E-book dla czytelników Kwartalnika

W dniach 9–11.12.2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego”. W jej wyniku powstało opracowanie pt. " Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego", które zostało wydane w formie książkowej, a także jako e-book.

Czytaj więcej...

Przełomowe orzeczenie TK w Serbii ?

Sprawa Serbii nie schodzi ostatnimi czasy z naszego pola widzenia. Pamiętamy wszyscy o problemie z brakiem ponownej nominacji dla sędziów i prokuratorów, ale jak się okazuje, są i dobre informacje.

W dniu 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny Serbii unieważnił ponad 120 decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, mocą których 126 sędziów nie zostało ponownie nominowanych na swoje stanowiska.   

Czytaj więcej...

Wysłuchanie publiczne kandydata na sędziego TK

Pomimo tego, że wynik „wyborów” sędziego Trybunału Konstytucyjnego był przesądzony (jeden kandydat na jedno miejsce), podjęta została próba zagwarantowania udziału społeczeństwa obywatelskiego w debacie publicznej na temat kandydata na stanowisko sędziowskie jednej z najważniejszych instytucji w Polsce. Jej przejawem było spotkanie            z udziałem prof. Leona Kieresa, które odbyło się w dniu 10 lipca 2012 r. w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przyjęta formuła zadawania pytań miała umożliwić zapoznanie się z opiniami i poglądami kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Prawo o ustroju sądów powszechnych - wkrótce ponowna decyzja KRS

Jak wiadomo, Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych. Uwzględniając wnioski Prokuratora Generalnego i Marszałka Sejmu, Trybunał zarzucił KRS niewłaściwy tryb postępowania - niepodjęcie przed napisaniem wniosku (lub najpóźniej w chwili jego napisania) uchwały, która by dokładnie wskazywała przedmiot i postawę wniosku oraz wskazanie naruszonych przepisów Konstytucji. Z tego powodu umorzył postępowanie. "Iustitia" otrzymała już zwróconą przez Trybunał opinię, z którą wystąpiła do Trybunału celem wzięcia udziału w postępowaniu jako amicus curiae.

Czytaj więcej...

W obronie likwidowanych sądów - PSL, samorządy, "Iustitia" i "Solidarność"

W dniu 4 lipca 2012 r. w Sejmie odbyło się specjalne posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, poświęcone obronie sądów zagrożonych likwidacją ze strony Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu, największej poza salą obrad plenarnych: zainteresowanie było bowiem ogromne, a goście - przedstawiciele samorządów - zjechali się z całej Polski. Posiedzeniem kierował Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury, a obok niego za stołem prezydialnym zasiedli wicepremier Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr Zgorzelski, senator Andżelika Możdżanowska i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. 

Czytaj więcej...

Spotkanie MEDEL w Belgradzie - czy skończy się atak władz na serbskie sądownictwo?

W dniach 29 – 30 czerwca 2012 r. w Belgradzie odbyło się kolejne spotkanie rady administracyjnej MEDEL. Iustitia była reprezentowana przez członka Zarządu Annę Adamską-Gallant.

Pierwszego dnia odbyła się konferencja poświęcona problemowi korupcji. W jej ramach przeprowadzone zostały dwa panele dyskusyjne, z których jeden dotyczył roli niezależnego sądownictwa w walce z tym niezwykle negatywnym zjawiskiem, zaś drugi metodom zapobiegania korupcji. Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że jedynie silne i niezależne od jakichkolwiek wpływów sądownictwo oraz prokuratura mogą skutecznie przeciwdziałać korupcji.

Czytaj więcej...