypomnieć, że Biuro powołano w 1990 r. na mocy Paryskiej Karty Nowej Europy, która otworzyła nową erę w stosunkach europejskich. Przez ostatnie 27 lat Polska zrobiła ogromne postępy w sferze przestrzegania praw człowieka, stała się członkiem Rady Europy i Unii Europejskiej. Niezależne sądownictwo gwarantuje przestrzeganie praw człowieka. Uchwalenie rządowego projektu ustawy upolityczni Krajową Radę Sądownictwa i Polska znajdzie się poza gronem państw respektujących wspólne europejskie wartości. Prawo ograniczające niezależność sądownictwa może wywołać konsekwencje międzynarodowe dla naszego kraju. Wszyscy obywatele na tym ucierpią, a dokonania w sferze przestrzegania praw człowieka zostaną zniweczone. Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości oraz do polskiego Parlamentu o respektowanie opinii niezależnych organizacji, takich jak m.in. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Deklarujemy gotowość udziału w pracach nad zmianami prawa, które będą zgodne z podstawowymi zasadami prawa europejskiego.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski nowym członkiem Iustitii

3 kwietnia 2017r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski złożył na ręce Prezesa "Iustitii" Krystiana Markiewicza dokumenty związane ze wstąpieniem w szeregi naszego Stowarzyszenia. Deklarację członkowską złożył wcześniej - 1 kwietnia 2017r. w czasie obrad XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie.

Serdecznie witamy nowego członka Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" !

 

Komisarz Praw Człowieka zwraca się o odrzucenie projektu rządowego nowelizacji ustawy o KRS

 

Przedstawiamy list Komisarza Praw Człowieka Nilsa Muiżnieks do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w których odnosi się do rządowego projektu zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i prosi o jego odrzucenie wskazując na sprzeczność z międzynarodowymi standardami oraz polską Konstytucją.

 

 

 

 

 

 

KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA

COMMiSSAiRE AUX DROITS DE L'HOMME

Ref: CommHR/NM/sf 015-2017

Pan Marek KUCHCIŃSKI

Marszałek Sejmu RP Warszawa, Polska

Strasburg, 31 marca 2017 r.

Szanowny Panie Marszałku,

Czytaj więcej...

Wspólne czytanie Konstytucji RP

W związku z 20-leciem uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej podjęli akcję odczytywania jej fragmentów. 2 kwietnia 2017r. do akcji dołączył Prezes naszego Stowarzyszenia - Krystian Markiewicz.

 

Absolutorium członków Zarządu i zmiany na mapie oddziałów

W czasie obrad XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie, członkowie obecnego Zarządu w osobach:

Krystian Markiewicz (Prezes), Tomasz Marczyński (Wiceprezes), Wojciech Buchajczuk (Wiceprezes), Małgorzata Dziemianowicz, Teresa Karczyńska-Szumilas, Małgorzata Stanek, Bartłomiej Przymusiński, Tomasz Zawiślak, Arkadiusz Tomczak uzyskali absolutorium przytłaczającą większością głosów Delegatów (poparcie poszczególnych członków Zarządu od 92% do 96% głosów).

Rafał Puchalski, który w związku z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości w lipcu 2016 roku zrezygnował z prac w Zarządzie, nie uzyskał absolutorium.

Nowym członkiem Zarządu został wybrany Grzegorz Szacoń.

Na zgodny wniosek Śląskiego Oddziału w Katowicach i Oddziału w Bielsku-Białej doszło również do rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia w Bielsku-Białej i przyłączenia jego obszaru do Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Katowicach. W ten sposób Śląski Oddział stał się najliczniejszym oddziałem Iustitii. 

 

Podczas obrad Okrągłego Stołu postulowano, by sędziów-członków KRS wybierali sędziowie

W lutym i marcu 1989 r. Podzespół do Spraw Reformy Prawa i Sądów "Okrągłego Stołu" opracował założenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w demokratycznej i wolnej Polsce. Wśród opracowanych wówczas założeń (Załącznik nr 2 do sprawozdania tego Podzespołu) były m.in takie:

Czytaj więcej...