25 finał WOŚP

Jak co roku Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA chciałby wesprzeć szczytny cel, jaki przyświeca 25 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2017) przekazując w całości na jego rzecz środki uzyskane z licytacji Apteczki Prawnej (z autografami Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak, którzy zostali wyróżnieni w konkursie Obywatelski Sędzia Roku 2015 za koordynację projektu powstania i dystrybucji na lekcjach szkolnych Apteczki Prawnej). 

link do aukcji:
http://aukcje.wosp.org.pl/listing?sellerId=1114498

 

SSP Iustitia Oddział Gorzowski przekazuje na aukcje WOŚP cztery egzemplarze Konstytucji RP podpisane przez pierwszego Prezydenta RP wybranego w wolnych wyborach w Polsce, laureata pokojowej nagrody Nobla, Lecha Wałęsę

Licytacje Konstytucji RP zostały już zakończone. Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy. Szczegóły dotyczące zebranych środków podamy wkrótce. 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ solidaryzuje się z sędziami w zakresie bezpośredniego stosowania przez nich Konstytucji RP

Uchwała Nr 5/2017

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie solidarności środowiska prawniczego

 

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obwieszczenie Rektora UŚ z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego):

 § 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz częstsze przypadki naruszania Konstytucji RP przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Podważają one standardy demokratycznego państwa prawa, których przyjęcie jest wielkim osiągnięciem Rzeczypospolitej i nieodzownym elementem przynależności do sfery cywilizacji zachodniej i Unii Europejskiej.  

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu z dnia 7 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Uwagi dotyczące projektowanych zmian w zakresie prawa cywilnego materialnego. Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy z dnia 26 października 2016 r. o kosztach komorniczych. Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii do projektu ustawy o komornikach sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych (projekt z dnia 22 listopada 2016 r. - UD 146). Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Prawa Cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyłączyła się do apelu o zwołanie kongresu prawników

12 grudnia 2016r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę nr 02/12/16, gdzie wyraziła sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd, gdyż godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a także zasad poprawnej legislacji i publicznej konsultacji spraw ważnych dla obywateli oraz przestrzegania ich podstawowych praw politycznych.

Świadoma tych zagrożeń Rada Wydziału przyłączyła się do apeli o zwołanie kongresu prawników.

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Okręgi i Apelacje popierające uchwały Kongresu

Stop Hejtowi

Publikacje prasowe

Prezes sądu rozważa odejście z zawodu

Reformy proponowane przez Zbigniewa Ziobrę to "demagogia level hard" i "idiotyzm, jakiego świat nie widział"- Jarosław Gwizdak. 

 

 

Coś we mnie pękło

sędzia Jarosław Gwizdak o powodach rezygnacji z funkcji prezesa sądu. 

 

 

Ziobro o sprawie "Hossa": Sąd mógł popełnić czyn kryminalny

To próba wywierania nacisku na sąd, a także wpływania na przebieg procesu środkami pozaprocesowymi - tak o poleceniu wszczęcia śledztwa wobec sądu, który nie zdecydował o areszcie "Hossa" - Bartłomiej Przymusiński. 

 

Radio i telewizja