Projekty zmian dot. Krajowej Rady Sądownictwa, asesora i nowej drogi do zawodu sędziego

25 stycznia 2017 roku ukazały się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego dwa projekty ustaw.

Pierwszy to zmieniony projekt z dnia 23 stycznia 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Z projektem można zapoznać się klikając tu. Z informacji uzyskanych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, iż projekt ten ma być przesłany m.in. Iustitii celem zaopiniowania do dnia 31 stycznia 2017 roku

Drugi projekt z 20 stycznia 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy szeroko rozumianej zmiany drogi dochodzenia do zawodu sędziego oraz przywrócenia instytucji asesora. Z projektem można zapoznać się klikając tu. W tym przypadku termin do zgłaszania opinii upływa 7 lutego 2017 roku. 

 

Założenia planowanej reformy sądownictwa A.D. 2017

20 stycznia 2017r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło komunikat zawierający założenia planowanej reformy sądownictwa. Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu

Warszawa, 20 stycznia 2017 r.      

Założenia planowanej reformy sądownictwa

Po spotkaniu z Premier Beatą Szydło, które poświęcone było planowi działań rządu w 2017 roku, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił założenia reformy sądownictwa.

W piątkowym (20 stycznia) spotkaniu, przeprowadzonym w ramach przeglądu resortów, wziął również udział Minister – Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński.

- Rozmawialiśmy o tym, co dla Polaków najważniejsze: o bezpieczeństwie i sprawiedliwości – powiedziała na konferencji prasowej Premier Beata Szydło.

Zaznaczyła, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma na swoim koncie wiele projektów ważnych ustaw, które rząd przyjął już w ubiegłym roku – między innymi dokonujących pierwszych reform w wymiarze sprawiedliwości, wymierzonych w patologie gospodarcze, chroniących polskie rodziny i dzieci.

poniżej dalsza część dokumentu

Czytaj więcej...

Pomoc finansowa dla represjonowanych sędziów z Turcji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges) utworzyło specjalny rachunek bankowy, na który mają być przekazywane dobrowolne wpłaty przeznaczane na wsparcie sędziów w Turcji i innych nadzwyczajnych sytuacji w Europie. 

Bank Unicredit

Agency: Rome (Italy), Palazzo di Giustizia 30092

IBAN code: IT56 O 02008 05101 000104586019 (proszę zwrócić uwagę, że piąty znak od lewej to nie zero a litera O

BIC/Swift code: UNCRITM1B52

Wg informacji IAJ zgromadzone środki pieniężne będą przekazane szwajcarskiej organizacji pozarządowej powołanej specjalnie do zbierania i dystrybuowania takich środków. Wybór obdarowanych będzie dokonywany przez komitet wykonawczy ustanowiony podczas ostatniego ogólnego zebrania w Mexico City. Szczegóły tutaj

źródło:  http://www.iaj-uim.org/

RPO wnosi kasację w sprawie dot. odmowy powołania na stanowisko sędziego

RPO złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucające skargę obywatela na postanowienie Prezydenta RP z dnia 22 czerwca 2016 r w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (VII.511.33.2016).

Czytaj więcej...

Zwyczajne Zebranie Delegatów - tym razem w Mszczonowie!

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy zawodowej sędziów. Dlatego, by dać czas na odpowiednie zorganizowanie wszystkich spraw rodzinnych i zawodowych wstępnie informujemy, że coroczne zwyczajne Zebranie Delegatów Iustitii odbędzie się najprawdopodobniej w Hotelu Panorama w Mszczonowie w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2017r..
 
Wybory delegatów winny się w związku z tym odbyć najpóźniej w dniu 17 marca 2017r.