Minister Sprawiedliwości odmawia „Iustitii”...

Jak zapewne część osób pamięta, w dniu 22 października 2014 r.  kierownictwo „Iustitii” zostało przyjęte przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. W trakcie tego spotkania przyjęto, że będą miały miejsce dalsze kontakty i wstępnie ustalono wolę dalszych spotkań. Jednak już następne spotkanie zostało przez Biuro Ministra odwołane z powodu urlopu Pana Ministra. Od tego czasu próbowaliśmy ustalić nowy jego termin - bezskutecznie. Pod koniec stycznia zwróciliśmy się więc pisemnie z prośbą o spotkanie.

W dniu 24 lutego br. Minister Sprawiedliwości udzielił nam odpowiedzi i oświadczył, że jest otwarty na dialog z sędziami, czego dowodem jest wspomniane październikowe spotkanie oraz spotkanie, które odbył w styczniu br. z przedstawicielami innego stowarzyszenia. Natomiast odpowiedział, że „ze względu na liczne obowiązki zawodowe” nie spotka się z nami. Stwierdził, że przedstawiciele Stowarzyszenia mogą uzgodnić i odbyć spotkanie wyłącznie z podsekretarzem stanu Wojciechem Hajdukiem.

Czytaj więcej...

Studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego Mistrzami Mediacji w Konkursie ELSA Poland

Już po raz trzeci najlepsi studenci z całej Polski spotkali się aby walczyć o tytuł „Mistrzów Mediacji”.  III Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji po raz kolejny organizowany był przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, przy honorowym patronacie m. in. „Iustitii”.

Wizją projektu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Konkurs składał się z II etapów. Pierwszym zadaniem, które zostało postawione przed drużynami składającymi się z od 3 do 5 studentów prawa było opracowanie scenariusza mediacji z prawa gospodarczego lub handlowego oraz wzoru ugody przed mediatorem na podstawie jednego ze stanów faktycznych ogłoszonych przez organizatorów. Trzy najlepsze drużyny zostały zaproszone do udziału w Finale Konkursu.

Czytaj więcej...

Krajowa Rada Sądownictwa wnosi o skierowanie nowelizacji u.s.p. do Trybunału Konstytucyjnego

Krajowa Rada Sądownictwa na dzisiejszym posiedzeniu zwróciła się do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przed podpisaniem nowelizacji ustawy o sądach powszechnych (tzw. Lex Biernacki) zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, że że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów. 

Wobec uchwalenia nowelizacji, która zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, stowarzyszenia sędziowskie podjęły inicjatywę wspólnego apelu o skorzystanie z prawa weta do tej ustawy lub skierowanie jej do kontroli prewencyjnej Trybunału Konstytucyjnego. Do inicjatywy tej przyłączyły się: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis” i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. Członkowie „Iustitii” opracowali także projekt listu otwartego do Prezydenta RP, pod którym są zbierane podpisy sędziów w całym kraju.

W związku z kontrowersjami wokół tej ustawy  prezydent Bronisław Komorowski zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o wyrażenie opinii w sprawie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. W celu rozpatrzenia prośby prezydenta KRS zebrała się 5 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Stanowisko KRS

 

Apel Trzech Stowarzyszeń do Prezydenta RP


 

            

 

 

           

             W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów oraz prawo dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów, stowarzyszenia sędziowskie podjęły inicjatywę wspólnego apelu o skorzystanie z prawa weta do tej ustawy.

          Do inicjatywy tej przyłączyły się: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, reprezentowane przez Prezesa Macieja Strączyńskiego, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, reprezentowane przez Prezes Irenę Kamińską i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, reprezentowane przez Prezes Ewę Waszkiewicz.

          W dniu 27 lutego 2015 r. Apel Trzech Stowarzyszeń został złożony w Kancelarii Prezydenta RP. Poniżej prezentujemy jego treść.  

Czytaj więcej...

Dalsze działania w sprawie nowelizacji u.s.p.

Kwestia nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony opinii publicznej. Przypomnijmy, że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów. 

W związku z kontrowersjami wokół tej ustawy  prezydent Bronisław Komorowski zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o wyrażenie opinii w sprawie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. W celu rozpatrzenia prośby prezydenta KRS zbierze się 5 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Wzrasta także zaniepokojenie ze strony organizacji pozarządowych. Poza organizacjami sędziowskimi, które od dawna protestowały przeciwko nowelizacji, Helsińska Fundacja praw Człowieka wystąpiła do Prezydenta RP o rozważenie skierowania, jeszcze przed podpisaniem, ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego.

Wniosek HFPC

Zaniepokojenie zaistniałą sytuacją wykazała też Fundacja Panoptykon.

Fundacja Panoptykon

 

Akcja STOP ACTA 2.0

W związku z kontrowersjami odnośnie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 20.02.2015 r., które m.in. dają Ministrowi Sprawiedliwości prawo dostępu do akt i systemów informatycznych sądów, na Facebooku zostało utworzone wydarzenie „STOP ACTA 2.0”.

Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyjęte rozwiązania naruszają podstawowe prawa obywatelskie, zwłaszcza prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia. Zauważamy podobieństwo tej ustawy do słynnej umowy ACTA, która również w istotny sposób osłabiała wolności obywatelskie. 

Zachęcamy sędziów oraz wszystkie osoby, którym bliska jest kwestia obrony praw obywatelskich i niezależności władzy sądowniczej do przyłączenia się do tego wydarzenia, podpisywania listu tam zawartego i wysyłania go w formie pisemnej lub elektronicznej. Przekonajmy Prezydenta Bronisława Komorowskiego do odrzucenia tej szkodliwej dla obywateli ustawy. 

STOP ACTA 2.0