Lista prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych powołanych i odwołanych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017 r.

3 listopada 2017r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia uzyskało w drodze informacji publicznej szczegółowe dane dotyczące odwołanych i powołanych prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017r.. Poniżej przedstawiamy ruchy kadrowe, jakie miały miejsce w tym czasie (na końcu artykułu znajdują się wyjaśnienia pomocne do interpretacji tabeli). INFORMACJE TE NIE SĄ PEŁNE. WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY KOMPLETNĄ LISTĘ ZMIAN.

1. Odwołani  prezesi  sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data odwołania

Przyczyna odwołania

SA Kraków

PSA

Krzysztof Sobierajski

19.12.2016 r.

art.27 u.s.p. rezygnacja

SR Lubaczów

PSR

Artur Broś

28.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Przeworsk

PSR

Krzysztof Gaca

29.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Iwona Podsiadła

18.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r. w związku z rezygnacją

 

 2. Osoby powołane w miejsce w/w prezesów sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data powołania

Przyczyna powołania

SA Kraków

PSA

Rafał Dzyr

01.07.2017 r.

art.23 § 1 u.s.p.

SR Lubaczów

PSR

Ewa Hełmecka

29.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Przeworsk

PSR

Mariusz Fołta

30.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Michał Bukiewicz

19.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

Po naciśnięciu poniżej "czytaj więcej" - widoczna będzie lista kilkudziesięciu odwołanych i powołanych na ich miejsce wiceprezesów oraz dyrektorów sądów.

Czytaj więcej...

W ostatnich miesiącach zwiększyła się liczba sędziów delegowanych do Min. Sprawiedliwości

Ujawniamy listę sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017r..W stosunku do liczby sędziów delegowanych na 30 kwietnia 2017r (158) , stan ten zwiększył się do 162 sędziów. W okresie pomiędzy 30 kwietnia 2017r. a 31 sierpnia 2017r. w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęli pracę w ramach delegacji:

1. sędzia Karolina Barańska (SR Tarnobrzeg)

2. sędzia Agnieszka Gołaszewska (SR dla m. st. Warszawy)

3. sędzia Artur Grajewski (SR dla Warszawy Pragi Północ)

4. sędzia Jakub Iwaniec (SR dla Warszawy Mokotowa)

5. sędzia Paweł Kysiak (SR Leszno)

6. sędzia Aneta Michałek (SR Zamość)

7. sędzia Arleta Miszczyk (SR w Krośnie Odrzańskim)

8. sędzia Tomasz Szmydt (WSA w Warszawie)

Poniżej przedstawiamy pełną listę sędziów delegowanych:

Czytaj więcej...

Min. Sprawiedliwości ujawnia listę sędziów, referendarzy i asystentów delegowanych do pracy w Ministerstwie

ŁNa wniosek Wiceprezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Tomasza Marczyńskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło listę sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego delegowanych tam do czynności urzędniczych wg stanu na dzień 30 kwietnia 2017r.

 

Czytaj więcej...

Min. Sprawiedliwości odmawia informacji o postępowaniach dyscyplinarnych sędziów, na które powoływali się urzędnicy tego Ministerstwa w mediach

Ministerstwo Sprawiedliwości  odmawia podania posiadanych danych dotyczących liczby, przedmiotu i sposobu zakończenia jawnych postępowań dyscyplinarnych dotyczących sędziów sądów powszechnych. Na informacje takie wielokrotnie w wypowiedziach publicznych powoływali się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Sekretarz Stanu Patryk Jaki, Sekretarz Stanu Michał Wójcik, Podsekretarz Stanu dr Marcin Warchoł. 

Wzmiankowane informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniało wielokrotnie przed rokiem 2015.

 Poniżej treść naszego wniosku o udzielenie informacji:

Czytaj więcej...