W związku z gołosłownymi informacjami rozpowszechnianymi za granicą przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - Iustitia odpowiada !

W związku z informacjami dotyczącymi polskiego sądownictwa, które wygłasza Premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki postanowiliśmy je zweryfikować. Oto efekt naszej pracy

Upolitycznienie Sądu Najwyższego

  Niekonstytucyjne uprawnienia Prezydenta RP

Poniżej dalszy ciąg komentarzy

 

Skarga nadzwyczajna podważa ostateczność wyroków

 Polityczne postępowanie dyscyplinarne

 

Owoce zatrutego drzewa

 

Odejście od standardów europejskich

Ławnicy w Sądzie Najwyższym

 

Upolitycznione sądy dyscyplinarne

Pozbawienie sędziów praw obywatelskich.

Nieuzasadniona wymiana kadrowa w Sądzie Najwyższym