Krajowa Rada Sądownictwa zachęca do udziału w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach

 

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie Kongresu Prawników Polskich

 

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża poparcie dla inicjatywy Kongresu Prawników Polskich, organizowanego w Katowicach w dniu 20 maja 2017 r. przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i zachęca przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych do wzięcia udziału w Kongresie.

źródło: www.krs.pl

Opinia SN w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych

9 maja 2017r. Sąd Najwyższy przedstawił swoją opinię z dnia 28 kwietnia 2017 r. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk 1491).

 Tutaj pełen tekst opinii.

 

Już ponad 900 zgłoszeń na Kongres Prawników Polskich

Szanowni Państwo!

W ciągu kilku dni od uruchomienia systemu rejestracji chęć uczestniczenia w Kongresie Prawników Polskich zadeklarowało ponad 900 osób. Każdego dnia liczba uczestników pochodzących z różnych zawodów prawniczych powiększa się.

Wśród zaproszonych gości są m.in.: Minister Sprawiedliwości, szefowie klubów parlamentarnych, prezesi samorządów zaufania publicznego, prezes Związku Powiatów Polskich, Prezes BCC, Prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Prezydent Council of Bars and Law Societies of Europe oraz szefowie organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń.

Udział w Kongresie potwierdzili m.in. Małgorzata Gersdorf, Marek Safjan, Dariusz Zawistowski.

Mamy już pełną listę panelistów (dostępną tutaj), wśród których są m.in. sędzia SN w stanie spoczynku prof. Adam Strzembosz, prof. i aktor Jerzy Stuhr, adw. prof. Piotr Kardas, r. pr. prof. Wojciech Popiołek, adw. prof. Maciej Gutowski, sędzia prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, r.pr. Leszek Korczak i wielu innych!

Czytaj więcej...

AP: Polska krytykowana na forum Rady Praw Człowieka ONZ w związku ze zmianami sądownictwa

Stany Zjednoczone i inne kraje krytykowały Polskę w Radzie Praw Człowieka ONZ za nowe ustawy, które postrzega się jako ograniczające niezależność sądownictwa i mediów publicznych - pisze z Genewy agencja Associated Press.

Rada Praw Człowieka to przedstawiciele rządów państw członkowskich ONZ, którzy we wtorek wyrazili krytyczne wobec Polski stanowisko władz poszczególnych krajów. Wskazywano jej na potrzebę "ochrony niezależności sądownictwa" i "zagwarantowania rządów prawa" oraz zalecano "podjąć natychmiastowe działania przywracające efektywne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego". (http://www.tvn24.pl).

Zobowiązanie Polski w związku z powstaniem Rady Praw Człowieka ONZ (http://www.unic.un.org.pl). Polska przystąpiła do Rady w 2006 roku

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ krytycznie o rządowym projekcie zmian ustawy o KRS

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej
(streszczenie)

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 maja 2017r. zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

Czytaj więcej...

Wizyta sędziów z Chin

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Lublinie gościli sędziowie – przedstawiciele sądów prowincji Gensu. Współorganizatorem wizyty był zespół międzynarodowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Rozpiera mnie duma. PiS nie wciśnie kitu młodzieży

Kiedy w Katowicach ludzie krzyczeli: "Wolne sądy!", serce mi rosło - Krystian Markiewicz.

 

 

Mówią, że trzeba zaorać sądownictwo - Jako sędziowie musimy być świadomi, że nasza obecna postawa będzie zapisana na kartach historii - Krystian Markiewicz.

 

Cała władza będzie w rękach Ministra Sprawiedliwości

- od początku ostrzegaliśmy, że to zmierza w tym kierunku - Bartłomiej Przymusiński.