Stanowisko nr 24/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Warszawa, dn. 24 października 2016 r.

 

Stanowisko nr 24/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851)

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczno-noworoczne

Apel stowarzyszeń sędziowskich o zwołanie Kongresu Prawników Polskich

Warszawa, 19 grudnia 2016 r.

 

Krajowa Rada Sądownictwa

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych PRO FAMILIA w związku z powszechnym poparciem przez organy samorządu sędziowskiego uchwał Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich z 3 września 2016 r. oraz zgodnie z treścią uchwały nr 1 zwracają się do Krajowej Rady Sądownictwa z apelem o zainicjowanie działań zmierzających do szybkiego zwołania Kongresu Prawników Polskich. Wskazane w uchwałach kongresowych zagadnienia, istotne z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich, wciąż pozostają aktualne i nadal powinny stać się przedmiotem rzeczowej debaty wszystkich środowisk prawniczych. Wymaga tego jednoznacznie obecny stan praworządności w Polsce.

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”     Stowarzyszenia Sędziów Themis                   

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych              Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Pro Familia

Oświadczenie Prezesa SSP "Iustitia"

W związku z opublikowaną dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej nieautoryzowaną wypowiedzią Prezesa SSP „Iustitia” Krystiana Markiewicza „Z ciężkim sercem, ale muszę przyznać, że będę w swojej pracy ignorować te wyroki TK, które zostaną wydane w składzie sprzecznym z ustawą zasadniczą oraz dotychczasowym orzecznictwem sądu konstytucyjnego” przedstawiamy wyjaśnienie Prezesa:

„Moja wypowiedź dotyczyła wyłącznie spodziewanej dyskusji nad możliwym postępowaniem sądów w obecnej sytuacji prawnej funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a nie orzekania przeze mnie w oparciu o przyszłe wyroki Trybunału lub ich ignorowania. Decyzję o tym jak postępować będzie podejmował każdorazowo niezawisły i niezależny sąd, także sąd w składzie którego będę wydawał orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej"

sędzia Krystian Markiewicz

Prezes SSP "Iustitia"

Tarnowscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie podjęło w dniu 16 grudnia 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwale z dnia 3 września 2016 roku.

Jaki Trybunał? Debata nad konstytucyjnym ustrojem Polski

W dniu 15 grudnia w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja pt. Jaki Trybunał ? Debata nad konstytucyjnym ustrojem Polski i obecną sytuacją Trybunału Konstytucyjnego.

W czasie konferencji członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego dr hab. Marcin Matczak, dr hab. Tomasz Pietrzykowski i prof. dr hab. Fryderyk Zoll dyskutowali o różnych wizjach ustroju konstytucyjnego Polski oraz roli sądu konstytucyjnego we współczesnych demokracjach. Wśród licznie przybyłej publiczności SSP „Iustitia” reprezentował członek zarządu Arkadiusz Tomczak.

Relacja z debaty dostępna poniżej:

http://www.batory.org.pl/

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Okręgi i Apelacje popierające uchwały Kongresu

Stop Hejtowi

Publikacje prasowe

Prezes sądu rozważa odejście z zawodu

Reformy proponowane przez Zbigniewa Ziobrę to "demagogia level hard" i "idiotyzm, jakiego świat nie widział"- Jarosław Gwizdak. 

 

 

Coś we mnie pękło

sędzia Jarosław Gwizdak o powodach rezygnacji z funkcji prezesa sądu. 

 

 

Ziobro o sprawie "Hossa": Sąd mógł popełnić czyn kryminalny

To próba wywierania nacisku na sąd, a także wpływania na przebieg procesu środkami pozaprocesowymi - tak o poleceniu wszczęcia śledztwa wobec sądu, który nie zdecydował o areszcie "Hossa" - Bartłomiej Przymusiński. 

 

Radio i telewizja