Oświadczenie asesorów sądowych z dnia 1 listopada 2017 r.

W dniu 30 października 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa wydała komunikat o skutecznym złożeniu sprzeciwu wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom, którzy złożyli ślubowanie w dniu 21 września 2017 r. Decyzja ta jest przedmiotem kontrowersji wewnątrz środowiska sędziowskiego i poza nim. Argumenty podnoszone za pośrednictwem środków masowego przekazu zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników tego rozstrzygnięcia w większości nie mają oparcia w rzeczywistości ani w przepisach prawa, dlatego uważamy za konieczne przybliżenie opinii publicznej tego problemu. Poniżej opisujemy najważniejsze zagadnienia, jakie zostały poruszone. Poprzestajemy przy tym na faktach, powstrzymując się od formułowania opinii.

(w załączeniu pełny tekst oświadczenia podpisanego przez 242 asesorów sądowych)

Czytaj więcej...

Raport: Polska demonstracje w obronie praw człowieka

Amnesty International opublikował raport: Polska demonstracje w obronie praw człowieka.

Raport dokumentuje przypadki stosowania wobec protestujących inwigilacji, nękania i ścigania sądowego w celu rozpraszania i zapobiegania organizowaniu masowych protestów od 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem manifestacji z lipca 2017 r. w ramach "łańcucha światła" tj. demonstracji przeciwko rządowym projektom ustaw, które zagrażały niezależności sądownictwa.   

23 listopada 2017 r. NSA zajmie się odmową powołań na stanowiska sędziów

W dniu 23 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz samych zainteresowanych na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 i 30 grudnia 2016 r. o odrzuceniu skarg na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2016 roku w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Uczestnikiem tych postępowań jest również Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Rozstrzygnięcie będzie dotyczyć dopuszczalności sądowej kontroli legalności przywołanego postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozprawa odbędzie się o godzinie 9.00 w sali B budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.

Specjalny Sprawozdawca ONZ krytycznie o sytuacji sądownictwa w Polsce

Od 23 do 27 października 2017 roku przebywał w Polsce z oficjalną wizytą Diego García-Sayán, Specjalny Sprawozdawca ONZ, oceniający wpływ kryzysu konstytucyjnego na skład oraz funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz konsekwencje wielowymiarowej reformy systemu sądownictwa. Podczas wizyty, która odbyła się na zaproszenie władz Polski, Diego García-Sayán spotkał się z przedstawicielami rządu, parlamentu, sędziami, prawnikami, adwokatami i prokuratorami a także przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, świata nauki, agend ONZ, organizacji regionalnych i kręgów dyplomatycznych. Podczas jednego ze spotkań ze Specjalnym Sprawozdawcą ONZ Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA reprezentowali wiceprezes Tomasz Marczyński i członek zarządu Arkadiusz Tomczak.

Czytaj więcej...

Opinia Sądu Najwyższego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o SN

 6 października 2017 roku Sąd Najwyższy przedstawił opinię o prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym.

 Poniżej pełna treść opinii:

 źródło: www.sn.pl

Czytaj więcej...

Opinia Sądu Najwyższego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o KRS

24 października 2017 r. Sąd Najwyższy przedstawił opinię o prezydenckim projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw. 

Poniżej pełna treść opinii:

Czytaj więcej...