Uchwały XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

W dniach 31 marca 2017r. - 2 kwietnia 2017r. w Mszczonowie odbyło się XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Poniżej prezentujemy część podjętych w tym czasie uchwał.

 

 

Uchwała nr 7

XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

z dnia 2 kwietnia 2017 r.

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich sędziów, aby w razie uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa przewidujących, że wyboru sędziów w skład Rady będzie dokonywać Sejm, nie brali udziału w tych wyborach i nie legitymizowali w ten sposób przepisów niezgodnych z zasadą trójpodziału władzy. Zwracamy się też do wszystkich sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości o powrót do orzekania, które jest podstawową powinnością sędziowską wobec społeczeństwa. Jako sędziowie musimy być świadomi, że nasza obecna postawa będzie zapisana na kartach historii.

link do uchwały

Deklaracja

XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

z 2 kwietnia 2017 roku

/uchwała nr 10/

Wobec obowiązku ochrony praw oraz wolności obywatelskich, a także demokratycznego porządku prawnego i praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec konieczności przywołania naczelnych idei przyświecających sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, widząc potrzebę zmian w organizacji pracy sędziego, jak i w ustawach o sądownictwie, Zebranie oświadcza:

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej mamy zaszczyt stać na straży demokratycznego państwa prawa. Naszą służbą jest ochrona praw i wolności obywatelskich, rozstrzyganie spraw w zgodzie z Konstytucją RP i innymi aktami prawa międzynarodowego, krajowego oraz sumieniem.

Czytaj więcej...

Podczas obrad Okrągłego Stołu postulowano, by sędziów-członków KRS wybierali sędziowie

W lutym i marcu 1989 r. Podzespół do Spraw Reformy Prawa i Sądów "Okrągłego Stołu" opracował założenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w demokratycznej i wolnej Polsce. Wśród opracowanych wówczas założeń (Załącznik nr 2 do sprawozdania tego Podzespołu) były m.in takie:

Czytaj więcej...

Krytyczna opinia OBWE/ODIHR dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Wstępna Opinia OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw sporządzona w oparciu o nieoficjalne tłumaczenie Projektu Ustawy na język angielski zlecone przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

STRESZCZENIE

10. Głównym celem Projektu Ustawy jest zmiana procedury powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa, reorganizacja wewnętrznej struktury Rady oraz modyfikacja procedury wyboru sędziów i asesorów sądowych.Proponowane zmiany oznaczałyby w skrócie, że to władza ustawodawcza, a nie sądownicza, powoływałaby piętnastu przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a ponadto władza ustawodawcza i wykonawcza mogłyby wywierać decydujący wpływ na proces wyboru sędziów. Zagroziłoby to niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce.

Czytaj więcej...

SSP Iustitia o modernizacji sądowych systemów informatycznych

Podobnie jak samorząd sędziowski wyrażamy zaniepokojenie pracami modernizacyjnymi sądowych systemów informatycznych, jakie są podejmowane ostatnio przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Obawiamy się, że Minister może uzyskać w ten sposób dostęp do systemów informatycznych wszystkich sądów i danych obywateli, zawartych w protokołach rozpraw, w tym również w sprawach, w których wyłączona została jawność postępowania.

Dotyczy to nie tylko danych osobowych uczestników spraw sądowych, ale również przebiegu rozpraw, treści zeznań świadków np. w sprawach o rozwód, o dział spadku, w postępowaniach karnych i postępowaniach rodzinnych. W wielu procesach dochodzi do ujawnienia na rozprawie intymnych spraw obywateli.

Czytaj więcej...

UWAGA ! Projekt zmian w ustawie o KRS oraz projekt zmian w ustawie o KSSiP i Prawie o ustroju sądów powszechnych juz w Sejmie !!

W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. na 39 posiedzeniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zajmie się m.in. projektami zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1423) oraz projektem zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1406). 

 

Konkurs na esej o prawach człowieka

       

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

oraz Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA

ogłasza konkurs

na esej o prawach człowieka pt.:

"Trzy najważniejsze prawa człowieka - uzasadnij wybór"


Jest on elementem wielu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA w związku z obchodami Dnia Edukacji Prawnej. Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.


Nagrodą główną jest publikacja zwycięskiej pracy w Kwartalniku
Stowarzyszenia Sęd
ziów Polskich IUSTITIA.


Prace pisemne o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, napisane czcionką New Times Roman rozmiar 11, odstępy 1,5 prosimy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2017 roku – data wpływu prac.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2017 r. w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania swoich prac.

Poniżej regulamin konkursu:

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Prezesi sądów zależni od Ziobry. Reforma przeszła przez komisję Piotrowicza - Regulacja dotycząca powoływania prezesów jest niezgodna z konstytucją. To bezdyskusyjne - Krystian Markiewicz.

 

Tak PiS niszczy Sąd Najwyższy - instytucja zagadnień prawnych jest bardzo potrzebna, gdyż dzięki niej procesy toczą się szybciej. Zapobiega występowaniu znaczących rozbieżności w orzecznictwie - Krystian Markiewicz.

 

 

Czystki i sterowanie sądami, jak w krajach totalitarnych - dla Wirtualnej Polski Olimpia Barańska-Małuszek

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.