Spotkanie w sprawie Konfederacji Organizacji Prawniczych

 

W dniu 13 maja 2015 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego spotkanie robocze, w formie seminarium pod opieką dra Pawła Skuczyńskiego (WPiA UW), dotyczące zagadnień związanych z utworzeniem konfederacji organizacji prawniczych, jako forum demokratycznej dyskusji opartej o niezależność wszystkich partnerów, ułatwiającego wymianę informacji i poglądów oraz pozwalającego uczynić głos środowiska prawniczego bardziej wyraźnym w debacie publicznej.    

Czytaj więcej...

Ustawa o zmianach dotyczących Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podpisana

 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał zmianę ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Część przepisów ustawy wzbudzała znaczne kontrowersje, gdyż jest to kolejny akt prawny poszerzający zakres władzy Ministra Sprawiedliwości nad sądami – tym razem w zakresie wpływu na kształcenie kandydatów na sędziów. Szczególne zaniepokojenie wzbudziło zwiększenie roli ministra nie tylko w zakresie powoływania o odwoływania dyrektora szkoły, ale także jej wykładowców. W związku z tymi niepokojącymi tendencjami Zarząd „Iustitii” skierował do Prezydenta RP apel, aby nie podpisywał wadliwej ustawy. Niestety, apel ten nie został wzięty pod uwagę.  

 

Spotkanie stowarzyszenia MEDEL we Włoszech

W dniach 27 – 28 marca 2015 r. w Reggio di Calabria zebrali się przedstawiciele europejskich stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich zrzeszonych w MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) z Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Maroka, Polski, Portugalii, Serbii i Włoch. Gospodarzami spotkania było włoskie stowarzyszenie sędziowskie Magistratura Democratica.

Spotkanie połączone było z jubileuszowym XX Kongresem Magistratura Democratica. Sędziowie i prokuratorzy z MEDEL wzięli pierwszego dnia udział w międzynarodowych panelach pt. „Europa jako promotor praw?” z wystąpieniem Sekretarza Generalnego MEDEL sędziego Dragany Boljević (Serbia) i „Rola sądownictwa” z wystąpieniem Prezesa MEDEL sędziego Gualtiero Michaeliniego (Włochy).

Następnego dnia odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej MEDEL będącej najwyższą władzą tego stowarzyszenia. Rozpoczęło się ono od debaty nt. terroryzmu we Francji i Europie, do której wstęp stanowiły prezentacje sędziów Simone Gaboriau (Francja) i Roberty Barberini (Włochy).

Czytaj więcej...

Ekspertyza "Iustitii" dla Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje obecnie sprawę zgodności z konstytucją przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r., zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym wynagrodzeń sędziów. Przedmiotem pytania prawnego zadanego w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku jest treść art. 10 ust. 2 oraz Załącznika Nr 3 przedmiotowej ustawy, czyli przepisów przejściowych określających stawki płacowe, jakie otrzymali od dnia 1 stycznia 2009 r. sędziowie sądów okręgowych i apelacyjnych.

Przepisy te w toku procesu legislacyjnego zostały zmienione przez Senat w taki sposób, aby wynagrodzenia sędziów jeszcze chociaż trochę obniżyć. Jednakże autorzy senackiej poprawki popełnili błąd matematyczny - sędziom o dłuższym stażu pracy obniżyli stawki płacowe w większym stopniu, niż sędziom o stażu krótszym.

Trybunał Konstytucyjny, a konkretnie Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Teresa Liszcz  przesłała na ręce Prezesa „Iustitii” wniosek o przedstawienie Trybunałowi skutków owej regulacji i zakresu, w jakim dotknęły one sędziów. Odpowiedź została opracowana na podstawie danych uzyskanych w drodze informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Szczecinie, macierzystego sądu Prezesa „Iustitii”, który jako sąd stosunkowo duży powinien w reprezentatywny dla całej Polski sposób ukazać skutki błędnej poprawki Senatu. I trzeba powiedzieć, że zakres błędów, żeby nie napisać wprost - nonsensów spowodowanych ustawą okazał się znaczny.

Trybunałowi przekazano pełne dane, natomiast skrótowy ich opis jest następujący.

Czytaj więcej...

Wzory pozwów o „kilometrówki”

Wszystkich sędziów, którzy za sprawą decyzji władz politycznych zostali obciążeni kosztami funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo odebrano im prawo zwrotu kosztów dojazdu do sądu, informujemy, że do niniejszego artykułu dołączony zostaje specjalny załącznik - wzory sześciu pozwów o koszty dojazdu. Pozwy, opracowane w Zespole Ustrojowym „Iustitii”, wolno oczywiście rozpowszechniać bez ograniczeń.

Czytaj więcej...

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa uchwaliła dwa stanowiska w istotnych dla wymiaru sprawiedliwości kwestiach.

W sprawie skargi konstytucyjnej Prezydenta RP dotyczącej ostatniej nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych (lex Biernacki), w związku z pismem Przewodniczącego składu orzekającego w tejże sprawie, odnosząc się do zarzutów postawionych we wniosku, Rada przedstawiła następujące stanowisko:

Uchwała KRS w sprawie lex Biernacki

Z kolei w sprawie zarzutów niektórych polityków i dziennikarzy o wydawanie „wyroków na zamówienie” po ogłoszeniu przez warszawski sąd wyroku w głośniej sprawie byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowisko początkowo zajęło Prezydium KRS:

Stanowisko Prezydium KRS w sprawie zarzutów o wydawania wyroków na zamówienie

Następnie w dniu 15 kwietnia 2015 r. stanowisko to podtrzymała i uzupelniła Rada:

Uchwała KRS w sprawie niezawisłości sędziów