Zaproszenie na drugie z cyklu szkoleń na temat procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze ochrony praw człowieka

W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugie z cyklu szkoleń na temat procedury zadawania pytań prejudycjalnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii  Europejskiej w obszarze ochrony praw człowieka.

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w godz. 10.00−15.15 w kancelarii Clifford Chance w Warszawie (ul. Lwowska 19).

Czytaj więcej...

Standardy europejskie co do wyboru sędziów członków krajowych rad sądownictwa

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach medialnymi wypowiedziami niektórych parlamentarzystów, jakoby zgodnie ze standardami europejskimi sędziów członków krajowych rad sądownictwa mieliby wybierać parlamentarzyści

wyjaśniamy, że:

zgodnie ze standardami opracowanymi przez OBWE sędziowie pełniący funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa powinni być wybierani przez władzę sądowniczą (Opinia końcowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw – pkt 47),

zgodnie ze standardami opracowanymi przez Radę Europy „nie mniej niż połowę członków takich rad powinni stanowić sędziowie wybierani przez ich przedstawicieli” - pkt 27 „Rekomendacji CM/Rec(2010)12 Rady Europy z 2010 r. w sprawie niezawisłości, odpowiedzialności i efektywności sędziów”.

Asesorzy sądowi dziękują Iustitii za wsparcie i solidarność

Szanowni Państwo – Członkowie SSP Iustitia,

w imieniu członków Stowarzyszenia Aplikantów i Absolwentów KSSiP chciałbym złożyć Państwu podziękowania za wyrazy wsparcia i solidarności wobec asesorów sądowych. W szczególności pragnę podziękować za czynny udział zarządu SSP Iustitia w organizacji tzw. okrągłego stołu w sprawie asesorów sądowych w dniu 8 listopada 2017 roku. Postawa sędziów pozostanie w naszej pamięci jako budujący przykład koleżeństwa i troski o dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Z wyrazami szacunku –

z upoważnienia przedstawiciela reprezentującego

Stowarzyszenie Aplikantów i Absolwentów KSSiP

Adama Jaworskiego

Marek Antas

Czystki kadrowe w Małopolsce?

Jak donoszą media Minister Sprawiedliwości faksem odwołał kolejnych prezesów sądów.

Tym razem miał odwołać Prezesa i dwoje Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie. W podobnej sytuacji mieli znaleźć się Prezesi Sądów Rejonowych w Podgórzu, Nowej Hucie i Myślenicach.

Po uzyskaniu kolejnych informacji na bieżąco będziemy je udostępniać.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezes-sadu-okregowego-w-krakowie-odwolana-faksem/yccc1n9

Apel do Koleżanek i Kolegów Sędziów - Łańcuch Światła

Szanowni

Koleżanki i Koledzy

Sędziowie

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do każdego z Was, gdy w Sejmie trwają prace legislacyjne nad sprzecznymi z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zmianami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości w trybie natychmiastowym, bez żadnego uzasadnienia, w formie faksów przesyłanych też nocą, odwołuje prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, okręgowych  i apelacyjnych w trakcie kadencji.

Nasz apel o nieprzyjmowanie stanowisk po odwołanych w taki sposób osobach funkcyjnych pozostaje nadal aktualny. Nie można godzić się z postawą, że lepiej niech to będę ja, niż osoba nieznana środowisku. Takie uzasadnienie nie może spotkać się  z aprobatą, bowiem obejmując funkcję zwolnioną w takich okolicznościach, umożliwia się i legitymizuje działania Ministra Sprawiedliwości, podejmowane z naruszeniem konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa od pozostałych władz.

Ogromne podziękowania i wyrazy szacunku należą się tym sędziom, którzy nie zgodzili się przyjąć zwalnianych w ten sposób funkcji i tym samym przeciwstawili się nieetycznym działaniom sprzecznym z Konstytucją.  Jest to wyraz najwyższej postawy Sędziego Rzeczypospolitej Polskiej i szczególnej dbałości o pełnienie urzędu.

W naszej mozolnej codziennej orzeczniczej  pracy, musimy pamiętać, że nie jesteśmy od dbania o zadowolenie władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale od sprawnego i sprawiedliwego rozstrzygania sporów sądowych obywateli, w tym samych przedstawicieli władz, nierzadko pozostających w sporach. Wiemy doskonale, że efekty naszej pracy są ściśle powiązane z jej organizacją, z obsadzeniem wszystkich etatów w sądach, aby nie brakowało orzeczników do pracy. Za tę organizację odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest ona również zależna od jakości stanowionego prawa, jego stałości i spójności, za co odpowiadają Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustita wielokrotnie zgłaszało postulaty co do takich zmian w sądownictwie, które rzeczywiście usprawnią jego pracę i wyrażało chęć aktywnego udziału w pracach legislacyjnych. Niestety nasze postulaty nie są uwzględniane.

Koleżanki i Koledzy, nie możemy milczeć wobec zmian sądownictwa pozostających w sprzeczności z Konstytucją, niezależnie z jakiego ośrodka one pochodzą. Z aprobatą przyjmiemy wszelkie zmiany zapewniające usprawnienie pracy sądów i równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

W Łańcuchu Światła i czystych intencji winniśmy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw łamaniu Konstytucji i niszczeniu niezależności sądownictwa. Jesteśmy to winni obecnemu i przyszłym pokoleniom.

 

Manifestacje w obronie wolnych sądów

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że w dniach 22-24 listopada 2017 roku w Sejmie odbywa się czytanie projektów tzw. „ustaw sądowych” Prezydenta Andrzeja Dudy. Iustitia przedstawiła swoje  krytyczne opinie zarówno co do prezydenckich propozycji zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jak i co do propozycji zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Organizacje pozarządowe, które wzywały do wstrzymania prac nad tymi projektami i rozpoczęcia rzetelnych konsultacji społecznych w tej sprawie zaapelowały o dołączenie do protestów w obronie wolnych sądów, które odbywać się będą 24 listopada 2017 roku, w piątek, o godzinie 19:00 przed Pałacem Prezydenckim oraz sądami w całym kraju. 

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja