List od Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Martina Schulza

Pan Wojciech Buchajczuk

Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

06.10.2016

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję za list z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dziesięciu sędziów, co nastąpiło bez żadnego uzasadnienia.

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu przeszkoli m. in. sędziów

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Sprawiedliwości  - Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu wygrała konkurs pt. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”. W ramach konkursu podmiot ten otrzyma dofinansowanie w kwocie 3.000.000 zł  (85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% z budżetu Skarbu Państwa, bez wkładu własnego).

Czytaj więcej...

Oświadczenie ENCJ w sprawie pozycji tureckiej Wysokiej Rady dla Sędziów i Prokuratorów

ENCJ ponownie wyraża swoje bezwarunkowe potępienie niedawnej próby zamachu stanu w Turcji. Niewybaczalne jest, że w tym ataku na demokratycznie wybrany rząd zginęli ludzie. Osoby za to odpowiedzialne powinny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej podczas jawnego, sprawiedliwego i bezstronnego procesu sądowego zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Czytaj więcej...

Zbiórka na rzecz tureckich sędziów

turEuropejskie stowarzyszenia sędziowskie i prokuratorskie zrzeszone w MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) podjęły decyzję o zorganizowaniu akcji pomocy dla tureckich sędziów i prokuratorów, który doznają szykan ze strony władz. Poniżej publikujemy treść listu w tej sprawie. 

Drodzy koledzy,

w związku z wydarzeniami w Turcji i atakiem tureckich władz skierowanych na niezależność sądownictwa, grupa europejskich sędziów pokoju zdecydowała o otwarciu poniższego rachunku bankowego w celu zebrania funduszy na niesienie pomocy naszym tureckim kolegom. Dane rachunku bankowego:

posiadacz rachunku: Sabine Stuth

IBAN: DE21 1001 0010 0093 0311 28,  BIC: PBNKDEFF

Tytuł wpłaty: “for MEDEL Turkey”

Czytaj więcej...

Czy sądy odbierają dzieci z powodu ubóstwa?

       Czy sądy odbierają dzieci z powodu ubóstwa? 

sędzia Olimpia Barańska-Małuszek

       W ciągu ostatnich kilku dni opinię publiczną wzburzyła decyzja Sądu Rejonowego w Łodzi w sprawie zarządzenia o umieszczeniu szóstki dzieci pana Wojciecha w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Media i politycy przedstawili sprawę, jakby powodem tej decyzji miała być bieda rodziny. Nie zajmuję się sprawami rodzinnymi, chociaż na sali sądowej spotykam się z problemami z pogranicza prawa rodzinnego i cywilnego. Dlatego zadałam kilka pytań ławnikom*, kuratorowi zawodowemu, sędziom rodzinnym. Nie chcieli ujawniać imion i nazwisk, gdyż obawiali się negatywnych reakcji otoczenia, podopiecznych, również wulgarnych komentarzy w internecie.

Olimpia Barańska-Małuszek: Jest pani kuratorem zawodowym a panie ławnikami, czyli czynnikiem ludowym w sądownictwie. Czy pamiętają Panie sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o odebranie dzieci rodzicom? Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że Sąd nakazał odebranie dzieci z powodu ubóstwa w rodzinie?

Czytaj więcej...