Zaproszenie do organizowania Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

Jak co roku, w dniu 23 maja będziemy obchodzić Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.

Ma on upamiętniać rocznicę śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 1992 r. przez sycylijską mafię.

W poprzednim roku symbolem tego święta była fioletowa wstążka wpięta do stroju przez sędziów, pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Fioletowe wstęgi dodatkowo zawisły w miejscach związanych z wymiarem sprawiedliwości, w budynkach sądów, kariatydach w Sądzie Najwyższym, a także na stronach internetowych.

W tym roku planujemy zaprosić obywateli do sądów na rozprawy i chcemy, aby to oni przypięli fioletowe wstążki do swoich strojów jako wyraz solidarności z sędziami i pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Oprócz wymiaru symbolicznego przypięcie fioletowej wstążki będzie sygnałem dla sędziów, iż osoby znajdujące się na sali rozpraw celowo w tym dniu przyszły do sądu, aby uczestniczyć w jawnych rozprawach.

Prosimy o zorganizowanie w tym dniu przy wejściu do sądów oznaczonych punktów, w których obywatele zainteresowani udziałem w rozprawie jako publiczność uzyskają pomoc pracownika i dostaną fioletową wstążkę. Chcemy ogłosić listę tych sądów, dlatego prosimy Państwa o poinformowanie nas o przystąpieniu do akcji w tym dniu. Naszym partnerem, który będzie nas wspierał w organizacji DWS, będzie Fundacja Court Watch i jej wolontariusze. Przekażemy dane sądów biorących udział w akcji wolontariuszom Fundacji.

Jeśli to możliwe prosimy o umieszczenie fioletowych elementów wystroju budynków sądów.

Chcemy, aby ideą Dnia Wymiaru Sprawiedliwości było także poszerzanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa, a przede wszystkim młodych ludzi. Zapraszamy również w tym dniu do organizacji zajęć edukacyjnych o tematyce prawnej prowadzonych przez sędziów dla dzieci i młodzieży  lub innych wydarzeń o podobnym charakterze. W przypadku, gdyby do takiego wydarzenia miało dojść prosimy o informację zwrotną. Zostanie ona umieszczona na naszych stronach internetowych oraz w dostępnych nam kanałach informacyjnych (listy, maile, media społecznościowe). W sprawie wszystkich wydarzeń proszę o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dysponujemy gotowym plakatem dotyczącym Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Jeśli Państwo wyrazicie zainteresowanie udostępnimy go w formie elektronicznej oraz w miarę możliwości prześlemy przygotowane egzemplarze.

Z wyrazami szacunku

Krystian Markiewicz

Oficjalny plakat wydarzenia

Przypominamy, 23 maja 2017 r. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości!

do pobrania i wykorzystania tutaj: plakat

Samorządy zawodowe i stowarzyszenia prawnicze popierają projekt Iustitii dot. zmian w ustawie o KRS

Warszawa, dn. 5 kwietnia 2017 r.

  

 

Stanowisko nr 4/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę zmian regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa wyraża poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Oświadczenie w związku z wypowiedzią Minister Elżbiety Rafalskiej

W związku z sugestią Pani Minister Elżbiety Rafalskiej w wywiadzie dla Radiowej Jedynki (http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1757384), że wykreślenie wniosku SSP „IUSTITIA” o przyznanie dotacji (https://oko.press/rafalska-zabiera-obcym-sedziom-oddaje-je-swoim-promocje-rodziny-ojczyzny/) miało wynikać także z tego, że nasze stowarzyszenie otrzymywało takie dotacje w latach poprzednich, oświadczam, iż jest to nieprawda. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” nigdy wcześniej nie korzystało z dotacji przyznawanych przez ministerstwa.

Negatywna ocena strategiczna naszego wniosku przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest dla nas przykrym zaskoczeniem. Wniosek dotyczył podniesienia świadomości prawnej Polaków i to oni, a nie nasza organizacja, mieli skorzystać na wdrożeniu projektu.

Warszawa, 28 kwietnia 2017 r.

sędzia Bartłomiej Przymusiński

rzecznik SSP Iustitia

 

 

Oświadczenie Zarządu ENCJ dotyczące reform sądownictwa w Polsce

Europejska Sieć Rad Sądownictwa - ENCJ uważnie śledzi sytuację w Polsce i już kilkakrotnie wzywała władzę wykonawczą do przestrzegania niezawisłości sądownictwa oraz do przeprowadzenia reform w systemie wymiaru sprawiedliwości dopiero po znaczących konsultacjach z krajową Radą Sądownictwa i środowiskiem sędziów.

W opinii sporządzonej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) w odniesieniu do projektu zmiany ustawy o KRS, który w istotny sposób wpływa zarówno na skład, jak  i funkcjonowanie KRS, ENCJ uznała, że ​​projekt ten może mieć szkodliwy wpływ na niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce oraz, że na wielu płaszczyznach nie spełnia standardów ENCJ. Stwierdziła również, że normy te nie są opracowywane w interesie sądownictwa. Standardy odzwierciedlają wspólne zasady i wartości państw członkowskich UE, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu demokratycznego opartego na zasadzie państwa prawa.

Czytaj więcej...

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Marszałku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt), który w dniu 14 marca 2017 r. został skierowany do Sejmu RP, budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Z uwagi na to, Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił przedstawić je Panu Marszałkowi.

Dalsza część listu.

Publikacje prasowe

Prezesi sądów zależni od Ziobry. Reforma przeszła przez komisję Piotrowicza - Regulacja dotycząca powoływania prezesów jest niezgodna z konstytucją. To bezdyskusyjne - Krystian Markiewicz.

 

Tak PiS niszczy Sąd Najwyższy - instytucja zagadnień prawnych jest bardzo potrzebna, gdyż dzięki niej procesy toczą się szybciej. Zapobiega występowaniu znaczących rozbieżności w orzecznictwie - Krystian Markiewicz.

 

 

Czystki i sterowanie sądami, jak w krajach totalitarnych - dla Wirtualnej Polski Olimpia Barańska-Małuszek

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.