Sprawy podręcznika do wiedzy o społeczeństwie ciąg dalszy

W listopadzie 2012 r. SSP "Iustitia" zwróciło się do Minister Edukacji Narodowej z wnioskiem o niezwłoczne wycofanie podręcznika do nauki wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjum autorstwa Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary z uwagi na jego nieprawdziwe i szkalujące treści dotyczące wymiaru sprawiedliwości i sędziów, a tym samym negatywny wpływ na wychowanie młodzieży.

Czytaj więcej...

„Iustitia” zwraca się do KRS w sprawie prowadzenia przez sędziów zajęć dydaktycznych

     Jak wiadomo, sędziowie zgodnie z art. 86 § 1 ustawy - Prawa o ustroju sądów powszechnych, mają ograniczone prawo podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wolno im podejmować tylko pracę dydaktyczną, dydaktyczno-naukową lub naukową. Jedną z głównych instytucji, gdzie sędziowie prowadzą zajęcia dydaktyczne, jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, której głównym założeniem jest, że wykładowcami będą w niej doświadczeni sędziowie.

     Sędzia powinien wykonywać takie zajęcia w ten sposób, by nie przeszkadzało mu to w pełnieniu obowiązków sędziego. Umożliwia mu to nienormowany czas pracy, który daje mu możliwość jednoczesnego orzekania w pełnym wymiarze i prowadzenia zajęć dydaktycznych bez zakłóceń.

     Na tle powyższego przepisu doszło do istotnej różnicy poglądów między Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie a Ministerstwem Sprawiedliwości (Departamentem Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości). „Iustitia” musiała w tej sytuacji podjąć działania, gdyż w naszej ocenie zaistniała sytuacja prowadzi do naruszenia ustawowych praw sędziów - w tym ich i tak ograniczonego prawa do dodatkowego zatrudnienia oraz prawa do wypoczynku.

     Przedstawiamy poniżej przebieg wydarzeń.

Czytaj więcej...

Zaproszenie Oddziału w Olsztynie na wyjazd do Mołdawii

     Zarząd SSP „Iustitia” Oddział w Olsztynie zaprasza wszystkich prawników i zaprzyjaźnionych z nimi nieprawników, którzy lubią zwiedzanie, dobrą kuchnię i zacne trunki, na wyprawę winnym szlakiem po Mołdawii.

     Planowany termin naszej wyprawy to 20 – 28 września 2013 roku.

     Szczegóły dotyczące wycieczki znajdują się poniżej.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Międzynarodowy Rajd Prawników na Ukrainie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” - Oddział we Wrocławiu,   Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze - Oddział w Rzeszowie oraz...  jeden prokurator    zapraszają  na VII Międzynarodowy Rajd Prawników w Wołowcu na Ukrainie w dniach 26 maja - 1 czerwca 2013 roku.

W załączeniu przedstawiamy program rajdu, który z przyczyn obiektywnych nie wymienia wielu atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez organizatorów.

Czytaj więcej...

Zaproszenie z Olsztyna na lato - spływ kajakowy

Oddział SSP "IUSTITIA" w Olsztynie zaprasza brać prawniczą na organizowany przez nas w dniach 14 – 16 czerwca 2013 roku ( a  dla chętnych i wytrwałych już od 13 czerwca )

 VII spływ kajakowy  (S)pływający §

 
Po przygodzie z Krutynią, Łyną, Marózką, Pisą i Wadągiem, które niewątpliwie zapadły uczestnikom dotychczasowych spływów w pamięć z różnych powodów, wracamy do przeszłości i udajemy się do Krutyni, by dokończyć to, co niedokończone pozostaje od 5 lat.

Czytaj więcej...

Akcja propagandowa Ministra Sprawiedliwości: "Ten sąd zmieni nazwę" ???

Minister Sprawiedliwości dba o właściwy odbiór swojej "reformy" polegającej na likwidacji 79 sądów rejonowych. W ministerstwie opracowano plakacik propagandowy mający wmówić obywatelom, że mimo zniesienia sądu nic się nie zmienia i sąd istnieje nadal. "Ten sąd ZMIENI NAZWĘ. Zmiana ta POZYTYWNIE wpłynie na funkcjonowanie sądu oraz na Państwa dostęp do niego" - woła do obywateli minister. Właściwie nie wiadomo, czy minister, bo plakacik jest niepodpisany.

Oczywiście na plakaciku nie ma wzmianki o tym, że do prezesa sądu obywatel nie będzie miał już dostępu, bo prezesa nie będzie. Nie wyjaśnia plakacik, jaki to "pozytywny" wpływ ma zmiana samej tylko nazwy na funkcjonowanie sądu - już Szekspir pisał, że "to, co zowią różą, pod inną nazwą równie by pachniało". Za to może obywatele uwierzą, że ZNIESIENIE SĄDU jest tylko zmianą nazwy...

Czytaj więcej...