AP: Polska krytykowana na forum Rady Praw Człowieka ONZ w związku ze zmianami sądownictwa

Stany Zjednoczone i inne kraje krytykowały Polskę w Radzie Praw Człowieka ONZ za nowe ustawy, które postrzega się jako ograniczające niezależność sądownictwa i mediów publicznych - pisze z Genewy agencja Associated Press.

Rada Praw Człowieka to przedstawiciele rządów państw członkowskich ONZ, którzy we wtorek wyrazili krytyczne wobec Polski stanowisko władz poszczególnych krajów. Wskazywano jej na potrzebę "ochrony niezależności sądownictwa" i "zagwarantowania rządów prawa" oraz zalecano "podjąć natychmiastowe działania przywracające efektywne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego". (http://www.tvn24.pl).

Zobowiązanie Polski w związku z powstaniem Rady Praw Człowieka ONZ (http://www.unic.un.org.pl). Polska przystąpiła do Rady w 2006 roku

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ krytycznie o rządowym projekcie zmian ustawy o KRS

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej
(streszczenie)

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 maja 2017r. zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

Czytaj więcej...

Wizyta sędziów z Chin

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Lublinie gościli sędziowie – przedstawiciele sądów prowincji Gensu. Współorganizatorem wizyty był zespół międzynarodowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Końcowa OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opinia prawna OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  opublikowana w dniu 5 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Zarządu ENCJ dotyczące reform sądownictwa w Polsce

Europejska Sieć Rad Sądownictwa - ENCJ uważnie śledzi sytuację w Polsce i już kilkakrotnie wzywała władzę wykonawczą do przestrzegania niezawisłości sądownictwa oraz do przeprowadzenia reform w systemie wymiaru sprawiedliwości dopiero po znaczących konsultacjach z krajową Radą Sądownictwa i środowiskiem sędziów.

W opinii sporządzonej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) w odniesieniu do projektu zmiany ustawy o KRS, który w istotny sposób wpływa zarówno na skład, jak  i funkcjonowanie KRS, ENCJ uznała, że ​​projekt ten może mieć szkodliwy wpływ na niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce oraz, że na wielu płaszczyznach nie spełnia standardów ENCJ. Stwierdziła również, że normy te nie są opracowywane w interesie sądownictwa. Standardy odzwierciedlają wspólne zasady i wartości państw członkowskich UE, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu demokratycznego opartego na zasadzie państwa prawa.

Czytaj więcej...

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Marszałku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt), który w dniu 14 marca 2017 r. został skierowany do Sejmu RP, budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Z uwagi na to, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił przedstawić je Panu Marszałkowi.

Dalsza część listu.