Oddalenie skarg kasacyjnych w sprawach dotyczących postanowień Prezydenta RP o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

W dniu 7 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach sygn. akt I OSK 857/17 oraz I OSK 858/17 oddalił skargi kasacyjne od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1652/16 oraz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1675/16, którymi odrzucono skargi na postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżone postanowienia Prezydenta RP nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

http://www.nsa.gov.pl/komunikaty/nsa-oddalil-skargi-kasacyjne-w-sprawach-dot-postanowien-prezydenta-rp-o-odmowie-powolania-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-sedziego-sygn-akt-i-osk-857-17-i-osk-858-17,news,4,499.php

Lista prezesów, wiceprezesów odwołanych i powołanych w sądach w okresie październik - listopad 2017 r.

Kilka tygodni temu publikowaliśmy listę zmian na stanowiskach prezesów i wiceprezesów sądów od początku sprawowania funkcji przez Min. Ziobrę. Lista ta dostępna jest tutaj. Poniżej przedstawiamy kolejne ruchy kadrowe Ministerstwa Sprawiedliwości, który realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia (w większości art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych), odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być nie pełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco.

 

nazwa sądu

 

imię i nazwisko

data odwołania

następca

SO Gdańsk

PSO

Przemysław Banasik

17.10.2017

Rafał Terlecki

SO Elbląg

PSO

Marek Omelan

17.10.2017

Piotr Żywicki

 

SO Białystok

PSO

Przemysław Wasilewski

17.10.2017

Jolanta Korwin-Piotrowska

SO Suwałki

PSO

Danuta Poniatowska

17.10.2017

Jacek Sowul

SR Białystok

PSR

Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk

17.10.2017

Beata Gnatowska

SR Augustów

PSR

Jolanta Dubińska-Francke

17.10.2017

Agnieszka Karwowska

SA Katowice

PSA

Barbara Suchowska

9.11.2017

Witold Mazur

SA Katowice

WPSA

Marek Procek

9.11.2017

 

SA Katowice

WPSA

Tomasz Ślęzak

9.11.2017

 

SO Katowice

PSO

Jacek Gęsiak

9.11.2017

Rafał Stasikowski

 

SO Gliwice

PSO

Henryk Brzyżkiewicz

9.11.2017

Arkadiusz Cichocki

SR Gliwice

PSR

Małgorzata Popiół

9.11.2017

Rafał Baranek

 

SR Rybnik

PSR

Katarzyna Krawczyk-Mandrak

9.11.2017

Ewa Majwald-Lasota

SR Tarnowskie Góry

PSR

Adam Skowron

9.11.2017

Marcin Kulikowski

SR Wodzisław Śląski

PSR

Małgorzata Klon

9.11.2017

Remigiusz Guz

SR Ruda Śląska

PSR

Adam Dusza

9.11.2017

Ewa Żarkiewicz-Marek

SR Żory

PSR

Miłosz Dubiel

9.11.2017

Cezary Podsiadlik-rezygnacja

Lidia Pazera-Lepich

SR Katowice-Zachód

PSR

Aleksander Legień

9.11.2017

Katarzyna Skawańczyk

SR Siemianowice Śląskie

PSR

Izabela Marczyk-Bregida

9.11.2017

Mariusz Witkowski

SR Warszawa Mokotów

PSR

Wioletta Iwańczuk

10.11.2017

Joanna Pąsik (inna podstawa powołania - rezygnacja poprzednika)

SA Lublin

WPSA

Cezary Wójcik

 

9.11.2017

 

SA Wrocław

WPSA

Jacek Gołaczyński

10.11.2017

 

 

SO Kraków

PSO

Beata Morawiec

26.11.2017

Mieczysław Potejko

 

SR Kraków -Podgórze

PSR

Cezary Czech-Śmiałkowski

27.11.2017

Irena Bochniak

SR Kraków -Nowa Huta

PSR

Anna Sikora-Ciba

26.11.2017

Bartłomiej Migda

SO Gorzów Wielkopolski

PSO

Roman Makowski

27.11.2017

Jarosław Dudzicz

SO Gorzów Wielkopolski

WPSO

Ewa Michalska

27.11.2017

 

SR Gorzów Wielkopolski

PSR

Ewa Wieczór

26.11.2017

Anna Kuśnierz-Milczarek

SR Gorzów Wielkopolski

WPSR

Artur Baniowski

26.11.2017

 

 Dla wyjaśnienia - oznaczenia w tabeli oznaczają:

Czytaj więcej...

Sędziowie odmawiają nominacji ministerialnych. Problemy kadrowe Ministra Sprawiedliwości w Lublinie

Kilka dni temu media obiegły informacje, że w Lublinie sędziowie odmawiają objęcia stanowisk prezesowskich w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Krzysztof Szewczak miał zaś zaproponować Wiceministrowi Sprawiedliwości Łukaszowi Piebiakowi trzech kandydatów na stanowiska Wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Żadna z tych kandydatur nie zyskała jego akceptacji. W związku z taką decyzją prezes Krzysztof Szewczak oddał się do dyspozycji ministra sprawiedliwości. Informacje te podawał Dziennik Wschodni oraz portal Onet.pl.

Ustawa o jawności życia publicznego - uderzy również w Iustitię

Ustawa o jawności życia publicznego znajduje się obecnie w Rządowym Centrum Legislacji i jest na etapie konsultacji publicznych od dnia 5 grudnia 2017r. (numer wykazu RCL: UD314).

 W art. 39 pkt 1) stwierdzono, że:
"Osoba pełniąca funkcje publiczne, określone w art. 40, nie może:
1) być członkiem organu: 
a) zarządzającego lub kontrolnego spółki prawa handlowego, 
b) zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 
c) zarządzającego stowarzyszenia lub fundacji posiadających możliwość prowadzenia bądź prowadzących działalność gospodarczą".At. 40 tej ustawy w pkt 20 przypisuje sędziów i prokuratorów do katalogu osób objętych tą regulacją

, natomiast art. 76 ust. 1 nakazuje  w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru, powołania
na stanowisko lub nawiązania innego stosunku prawnego zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje, w przypadku kolizji posiadania statusu funkcjonariusza publicznego o którym mowa w art. 40, wobec wykonywania funkcji, o których mowa w art. 39 

w przypadku braku decyzji o zrzeczeniu się funkcji w organie zarządzającym stowarzyszenia przez sędziego ustawa przewiduje nałożenie sankcji określonej w art. 76 ust.2 pkt 1)  w postaci uznania takiego działania za przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

40 organizacji pozarządowych krytycznie oceniło proponowaną ustawę: zbiorcze stanowisko i lista opinii