Oświadczenie Rzecznika SN w sprawie dokumentu przekazywanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego zagranicznym dziennikarzom

W związku z publikacją w Gazecie Wyborczej z 22 stycznia 2018 r. pt. „Premier   i kłamstwa o sędziach” oraz zawartą w niej informacją o treści dokumentu przekazanego  10 stycznia 2018 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego zagranicznym  dziennikarzom w Brukseli stwierdzić trzeba, że Premier polskiego rządu prowadzi opartą  na nieprawdzie kampanię przeciwko konstytucyjnemu organowi Rzeczypospolitej  Polskiej, jakim jest Sąd Najwyższy. 

Nieprawdą jest, że w Sądzie Najwyższym orzekają poufni informatorzy (agenci)  komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. W SN zasiadają wprawdzie sędziowie, którzy  orzekali w czasie stanu wojennego, ale nieprawdą jest, że wydawali wówczas politycznie  umotywowane wyroki. Każdemu należy w sposób niewątpliwy wykazać jego winy, inaczej  traktować go należy jak osobę niewinną. Jeśli Pan Premier dysponuje konkretnymi  informacjami, proszę je publicznie zaprezentować. 

Nieprawdą jest, że Sąd Najwyższy nietknięty przeszedł z ery totalitarnego  komunizmu w nowoczesną demokrację. Przypomnieć należy, że w roku 1990 w Sądzie  Najwyższym nastąpiła weryfikacja ówczesnych sędziów. Większość (80%) weryfikacji tej  nie przeszła. 

Wzywamy do zaprzestania posługiwania się, zwłaszcza za granicą,  niepotwierdzonymi uogólnieniami i nieprawdą. Godzi to w dobre imię poszczególnych  sędziów Sądu Najwyższego oraz w dobre imię organu, który jest częścią tego samego  państwa co Rada Ministrów. 

SSN Michał Laskowski