Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Sędziów – Niezawisłość Sędziowska 28 - 29 października 2016, Ohrid, Macedonia.

W dniach 28 i 29 października 2016 roku odbyła się w Ohrid, w Macedonii międzynarodowa konferencja, której tematem była niezawisłość sędziowska. Konferencja ta została zorganizowana przez Sąd Najwyższy Republiki Macedonii, Stowarzyszenie Sędziów Macedońskich, Instytut CEELI (niezależna organizacja działająca na rzecz wspierania zasad państwa prawa) z siedzibą w Pradze oraz Departament Stanu USA.

Czytaj więcej...

Deklaracja Paryska MEDEL

Przedstawiciele organizacji członkowskich MEDEL (Stowarzyszenia Sędziów Europejskich dla Demokracji i Wolności zwanego dalej „Stowarzyszeniem”), zebrani na obradach w dniu 21 października 2016 roku w Paryżu, uchwalają co następuje:

Czytaj więcej...

Sędziowie poprowadzą zajęcia edukacyjne w sześciu białostockich szkołach

Prawo w pigułce dla uczniów

Uczniowie białostockich szkół będą mieli okazję spotkać się z sędziami i pogłębić wiedzę na temat prawa. Sędziowie poprowadzą zajęcia edukacyjne w sześciu białostockich szkołach

26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy Miasta Białystok i Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Białymstoku mające na celu popularyzowanie wiedzy o prawie oraz wzmacnianie autorytetu sądów i sędziów wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok. Dzięki porozumieniu sędziowie przeprowadzą w roku szkolnym 2016/2017 lekcje z podstaw prawa dla uczniów trzech gimnazjów i trzech szkół ponadgimnazjalnych. W sumie w projekcie udział weźmie ok. 450 uczniów z osiemnastu klas.

źródło: www.bialystok.pl

 

Medel w Paryżu o sytuacji sądownictwa w Polsce i Turcji

W dniu 22 października 2016 roku w Paryżu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), które zajęło się głównie sytuacją sądownictwa w Turcji i Polsce.

Głównym punktem tego posiedzenia była sytuacji sądownictwa w Turcji zwłaszcza po aresztowaniu Przewodniczącego Unii Sędziów Tureckich, stowarzyszonej z organizacją MEDEL, sędziego Murata Arslana. W toku obrad omówiono działanie platformy poświęconej obronie niezależnego sądownictwa tureckiego. Następnie referat wygłosił adwokat Scott Crosby ze Szkocji, który jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Adwokatów zajmujących się sprawami karnymi (ECB). W toku debaty omówiono dramatyzm sytuacji w Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem masowych represji w stosunku do tamtejszych sędziów. W konkluzji przyjęto inicjatywę zorganizowania akcji solidarnościowej na rzecz sędziów tureckich na szczeblu europejskim oraz rozważano perspektywy ewentualnej wizyty monitoringowej w tym kraju.

Drugą część posiedzenia zdominowała sytuacja sądownictwa w Polsce. 

Asumpt do tego dało sprawozdanie z Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się 3 września 2016 roku w Warszawie. Sprawozdanie to przygotował sędzia Thomas Guddat z Drezna, który był jednym z gości zaproszonych na Kongres i w jego toku wygłaszał referat. Objęło ono rzetelny opis przebiegu obrad oraz omówienie treści uchwał podjętych w toku Kongresu, a więc problemy, które są szeroko omawiane w środowisku sędziowskim.

Czytaj więcej...

1,3 mln zł na nagrody dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak informuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska w okresie od 1 maja do 30 września br. w Ministerstwie Sprawiedliwości wypłacono 1,3 mln zł nagród dla jego pracowników. Ministerstwo odmawia podania imion i nazwisk osób, które otrzymały nagrody.
Źródło:
https://twitter.com/SiecObywatelska/status/789096414584401920

Helsińska Fundacja Praw Człowieka o kierowanym do polskiego rządu apelu w sprawie wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej

Jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ponad 90 organizacji pozarządowych z wielu krajów podpisało się pod skierowanym do polskiego Prezydenta i Prezes Rady Ministrów apelem, wzywającym do wdrożenia zaleceń dotyczących praworządności, przedstawionych  polskim władzom w lipcu tego roku przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...