Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.

W dniu 8 października 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2544) pod przewodnictwem posła Roberta Kropiwnickiego (PO).

W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali Wojciech Hajduk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami (w tym Dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemarem Szmidtem i jego Zastępcą Anitą Lewandowską), zaś stronę społeczną Sławomir Pałka - członek Krajowej Rady Sądownictwa, Mateusz Pilich - przedstawiciel Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz Łukasz Piebiak - członek Zespołu ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Prokuratora Generalnego reprezentował prokurator Marek Sadowski – były Minister Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Konferencja "Court Watch" na temat sądów

Fundacja "Court Watch Polska" przedstawiła na konferencji w dniu 30 września 2014 r. swój raport z obywatelskiego monitoringu sądów prowadzonego w "sezonie" 2013/2014.

Odbywająca się w Warszawie w siedzibie Fundacji Batorego konferencja miała odpowiedzieć na pytanie "Czy połowa ludzi musi wyjść z sądu niezadowolona?" Konferencję prowadzili przedstawiciele Fundacji - dr Stanisław Burdziej i Bartosz Pilitowski, a do panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali: dr Małgorzata Niesiobędzka z Instytutu Psychologii Uniwersytatu Gdańskiego, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, i prezes "Iustitii" Maciej Strączyński, do których dołączyła w ostatniej chwili kolejna Iustitianka - wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu Elżbieta Makolus, w zastępstwie nieobecnej innej osoby.

Konferencję otworzył sędzia Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiają swoją wizję mediacji

W dniu 7 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie reprezentantów Ministerstwa Gospodarki  i Ministerstwa Sprawiedliwości z dużą grupą społeczną składającą się z osób zainteresowanych rozwojem mediacji i metod ADR w Polsce, w tym mediatorów (najliczniej reprezentowanych), prawników, naukowców i przedsiębiorców. W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięli: podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn, Agnieszka Dąbrowiecka i Joanna Sauter-Kunach, natomiast w imieniu Ministerstwa Gospodarki podsekretarz stanu Mariusz Haładyj i doradca Krzysztof Partyka. Celem spotkania było zaprezentowanie rekomendacji opracowanych przez zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie rozstrzygania sporów. Zespół ten powołał Minister Gospodarki mając  na uwadze ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym postanowiono przedstawić nową koncepcje ciała doradczego w zakresie metod ADR działającego przy Ministrze Sprawiedliwości i omówić organizację Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 13-19.10.2014 roku.

Czytaj więcej...

„Monitoring legislacyjny w obszarze wymiaru sprawiedliwości” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała kolejny już raport w zakresie monitoringu legislacyjnego w obszarze sprawiedliwości, który jest dostępny na stronie Fundacji :

http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/07/Raport-koncowy.pdf

Zdecydowanie należy polecić lekturę, gdyż to nie tylko kolejne rzetelne opracowanie zagadnienia, ale przede wszystkim podsumowanie kolejnego okresu rozwoju prawa, wszechstronnie ujmujące i punktujące istotne meandry  przebiegu procesu legislacyjnego w kraju.  Przy tym dokument  jest niezmiernie syntetyczny, co stanowi dodatkowy walor tej diagnozy. Dlatego niecelowe jest go omawiać, gdyż sprawdza się w samodzielnym czytaniu. Cieszy, że Raport został dostrzeżony i umieszczony na stronie Senatu RP. Stanowi on ostrzeżenie, że należy nie tylko mówić o problemach w tworzeniu krajowej legislacji, o czym zewsząd słyszymy,  ale należy uporządkować tę sferę. Przyzwolenie na odstępstwa od uznanych standardów, które nadto same powinny być dopracowane, przynosi z konieczności pogorszenie. Mimo, iż uznanym dogmatem jest stabilność prawa, niestety pozostaje on tylko w sferze oczekiwań.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe spotkanie sędziów "Memorandum" - Erewań 2014

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu w Jałcie, o czym była mowa w relacji na naszej stronie z dnia 11 stycznia 2014 r., w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2014 r. odbyło się w Erewaniu, stolicy Armenii, doroczne spotkanie reprezentantów stowarzyszeń sędziów z Armenii, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Polski i Ukrainy, współpracujących w ramach umowy nazwanej „Memorandum”. Tematem wiodącym  spotkania były współczesne problemy niezależności władzy sądowniczej.  SSP „Iustitia’ reprezentowały Wiceprezes Jolanta Korwin-Piotrowska i Anna Bednarek z Zespołu Międzynarodowego.

Oto krótki opis ciekawszych wystąpień w trakcie konferencji.

Czytaj więcej...

Powołano Radę Społeczną ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości powołał Radę Społeczną ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości. Strategia była szeroko opiniowana przez "Iustitię" i opinia ta znajduje się na naszej stronie internetowej.

W skład Rady powołani zostali przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Rady został Grzegorz Wiaderek, prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa, a jej sekretarzem dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Adam Niedzielski.

O powyższym fakcie dowiedzieliśmy się ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Na powyższej stronie dostępny jest także skład Rady. Do Rady nie zaproszono ani przedstawicieli "Iustitii", ani jakichkolwiek innych reprezentantów środowiska sędziowskiego. Strategia mająca w znacznej części dotyczyć wymiaru sprawiedliwości będzie więc realizowana bez udziału jego przedstawicieli.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi (wskazane tutaj), przedstawiciele Ministerstwa zdanie w tym względzie zmienili.