Krytyczna opinia OBWE/ODIHR dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Wstępna Opinia OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw sporządzona w oparciu o nieoficjalne tłumaczenie Projektu Ustawy na język angielski zlecone przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

STRESZCZENIE

10. Głównym celem Projektu Ustawy jest zmiana procedury powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa, reorganizacja wewnętrznej struktury Rady oraz modyfikacja procedury wyboru sędziów i asesorów sądowych.Proponowane zmiany oznaczałyby w skrócie, że to władza ustawodawcza, a nie sądownicza, powoływałaby piętnastu przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a ponadto władza ustawodawcza i wykonawcza mogłyby wywierać decydujący wpływ na proces wyboru sędziów. Zagroziłoby to niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce.

Czytaj więcej...

SSP Iustitia o modernizacji sądowych systemów informatycznych

Podobnie jak samorząd sędziowski wyrażamy zaniepokojenie pracami modernizacyjnymi sądowych systemów informatycznych, jakie są podejmowane ostatnio przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Obawiamy się, że Minister może uzyskać w ten sposób dostęp do systemów informatycznych wszystkich sądów i danych obywateli, zawartych w protokołach rozpraw, w tym również w sprawach, w których wyłączona została jawność postępowania.

Dotyczy to nie tylko danych osobowych uczestników spraw sądowych, ale również przebiegu rozpraw, treści zeznań świadków np. w sprawach o rozwód, o dział spadku, w postępowaniach karnych i postępowaniach rodzinnych. W wielu procesach dochodzi do ujawnienia na rozprawie intymnych spraw obywateli.

Czytaj więcej...

UWAGA ! Projekt zmian w ustawie o KRS oraz projekt zmian w ustawie o KSSiP i Prawie o ustroju sądów powszechnych juz w Sejmie !!

W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. na 39 posiedzeniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zajmie się m.in. projektami zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1423) oraz projektem zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1406). 

 

Opozycja złożyła w Sejmie projekt stowarzyszenia "Iustitia" dot. zmian w KRS!

Jak donosi Państwowa Agencja Prasowa, dzisiaj tj, 24 marca 2017 r. kluby PO, Nowoczesnej i PSL złożyły wspólnie w sejmie nasz projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezentowaliśmy już pełną treść tego projekt. Dla zainteresowanych opublikowaliśmy również jego uzasadnienie, a także porównanie naszego projektu i projektu opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

źródło: PAP

Samorząd sędziowski popiera projekt zmian w ustawie o KRS autorstwa Iustitii

20 marca 2017 r. Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji oraz Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów podjęły szereg uchwał, w tym uchwały nr 5, gdzie poparły projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa Iustitii.

Jak wynika z ostatnich doniesień medialnych, projekt ten zyskał poparcie klubów parlamentarnych (źródło: onet.pl). 

Poniżej pełna lista uchwał (cz 1, cz 2).

Czytaj więcej...

Odpowiedź Iustitii na List Otwarty

Odpowiedź Stowarzyszenia Sędziów Polskich  „Iustitia”

na List Otwarty do wszystkich Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,

sygnowany przez działaczy

NSZZ “Solidarność” z lat 1980-81 i Solidarności w podziemiu.

My Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” składamy wyrazy szacunku i podziękowania sygnatariuszom Listu, a także uczestnikom manifestacji, które miały miejsce od dnia 25 lutego 2017 r. w wielu polskich miastach, a były odzewem na wezwanie zawarte w liście.

Z ufnością i satysfakcją odbieramy troskę Obywateli Rzeczpospolitej o utrzymanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów i podzielamy ich obawy o możliwym uzależnieniu sędziów od woli polityków.

Działania te traktujemy jako wyraz społecznego oparcia udzielonego środowisku sędziowskiemu, przeciwstawiającemu się upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości.