Stanowisko w sprawie wypowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego / Statement by the Polish Judges Association "IUSTITIA"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia jest oburzone nieprawdziwymi twierdzeniami premiera Mateusza Morawieckiego opublikowanymi w Washington Examiner 13 grudnia 2017 roku dotyczącymi polskiego sądownictwa.

 “Iustitia”, the association of Polish judges, finds it necessary to respond to the opinions expressed by MateuszMorawiecki, Poland’s recently appointed Prime Minister, in an op-ed published in the Washington Examiner on 13 December 2017.

Czytaj więcej...

Organizacja zrzeszająca ponad 400 000 prawników American Bar Association zaapelowała do Prezydenta Andrzeja Dudy o weta

The American Bar Association, in furtherance of the statement issued on July 20, 2017, urges President Andrzej Duda to again veto legislation that would severely undermine the independence of the judiciary in Poland. Like the bills pending in July, the current bills may result in the retirement of about 40 percent of the sitting Supreme Court judges and removal of current judges from the judicial council, which has a constitutional mandate to protect the independence of the judiciary and whose responsibilities include, but are not limited to vetting, appointing and promoting judges. The ABA is concerned that the laws violate the constitution of Poland, in addition to failing to meet international standards regarding the independence of the judiciary. This furthers a clear pattern of politicization of the judiciary, starting with the disregard of judgments of the Constitutional Tribunal striking down legislation as unconstitutional and failing to seat judges properly appointed to it. More recently, the minister of justice was granted absolute authority to remove the heads of courts and unilaterally appoint their replacements. The ABA has sent a delegation of lawyers to Poland to continue to monitor the situation and support efforts to preserve the independence of the judiciary. We will remain vigilant in our commitment to promote and protect the rule of law and ensure that our colleagues can fulfill their duties without fear or retaliation.

http://www.abajournal.com/news/article/aba_sends_lawyer_delegation_to_poland_and_urges_veto_of_legislation_threate

Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje czystkę w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje czystkę w sądach.

Dziś nowym prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został nominowany w dniu 05.04.2017 r. na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy SSO Konrad Wytrykowski, który zastąpił na stanowisku odwołanego prezesa SSA Grażynę Szyburską-Walczak.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze został SSR Dariusz Kliś, dotychczasowy wiceprezes Sądu Rejonowego w Lubaniu, który zastąpił na stanowisku odwołanego prezesa SSO Wojciecha Domaszko.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Słupsku został SSR Andrzej Michałowicz, dotychczasowy prezes Sądu Rejonowego w Miastku, który zastąpił na stanowisku odwołanego prezesa SSO Dariusza Ziniewicza.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu została powołana SSR Marta Łobodzińska, dotychczasowa prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu, która zastąpiła na stanowisku odwołanego prezesa SSO Stanisława Jaźwińskiego.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie został SSO Krzysztof Niezgoda, który zastąpił na stanowisku prezesa SSO Jerzego Rodzika.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim został SSO Stanisław Tomasik, który zastąpił SSO Mariolę Mastalerz.

Nowymi prezesami, w miejsce odwołanych, zostali powołani również : w Sądzie Rejonowym w Starachowicach - sędzia Marcin Kotulski, w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - sędzia Magdalena Mroczkowska, w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - sędzia Patryk Poniatowski, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – sędzia Małgorzata Tracz, w Sądzie Rejonowym w Lęborku - sędzia Katarzyna Wesołowska, w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - sędzia Maciej Nawacki, w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód - sędzia Edyta Birut, w Sądzie Rejonowym w Radomiu - sędzia Beata Michalska, w Sądzie Rejonowym w Prudniku - sędzia Loreta Juchniewicz, w Sądzie Rejonowym w Oleśnie - sędzia Marek Nowosiński, w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - sędzia Małgorzata Pawlicka, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - sędzia Piotr Koćmiel, w Sądzie Rejonowym w Radomsku – sędzia Anna Strzelczyk oraz w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim – sędzia Magdalena Sasin- Domińczak.

 

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich dzisiejszego awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Rady WPiA Uniwersytetu Śląskiego w sprawie KRS i SN

 

Uchwała

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie solidarności ze środowiskiem sędziowskim 

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 statutu Uniwersytetu Śląskiego:

 

§ 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z troską obserwuje demontaż państwa prawa w Polsce, jaki wprowadzają uchwalone przez Sejm ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Jesteśmy przekonani, że przyjęte w sposób sprzeczny z Konstytucją RP zmiany drastycznie obniżą standard ochrony praw jednostki i postawią nasze państwo poza cywilizacyjnym kręgiem Zachodu.

§ 2

Rada  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego  zwraca  się  z  apelem  do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana dr Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Zatroskani o stan praworządności w Polsce prosimy strażnika Konstytucji o wywiązywanie się z powierzonej mu roli.

§ 3

W trudnym dla środowiska sędziowskiego okresie, gdy niezależność i niezawisłość sędziowska są likwidowane i wystawiane na próbę przez władzę wykonawczą, zwracamy się ze słowami solidarności do wszystkich sędziów polskich. Wobec demontażu systemowych gwarancji niezależności, dla sędziów nadszedł czas indywidualnych wyborów i dawania świadectwa przyzwoitości. Jesteśmy przekonani, że polscy sędziowie nie zawiodą społecznego zaufania. Społeczność akademicka będzie wspierać sędziów w tym zadaniu.

 

DZIEKAN

 

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

  

prof. dr hab. Czesław Martysz

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów w sprawie ustaw o KRS i SN

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 6/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym

     Przy powołaniu na stanowisko sędziego składaliśmy ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według roty:
„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
     Przyjęte przez Sejm i Senat i przedłożone Panu Prezydentowi do podpisu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, w wielu rozwiązaniach sprzeczne z Konstytucją, burzą ustawowe gwarancje niezawisłości sędziów i niezależności sądów, co może prowadzić do tego, że obywatel może zostać pozbawiony prawa do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd.
     Jako sędziowie, członkowie Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów zapewniamy, że niezależnie od decyzji Pana Prezydenta w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, zawsze będziemy respektować wszystkie wartości wymienione w rocie złożonego przez nas ślubowania.
     Pamiętamy wypowiadane przez Pana Prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym słowa przysięgi:
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem" i dodanie "Tak mi dopomóż Bóg".
     Chcielibyśmy, aby w tak ważnym dla Rzeczypospolitej czasie, Pan Prezydent, znalazł siłę i dochował wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym zdaniem, dobro Ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli nakazują zawetowanie wadliwych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ponad tymi wartościami nie może stać dobro jednej grupy obywateli, ani żadna umowa polityczna.

Apel kilkudziesięciu organizacji pozarządowych do Prezydenta Andrzeja Dudy o wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw sądowych

 Warszawa, 18 grudnia 2017 rok

 Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do apelu licznych organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz z szacunku do setek tysięcy Obywatelek i Obywateli w całej Polsce, od miesięcy wyrażających swoją troskę o fundamenty ustroju Rzeczypospolitej i zachowanie trójpodziału władzy, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niezwłoczne zorganizowanie, pod Pana auspicjami i z Pana udziałem, w Pałacu Prezydenckimi, Wysłuchania Publicznego w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Deklarujemy nasze wsparcie przy jego organizacji.

W swoim wystąpieniu z dnia 24 lipca 2017 roku powiedział Pan: „Te ustawy muszą zostać naprawione tak, aby były do przyjęcia dla wszystkich, także dla tych, którzy nie będą z nich zachwyceni. Nie ma takich ustaw, z których wszyscy będą zachwyceni. Ale ustawy nie mogą wzbudzać aż takich kontrowersji”. Zwracamy uwagę w tym kontekście, że Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu oraz sami politycy rządzącej większości wskazywali na niekonstytucyjność przepisów ustaw w wersji przyjętej przez Parlament, które otrzymał Pan do podpisu.

Jesteśmy przekonani, że chcąc budować zaufanie społeczeństwa do instytucji państwa, w tym do Urzędu Prezydenta, konieczne jest oddanie głosu i wysłuchanie Obywateli, którym tak jak Panu zależy na dobru wspólnym jakim jest Rzeczpospolita, zgodnie z art. 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja