Odpowiedź "Iustitii" na wczorajszy list Wiceministra Sprawiedliwości do sędziów

Szanowny Panie Wiceministrze,

Pana list został odczytany z uwagą. Jako sędziowie pragniemy zapewnić, że znamy istotę sprawowanego urzędu, wiemy, że miejsce sędziego jest na sali sądowej, aby rozwiązywać problemy obywateli i sprawować realnie wymiar sprawiedliwości. Tak też czynimy każdego dnia, w czasie niezbędnym do rozpoznania sprawy. Zdając sobie sprawę z bezpośredniego zagrożenia dla niezależności sądów wynikającego z poddania ich politycznej kontroli po wejściu w życie przedstawionych ustaw, należało podjąć działania mające na celu utrzymanie likwidowanego samorządu sędziowskiego.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne

Głosowania w Sejmie w sprawie projektów zmiany ustawy o KRS

7 kwietnia 2017r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS, którego autorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS. Projekt autorstwa Iustiti został odrzucony, natomiast projekt rządowy nie został odrzucony i został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Za odrzuceniem zgłoszonego przez opozycję projektu zmian przepisów o KRS, opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, głosowało 257 posłów, przeciw było 167, zaś sześć osób wstrzymało się od głosu.

źródło: http://sejm.gov.pl

Imienna lista posłów i tego jak głosowali w sprawie naszego projektu dostępna jest tutaj.

Czytaj więcej...

Opinia NSA w sprawie rządowego projektu zmian w ustawie o KRS

W związku z przesłanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił stanowisko, w którym stwierdzono m.in.:

„Przekazany projekt jest kolejną próbą modyfikacji statusu konstytucyjnego organu stojącego na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tj. Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowelizacja przepisów regulujących funkcjonowanie KRS dokonywana ustawą zwykłą budzi zasadnicze wątpliwości systemowe i konstytucyjne. Konstytucja RP powierzyła ustawodawcy zwykłemu uregulowanie tych kwestii, jednakże nie ulega wątpliwości, że swoboda ustawodawcy zwykłego w tym zakresie jest istotnie ograniczona.

Czytaj więcej...

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu dot. rządowego projektu zmian w ustawie o KRS

17 marca 2017r. Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu przedstawiło wstępną opinię legislacyjną do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: Minister Sprawiedliwości).

W opinii tej stwierdzono m.in. że wybór 15 sędziów na członków KRS przez Sejm budzi wątpliwości co do zgodności z art. 10 Konstytucji RP, wygaszenie kadencji dotychczasowych członków KRS budzi wątpliwości co do zgodności z art. 187 ust 3 Konstytucji RP, natomiast sam projekt zawiera szereg uchybień legislacyjnych wymagających usunięcia w trakcie procesu legislacyjnego.

Poniżej pełna treść opinii oraz angielska wersja.

Opinia (pdf)

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Prezesi sądów zależni od Ziobry. Reforma przeszła przez komisję Piotrowicza - Regulacja dotycząca powoływania prezesów jest niezgodna z konstytucją. To bezdyskusyjne - Krystian Markiewicz.

 

Tak PiS niszczy Sąd Najwyższy - instytucja zagadnień prawnych jest bardzo potrzebna, gdyż dzięki niej procesy toczą się szybciej. Zapobiega występowaniu znaczących rozbieżności w orzecznictwie - Krystian Markiewicz.

 

 

Czystki i sterowanie sądami, jak w krajach totalitarnych - dla Wirtualnej Polski Olimpia Barańska-Małuszek

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.