Zaproszenie do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego - #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

Wydarzenie organizowane jest w dniach 28 maja – 4 czerwca 2017 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa Łętowska.

Czytaj więcej...

Głosowania w Sejmie w sprawie projektów zmiany ustawy o KRS

7 kwietnia 2017r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS, którego autorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS. Projekt autorstwa Iustiti został odrzucony, natomiast projekt rządowy nie został odrzucony i został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Za odrzuceniem zgłoszonego przez opozycję projektu zmian przepisów o KRS, opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, głosowało 257 posłów, przeciw było 167, zaś sześć osób wstrzymało się od głosu.

źródło: http://sejm.gov.pl

Imienna lista posłów i tego jak głosowali w sprawie naszego projektu dostępna jest tutaj.

Czytaj więcej...

Opinia NSA w sprawie rządowego projektu zmian w ustawie o KRS

W związku z przesłanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił stanowisko, w którym stwierdzono m.in.:

„Przekazany projekt jest kolejną próbą modyfikacji statusu konstytucyjnego organu stojącego na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tj. Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie KRS dokonywana ustawą zwykłą budzi zasadnicze wątpliwości systemowe i konstytucyjne. Konstytucja RP powierzyła ustawodawcy zwykłemu uregulowanie tych kwestii, jednakże nie ulega wątpliwości, że swoboda ustawodawcy zwykłego w tym zakresie jest istotnie ograniczona.

Czytaj więcej...

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu dot. rządowego projektu zmian w ustawie o KRS

17 marca 2017r. Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu przedstawiło wstępną opinię legislacyjną do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: Minister Sprawiedliwości).

W opinii tej stwierdzono m.in. że wybór 15 sędziów na członków KRS przez Sejm budzi wątpliwości co do zgodności z art. 10 Konstytucji RP, wygaszenie kadencji dotychczasowych członków KRS budzi wątpliwości co do zgodności z art. 187 ust 3 Konstytucji RP, natomiast sam projekt zawiera szereg uchybień legislacyjnych wymagających usunięcia w trakcie procesu legislacyjnego.

Poniżej pełna treść opinii oraz angielska wersja.

Opinia (pdf)

Czytaj więcej...

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Wicepremiera Mateusza Morawieckiego z 3 kwietnia 2017 r.

Oświadczenie

rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Nawiązując do wystąpienia Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w  American Enterprise Institute, Washington, DC, USA, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uprzejmie informuje, że system sądownictwa w Polsce był kształtowany w ramach demokratycznego porządku prawnego przez ostatnie 27 lat. Odpowiada on standardom europejskim i jest częścią europejskiego systemu sądowniczego. Sądownictwo funkcjonuje niezależnie od wpływu polityki, bez obciążeń poprzedniego ustroju.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne UE Polska pod względem sprawności i szybkości postępowania znajduje się w pierwszej połowie stawki krajów członkowskich, mimo że nakłady na sądownictwo należą do jednych z najniższych w Europie.

Czytaj więcej...