Stanowisko nr 27/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 21 grudnia 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 27/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

Czytaj więcej...

Stanowisko nr 26/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 6 grudnia 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 26/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Czytaj więcej...

Stanowisko nr 25/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 6 grudnia 2016 r.

 

 

Stanowisko nr 25/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DL-II-413-1/15/78)

Czytaj więcej...

Stanowisko nr 24/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 24 października 2016 r.

 

Stanowisko nr 24/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851)

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczno-noworoczne

Apel stowarzyszeń sędziowskich o zwołanie Kongresu Prawników Polskich

Warszawa, 19 grudnia 2016 r.

 

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych PRO FAMILIA w związku z powszechnym poparciem przez organy samorządu sędziowskiego uchwał Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich z 3 września 2016 r. oraz zgodnie z treścią uchwały nr 1 zwracają się do Krajowej Rady Sądownictwa z apelem o zainicjowanie działań zmierzających do szybkiego zwołania Kongresu Prawników Polskich. Wskazane w uchwałach kongresowych zagadnienia, istotne z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich, wciąż pozostają aktualne i nadal powinny stać się przedmiotem rzeczowej debaty wszystkich środowisk prawniczych. Wymaga tego jednoznacznie obecny stan praworządności w Polsce.

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”     Stowarzyszenia Sędziów Themis                   

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych              Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Pro Familia

Publikacje prasowe

PiS chce się pozbyć sędziów, którzy nadają ton środowisku

- niektórzy już przebierają nogami, by zastąpić tych spychanych przez PiS z piedestału. Z kolei ci, którzy trafili na plac boju, wykrzykują: albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. A dla tych umiarkowanych, pośrodku, miejsca niewiele /gazetaprawna.pl/

 

 

Michał Wójcik i Krystian Markiewicz o zmianach w sądownictwie

- Trwa ożywiona dyskusja o zmianach w sądownictwie. Najgorętszym tematem są te w Krajowej Radzie Sądownictwa.

 

Radio i telewizja

Sędziowie proponowali zmiany w prawie

- Krystian Markiewicz dla #RZECZoPRAWIE