Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ solidaryzuje się z sędziami w zakresie bezpośredniego stosowania przez nich Konstytucji RP

Uchwała Nr 5/2017

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie solidarności środowiska prawniczego

 

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obwieszczenie Rektora UŚ z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego):

 § 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz częstsze przypadki naruszania Konstytucji RP przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Podważają one standardy demokratycznego państwa prawa, których przyjęcie jest wielkim osiągnięciem Rzeczypospolitej i nieodzownym elementem przynależności do sfery cywilizacji zachodniej i Unii Europejskiej.  

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu z dnia 7 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Uwagi dotyczące projektowanych zmian w zakresie prawa cywilnego materialnego. Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy z dnia 26 października 2016 r. o kosztach komorniczych. Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii do projektu ustawy o komornikach sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych (projekt z dnia 22 listopada 2016 r. - UD 146). Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyłączyła się do apelu o zwołanie kongresu prawników

12 grudnia 2016r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę nr 02/12/16, gdzie wyraziła sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd, gdyż godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a także zasad poprawnej legislacji i publicznej konsultacji spraw ważnych dla obywateli oraz przestrzegania ich podstawowych praw politycznych.

Świadoma tych zagrożeń Rada Wydziału przyłączyła się do apeli o zwołanie kongresu prawników.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"
z dnia 7 stycznia 2017 r.

W związku z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi planowanego wprowadzenia nowych zasad powoływania sędziów, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" wskazuje, że powinny one respektować konstytucyjne zasady równego dostępu do służby publicznej. Faworyzowanie określonej grupy kandydatów kosztem ich konkurentów nie jest rozwiązaniem zgodnym z tym wymogiem.

Publikacje prasowe

PO, PiS i sprawa sędziowska - Sędziowie powinni mieć własny samorząd. Wielką Radę Sędziów - Krzysztof Kozłowski.

 

Wywiad z Wiceministrem Łukaszem Piebiakiem

- czuję się wice-Ziobrą, odpowiedzialnym za nadzór administracyjny nad sądami i ich reformę, sprawy międzynarodowe oraz parę innych rzeczy.

 

Sędziowie kontra Minister Ziobro - apelujemy o konsensus polityczny - Bartłomiej Przymusiński. 

 

Radio i telewizja

Polacy to jeden z najchętniej procesujących się narodów w Europie

o zapowiedziach reformy i danych statystycznych w tvn24

- m.in Krystian Markiewicz.