XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów "Iustitii" - 23 - 25 marca 2012 r., Stryków


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" informuje, że XVII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 23 - 25 marca 2012 r. w Strykowie koło Łodzi.

Zgodnie z uchwałą Zarządu wynikającą z treści Statutu Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 21 członków Oddziału (decyduje stan liczbowy Oddziału w dniu 9 marca 2012 r.). Wybory delegatów odbyć się muszą nie później niż w tym właśnie dniu.

więcej

Niezależny status władzy sędziowskiej wymaga nieustannej obrony niczym niepodległość - stwierdza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

     Z okazji międzynarodowej konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wchodniego" list do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wystosował Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, pan sędzia Stanisław Dąbrowski. Na konferencję przybyć nie mógł, o czym jest mowa w liście, ale treść listu - odczytanego uczestnikom konferencji - wykracza znacznie poza tematykę na konferencji omawianą.

Czytaj więcej...

Szkoły dziękują za edukację młodzieży

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przystąpiło, poprzez swoje oddziały, do akcji adukacyjnej wśród młodzieży szkół średniego stopnia. Bez fanfar, bez uroczystego podpisywania umów z ministrem, sędziowie z "Iustitii" uczą młodzież podstaw prawa, zapoznają ich z wiedzą niezbędną dla funkcjonowania w społeczeństwie.

Czytaj więcej...

Konferencja prasowa w sprawie akcji protestacyjnej

W dniu 11 lipca 2011 r. prokuratorzy i sędziowie przystępują do akcji protestacyjnej przeciwko „psuciu prawa” i zamrożeniu wynagrodzeń obu grup oraz pracowników administracji. Akcja ta będzie polegać na korzystaniu z urlopu na żądanie albo zarządzeniu 20 minutowej przerwy w rozprawie lub powstrzymaniu się od czynności procesowych.

więcej

Sędziowie, referendarze i asystenci - jednym głosem w sprawie nadawania klauzul wykonalności

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwróciły się wspólnie do Marszałka Sejmu RP o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu uproszczenia procedury nadawania orzeczeniom klauzul wykonalności. Jak wiadomo, obecne przepisy zmodyfikowane niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego znacznie skomplikowały wykonywanie tej prostej do niedawna czynności.

Czytaj więcej...

Wniosek Prezesa SSP "Iustitia" o sprostowanie nieprawdziwej wiadomości podanej w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30


                                                          Pani Redaktor

                                                        Małgorzata Wyszyńska

                                                        Kierownik Zespołu

                                                        „Wiadomości" TVP 1

                                                       

         Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że w dniu 16 listopada 2010 r. w programie TVP 1 „Wiadomości" wyemitowanym o godzinie 19.30 podano nieprawdziwe informacje dotyczące zarobków sędziów. 

 

Czytaj więcej...