Pożegnanie Prezydenta Rzeczypospolitej

Z głębokim żalem i bólem żegnamy

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ś.P.

LECHA KACZYŃSKIEGO

 

oraz Jego Małżonkę i wszystkie osoby,

które wraz z Nimi udały się w ostatnią podróż.

 

Żegnamy Najwyższego Przedstawiciela Rzeczypospolitej,

który w Jej imieniu tak wielu z nas powołał do służby sędziowskiej.

Spotkań z Nim nikt z nas nigdy nie zapomni.

Wskazywał nam drogę, którą chcemy nadal iść

służąc Polsce i sprawiedliwości.

 

Wszystkim, którzy w tragicznej chwili pod Smoleńskiem

utracili swoich bliskich

składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

 

Sędziowie

członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich

„Iustitia"

Pożegnanie Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

W związku z tragiczną śmiercią

w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

 

Ś.P.

JOANNY AGACKIEJ-INDECKIEJ

 

 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

wszystkim bliskim Pani Mecenas

oraz jej kolegom z samorządu adwokackiego i całej palestry.

 

Żegnamy przyjaciela polskich sędziów,

osobę bardzo bliską naszemu środowisku i Stowarzyszeniu,

znakomitego prawnika i prawego człowieka.

Pamięć o Niej pozostanie wśród nas na zawsze.

 

Zarząd

Stowarzyszenia Sędziów Polskich

„Iustitia"