Wyniki akcji podpisywania Listu Otwartego Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych sądach

Przy nazwie każdego sądu wskazano kolejno: 

     ilość sędziów w sądzie (w tym członków "Iustitii"),

     ilość zebranych podpisów (w tym od członków "Iustitii),

      procent sędziów, którzy podpisali list - w tym członków "Iustitii".

Czytaj więcej...

Sędzia Katarzyna Gonera Członkiem Krajowej Rady Sądownictwa!

     W dniu 22 lutego 2010 r. odbyły się wybory dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na najbliższą kadencję (lata 2010 - 2014), których wybiera Sąd Najwyższy ze swego grona.

Czytaj więcej...

Pożegnanie Prezydenta Rzeczypospolitej

Z głębokim żalem i bólem żegnamy

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ś.P.

LECHA KACZYŃSKIEGO

 

oraz Jego Małżonkę i wszystkie osoby,

które wraz z Nimi udały się w ostatnią podróż.

 

Żegnamy Najwyższego Przedstawiciela Rzeczypospolitej,

który w Jej imieniu tak wielu z nas powołał do służby sędziowskiej.

Spotkań z Nim nikt z nas nigdy nie zapomni.

Wskazywał nam drogę, którą chcemy nadal iść

służąc Polsce i sprawiedliwości.

 

Wszystkim, którzy w tragicznej chwili pod Smoleńskiem

utracili swoich bliskich

składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

 

Sędziowie

członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich

„Iustitia"