Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o SN i KRS

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Prezydent Andrzej Duda 20 grudnia 2017r. podpisał ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym.

Podczas lipcowych protestów „łańcucha światła” przeciwko rozwiązaniom z tych ustaw protestowały tysiące obywateli. Apele o weto składali publicznie sędziowie, prawnicy, organizacje pozarządowe, zagraniczne organizacje wspierające rozwój demokracji, praw człowieka i praworządności, eksperci oraz uczelnie. Wg badań opinii publicznej większość Polaków była przeciwna podpisaniu ustaw o KRS i SN.

Prezydent zlekceważył te apele.

Komisja Europejska uruchamia art. 7 Traktatu o UE wobec Polski

Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 ust 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Przyczyną tej decyzji były działania polskich władz z ostatnich dwóch lat (2015-2017), które naruszały unijne zasady praworządności poprzez podporządkowanie polityczne sądów powszechnych, prokuratury, Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury, paraliż Trybunału Konstytucyjnego oraz dewastacja Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Poniżej przedstawiały pełną treść komunikatu Komisji Europejskiej. 

Czytaj więcej...

Stanowisko „Iustitii” w sprawie projektu o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)

15 grudnia 2017 r.

 Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

w sprawie projektu o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)

 

I.         Wprowadzenie

Co do zasady Stowarzyszenie wskazuje, iż czas zakreślony na zaopiniowanie projektu jest stanowczo zbyt krótki. W ocenie Stowarzyszenia zasadnicza dyskusja powinna się odbyć na etapie przygotowania założeń projektu i wyznaczenia podstawowych kierunków zmian.

Czytaj więcej...

Adwokatura niemiecka zabiera głos w sprawie praworządności w Polsce

Reforma sądownicza w Polsce

Niemieckie Stowarzyszenie Prawników przestrzega przed ingerencją w praworządność.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja Wenecka Rady Europy (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) stwierdziła, że planowane przez Polskę reformy sądownictwa naruszają postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa człowieka i zasady praworządności. Reformy umożliwiają władzy ustawodawczej i wykonawczej ingerowanie na masową skalę w polski system sądowniczy; grożą naruszeniem zasady praworządności i mogą mieć pośredni wpływ na działania podejmowane przez prawników wobec klientów także z naruszeniem przepisów prawa.

W związku z powyższym, Niemieckie Stowarzyszenie Prawników wyraża poparcie dla uchwały podjętej kilka dni temu podczas sesji plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE.

„Niezależność sędziów stanowi jeden z fundamentów państwa kierującego się w swoich działaniach zasadami praworządności”, wskazuje Wiceprezes Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników dr Thomas Remmers (adwokat i notariusz), dodając, że „niezależność ta zostaje naruszona w sytuacji gdy władza wykonawcza ma możliwość ingerowania w organizację i funkcjonowanie sądów na najwyższym szczeblu. Powyższa uwaga odnosi się także do planowanego skracania kadencji sędziów Sądu Najwyższego w Polsce i możliwości uchylania ze szczególnych powodów wydanych uprzednio prawomocnych orzeczeń sądowych.

Sprawozdanie z obrad MEDEL w Polsce oraz treść Deklaracji Krakowskiej

W dniu 9 grudnia 2017r w Krakowie odbyły sie obrady stowarzyszenia MEDEL, poprzedzone konferencją “Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości” zorganizowaną przez Uniwersytet Jagielloński, między innymi przy współudziale Iustitii oraz MEDEL (link do sprawozdania z konferencji  http://www.iustitia.pl/informacje/1992-sprawozdanie-z-konferencji-zarzadzanie-sadami-a-dostep-do-wymiaru-sprawiedliwosci-krakow-8-grudnia-2017-r).

Podczas obrad wybrany został nowy zarząd MEDEL, który przedstawia sie następująco:

Prezes: Filipe Marques (ASJP - Portugalia)

Wiceprezes: Maria Rosaria Guglielmi (MD - Włochy)

Sekretarz Generalny: Iulia Craiu (UNJR - Rumunia)

Skarbnik: Guillaume Sauvage (SM - Francja)

oraz pozostali członkowie zarządu:

Karolína Tylová (SUCR - Czechy)

Monika Frąckowiak (Iustitia - Polska)

Iria Sabela González (UPF - Hiszpania).

Składamy gratulacje naszej koleżance – Monice Frąckowiak objęcia funkcji w zarządzie MEDEL. Życzymy jej dużo sukcesów, spełnienia ambitnych zamierzeń, wytrwałości oraz satysfakcji przez całą kadencję w zarządzie. Powodzenia !  

Czytaj więcej...

Organizacja zrzeszająca ponad 400 000 prawników American Bar Association zaapelowała do Prezydenta Andrzeja Dudy o weta

The American Bar Association, in furtherance of the statement issued on July 20, 2017, urges President Andrzej Duda to again veto legislation that would severely undermine the independence of the judiciary in Poland. Like the bills pending in July, the current bills may result in the retirement of about 40 percent of the sitting Supreme Court judges and removal of current judges from the judicial council, which has a constitutional mandate to protect the independence of the judiciary and whose responsibilities include, but are not limited to vetting, appointing and promoting judges. The ABA is concerned that the laws violate the constitution of Poland, in addition to failing to meet international standards regarding the independence of the judiciary. This furthers a clear pattern of politicization of the judiciary, starting with the disregard of judgments of the Constitutional Tribunal striking down legislation as unconstitutional and failing to seat judges properly appointed to it. More recently, the minister of justice was granted absolute authority to remove the heads of courts and unilaterally appoint their replacements. The ABA has sent a delegation of lawyers to Poland to continue to monitor the situation and support efforts to preserve the independence of the judiciary. We will remain vigilant in our commitment to promote and protect the rule of law and ensure that our colleagues can fulfill their duties without fear or retaliation.

http://www.abajournal.com/news/article/aba_sends_lawyer_delegation_to_poland_and_urges_veto_of_legislation_threate