Wniosek "Iustitii" do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie ustawy emerytalnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego art. 7 pkt 1c ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a w przypadku, gdyby przepis ten z dniem 1 stycznia 2013 r. zdążył wejść w życie - znowelizowanego przezeń art. 69 § 2a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Powyższe przepisy dowiodły, że polski ustawodawca dostrzega wyjątkową rangę władzy sądowniczej. Odebrały one z dnia na dzień sędziom, którzy ukończą 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) po 1 stycznia 2018 r., prawo do wcześniejszego stanu spoczynku. We wszystkich innych służbach, które mają specjalne zasady emerytalne, nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych funkcjonariuszy, którzy wstąpią do służby po 1 stycznia 2013 r.

Sędziom (i prokuratorom) jednak należy się specjalne traktowanie, więc posłowie i senatorowie postanowili potraktować nas specjalnie: znienacka wydłużyli o wiele lat służbę tym, którzy w służbie już spędzili większość życia i od stanu spoczynku dzieliło ich tylko kilka lat. Tak drastyczna i niekorzystna zmiana dotknęła tylko sędziów i prokuratorów - absolutnie nikogo więcej.

Nie doceniając tego znamienitego wyróżnienia, "Iustitia" zwróciła się do Krajowej Rady Sądownictwa o zaskarżenie ww. przepisu do Trybunału Konstytucyjnego. Zapewniamy od razu, że jeżeli Rada na zaskarżenie się nie zdecyduje, postaramy się doprowadzić w inny sposób do postawienia powyższej sprawy przed Trybunałem. Mamy jednak nadzieję, że KRS będzie w tym przypadku należycie reprezentować władzę sądowniczą i potrzeby podejmowania działań bez jej udziału nie będzie.

A oto treść naszego wniosku.

Czytaj więcej...

Zasady orzekania kar zastępczych

W związku z dzisiejszymi wypowiedziami polityków dotyczącymi sytuacji orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Opolu zastępczej kary pozbawienia wolności, z których to wypowiedzi przebijał brak znajomości podstawowych zasad procedury, przedstawiamy zasady orzekania zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę.

 

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie Oddziału w Olsztynie na wycieczkę do Uzbekistanu

Zarząd SSP „Iustitia” Oddział w Olsztynie zaprasza wszystkich prawników i zaprzyjaźnionych z nimi nieprawników, którzy chcą posmakować Azji, poczuć klimat Jedwabnego Szlaku i bogatej historii tej części świata, na wyprawę do Uzbekistanu. Uzbekistan spodoba się miłośnikom historii i kultury, miłośnikom pustyni i przyrody, zwiedzaczom miast, tym, którzy lubią odrobinę wygody i poszukują bezpiecznego, ale jednocześnie nieco „dzikiego” miejsca na miłe spędzenie urlopu i wszystkim, którzy chcą rozpocząć przygodę z Azją.

Szczegóły dot. wycieczki znajdują się poniżej.

Czytaj więcej...

Nie ma postępowania "w sprawie sędziego"

W związku z opublikowanymi w mediach informacjami, że "jest postępowanie ws. sędziego (bądź wobec sędziego), który zajmował się sprawą Marcina P."  informuję, że z podanej informacji wynika, iż toczy się postępowanie wyjaśniające. Jak sama nazwa sugeruje, postępowanie to ma dopiero wyjaśnić czy doszło do uchybień uzasadniających ewentualne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie tego postępowania postępowaniem "w sprawie sędziego" jest mylące dla opinii publicznej i sugeruje, że stwierdzono popełnienie zawinionych przez sędziego uchybień, tymczasem na tym etapie okoliczność ta nie jest jeszcze ustalona, gdyż postępowanie wyjaśniające ma to dopiero ustalić.

Czytaj więcej...

Kiedy wedle prawa ma miejsce tzw. recydywa

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat uwzględniania tzw. recydywy w wymierzaniu kar przypominamy zasady wynikające z kodeksu karnego, gdyż w publikacjach prasowych odnotowaliśmy szereg błędów, świadczących o nieznajomości prawa.

Czytaj więcej...

Kiedy sąd zarządza wykonanie kary warunkowo zawieszonej

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat zasad "odwieszania" kar wymierzonych w zawieszeniu (tj. zarządzania wykonania kary) przypominamy zasady wynikające z kodeksu karnego, gdyż w publikacjach prasowych odnotowaliśmy szereg błędów, świadczących o nieznajomości zasad, jakimi musi kierować się sąd.

Czytaj więcej...