Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 7 marca 2017 r.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie kierując się troską o zapewnienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu, niezawisłych sędziów i przestrzegania w porządku prawnym zasad trójpodziału władzy, popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 roku, w Warszawie.

#Temidajestkobieta Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań!

Edukacja Prawna Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Deklaracja Medel w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw (UD73)

Deklaracja Medel

w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie

Sądownictwa i innych ustaw (UD73)

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les libertés) jest organizacją europejskich sędziów i prokuratorów, której głównym celem już od chwili powstania jest obrona niezależności sądownictwa, demokracji i praw człowieka.

Obecnie zrzesza 22 krajowych stowarzyszeń z 15 krajów europejskich, w tym Polski, jest członkiem obserwatorem Rady Konsultacyjnej Europejskich Prokuratorów Rady Europy (CCPE) i Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich Rady Europy (CCJE).

Czytaj więcej...

Patroni Dnia Edukacji Prawnej

Patroni Dnia Edukacji Prawnej #DEP

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce objęto honorowym patronatem organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Fundację Edukacji Prawnej IUSTITIA – po raz pierwszy 15 marca 2017 r. Dzień Edukacji Prawnej.

www.ec.europa.eu/poland

 

 

 

 

 

 

Patronem prasowym Dnia Edukacji Prawnej został dziennik „Rzeczpospolita” oraz serwis informacyjny Kancelarie RP.

Dzień Edukacji Prawnej 2017 coraz bliżej

Publikacje prasowe

Rząd podnosi rękę na sądy

Dziś podejmowaliśmy decyzje, jak działać dalej, jak utrzymać samorząd sędziowski wobec nadchodzących zmian w naszym kraju - Olimpia Barańska-Małuszek

 

 

Przerywali rozprawy w samo południe

- Monika Frąckowiak zarządza przerwę w samo południe.

 

W południe zebrania sędziów

Podczas tych spotkań sędziowie wybiorą przedstawicieli nowego samorządu sędziowskiego - Monika Frąckowiak.

 

Radio i telewizja

Zebrania Sędziów 20 kwietnia 2017 r.

- Krystian Markiewicz, Monika Frąckowiak o tym, dlaczego zwołano zebrania.