Eksperci Fundacji im. Stefana Batorego o projektowanych zmianach ustroju sądów powszechnych

Warszawa, 3 lipca 2017 r.

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH

PRZY FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO

W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

 

1. Rozwiązania zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491/VIII kadencja Sejmu), w sposób bezprecedensowy zmierzają zarówno do faktycznego podporządkowania sądów powszechnych władzy wykonawczej, jak i osiągnięcia efektu mrożącego w odniesieniu do osób pełniących służbę sędziowską. Takie działanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, która dążąc do realizacji bieżących celów politycznych, nie cofa się przed zastosowaniem rozwiązań naruszających Konstytucję, jest sprzeczne z ideą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Czytaj więcej...

Stanowisko Iustitii wobec zarzutów Min. Ziobry dot. "wspaniałości sądów przy stosowaniu tymczasowego aresztowania"

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

wobec wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2017 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża stanowczą dezaprobatę wobec wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro przedstawionej podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie w dniu 23 czerwca 2017 roku o rzekomej wspaniałomyślności sądu przy rozpoznawaniu wniosków o zastosowanie aresztów wobec byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych „Police” oraz niezależnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie przypomina, że o stosowaniu lub nie stosowaniu aresztu wobec osoby podejrzanej, a nie sprawcy – które to określenie znalazło się także w wypowiedzi Ministra – decydują normy kodeksu postępowania karnego i materiał dowodowy przedstawiony przez prokuratora wnoszącego o zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego. W omawianej w wypowiedzi Ministra sprawie złożono 10 wniosków o areszt, w już trwającym od pewnego czasu postępowaniu karnym, a orzekało co do nich niezależnie 4 sędziów. W żadnej sprawie nie zapadło orzeczenie uwzględniające wnioski Prokuratury.

Czytaj więcej...

Spotkanie Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych z Łukaszem Piebiakiem, Podsekretarzem Stanu w Min. Sprawiedliwości

7 czerwca Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych spotkało się z Panem Łukaszem Piebiakem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Panem Rafałem Puchalskim, z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Samorządy i stowarzyszenia prawnicze o projektach ustaw o ustroju sądów powszechnych i o komornikach

Warszawa, 1 czerwca 2017 r.

 

 

Stanowisko nr 5/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca uwagę na szczególną istotność zmian proponowanych w projekcie ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

RPO o projekcie reformy sądownictwa: nie poprawi pracy sądów, narazi interesy zwykłych ludzi

Zdaję sobie sprawę, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform. Ale projekt, nad którym pracuje teraz Sejm, tej sytuacji nie poprawi. Jego przyjęcie będzie skutkować podporządkowaniem sądów władzy politycznej, a tym samym doprowadzi do ograniczenia prawa każdego człowieka do sądu i rzetelnego procesu. Efekty dotkną zwykłych ludzi (wypadek drogowy z udziałem samochodu polityka, roszczenia do Skarbu Państwa, zwolnienie z pracy w instytucji, która zależy od polityków, decyzja wypuszczeniu na wolność wbrew stanowisku prokuratury itd.).

Takie stanowisko rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar  przedstawia w opinii dla marszałka Sejmu (VII.510.27.2017). - Jestem przekonany, że projekt nie powinien zostać uchwalony w tym kształcie – pisze. Wskazuje też konkretnie, co należy poprawić w polskim sądownictwie, a czego w projekcie nie ma.

Czytaj więcej...

Stanowisko SSP „Iustitia” do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 maja 2017 roku dotyczącego reorganizacji Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przyłącza się do wniosków i ocen przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie reorganizacji jej Biura i związanej z tym perspektywy sytuacji prawnej jego pracowników.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Clash over judges raises fears for Poland rule of law

Law and Justice says its plans resemble systems in other European countries. But Krystian Markiewicz, president of Iustitia, the Polish judges’ association, said the system in countries such as Spain, superficially similar to the Polish proposals, operates very differently - Financial Times

 

 

Śląski sędzia radzi prezydentowi!

Krystian Markiewicz w imieniu SSP "Iustitia" złożył projekty zmian trzech ustaw - o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych

 

Timmermans do szefa MSZ: Sądy krajowe są elementem systemu unijnego

Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans wskazuje na podstawy prawne oceny zgodności wprowadzanych w Polsce reform sądownictwa z przepisami unijnymi. Dodaje, że sądy krajowe w zakresie, w jakim stosują prawo UE, są częścią systemu unijnego

 

Radio i telewizja

Nie wiem, dlaczego wiceministrowi tak dopisuje humor

My przysięgaliśmy, że będziemy służyć społeczeństwu, orzekając, wydając wyroki, a nie sprawując funkcję - czy to w ministerstwie sprawiedliwości, czy też funkcje prezesów, czy wiceprezesów

- Krystian Markiewicz (http://www.tvn24.pl)