Wizyta sędziów z Chin

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Lublinie gościli sędziowie – przedstawiciele sądów prowincji Gensu. Współorganizatorem wizyty był zespół międzynarodowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Końcowa OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opinia prawna OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  opublikowana w dniu 5 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Zarządu ENCJ dotyczące reform sądownictwa w Polsce

Europejska Sieć Rad Sądownictwa - ENCJ uważnie śledzi sytuację w Polsce i już kilkakrotnie wzywała władzę wykonawczą do przestrzegania niezawisłości sądownictwa oraz do przeprowadzenia reform w systemie wymiaru sprawiedliwości dopiero po znaczących konsultacjach z krajową Radą Sądownictwa i środowiskiem sędziów.

W opinii sporządzonej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) w odniesieniu do projektu zmiany ustawy o KRS, który w istotny sposób wpływa zarówno na skład, jak  i funkcjonowanie KRS, ENCJ uznała, że ​​projekt ten może mieć szkodliwy wpływ na niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce oraz, że na wielu płaszczyznach nie spełnia standardów ENCJ. Stwierdziła również, że normy te nie są opracowywane w interesie sądownictwa. Standardy odzwierciedlają wspólne zasady i wartości państw członkowskich UE, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu demokratycznego opartego na zasadzie państwa prawa.

Czytaj więcej...

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Marszałku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt), który w dniu 14 marca 2017 r. został skierowany do Sejmu RP, budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Z uwagi na to, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił przedstawić je Panu Marszałkowi.

Dalsza część listu.

Ministerstwo Rodziny przeciwko grantowi dla Iustitii

Jak donosi portal oko.press Ministerstwo Rodziny w programie FIO z listy dotowanych podmiotów usunęło nasze stowarzyszenie, dokonując tzw. negatywnej oceny strategicznej wniosku. Nasz wniosek dotyczył projektu “jestem sędzią”, który miał być skierowany do obywateli i podnosić ich świadomość prawną. 

Szczegóły tutaj.

Wizyta studyjna w instytucjach europejskich

W dniach 24 – 26 kwietnia 2017 r. W Brukseli przebywa grupa polskich sędziów, w tym członkowie SSP Iustitia, którzy odbywają wizytę studyjną w instytucjach europejskich. W trakcie wizyty zaplanowano spotkania m.in. z Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, sędziami Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz sędziami z innych państw członkowskich, działającymi w ramach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.  Zasadniczym celem wizyty jest poznanie sposobu funkcjonowania instytucji europejskich, dyskusja na temat wspólnych wartości oraz ich urzeczywistniania w państwach członkowskich.